Iver Walnums veg 19

← Tilbake til boliger

Iver Walnums veg 19

Tromsdalen

Se i kart

Prisantydning:

kr 5 690 000–8 490 000

114–124m2

3–3 soverom

Iver Walnums veg 19 | 3 moderne boliger med flott utsikt sentralt i Tromsdalen | Planlagt ferdigstilt første halvår 2021

Pris fra:

kr 5 690 000

Pris til:

kr 8 490 000

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Størrelse:

114–124m²

Soverom:

3–3 stk

Om Prosjektet

Iver Walnums veg 19 er moderne boliger i et bygg med tidsriktig preg. Leilighetene er av romslig størrelse med store vindusflater og flott utsikt. Alle får egne privatiserte terrasser og den sør-vest vendte tilnærmingen bygget har gir gode sol forhold med innslipp av mye naturlig lys.

Gjennomgående spennende, moderne løsninger og standard. Leilighetene får gjennomgående romslige oppholdsrom med en luftig atmosfære, kjøkken med integrerte hvitevarer og delikate bad. På badene vil det være mulig å velge flistyper innenfor et gitt budsjett, se leveransebeskrivelse for inngående informasjon. Man vil også (dersom man kommer inn som kjøper på riktig tidspunkt) for øvrig ha mulighet for å gjøre kundetilpasninger på mye øvrige materialvalg og løsninger. Det leveres vannbåren gulvvarme i stue, kjøkken, gang og bad. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Ta kontakt med eiendomsmegler Espen Richardsen for gjennomgang av prosjektet. Salgsoppgave lastes ned på "Hent prospekt"-linken.
Boligene selges til fastpris.

Seksjon A (0.etg) er ledig.
Seksjon B (1.etg) er ledig.
Seksjon C (2.etg) er ledig.

Beliggenhet

Eiendommen er plassert sentralt i fremre del av Tromsdalen med nærhet til gode bussforbindelser, skole, barnehage, fine rekreasjonsområder, m.m. Området er kjent for sin bynære plassering samtidig som man har fantastisk flotte turområder like i bakgården. Det kan nevnes Sherpatrappa, Tromsdalstinden, Fløya og videre til Bønntuva samt mange flere flotte destinasjoner. Ellers har området en vestvendt beliggenhet med gode sol- og lysforhold. Adkomst til boligen fra offentlig veg.

Tomt

Felles eiet tomt. Eid av sameiet i fellesskap.

Oppvarming

Det leveres vannbåren varme som gulvvarme i stue, kjøkken, gang og bad. Felles oppvarming via luft-vann varmepumpe. Sentralen plasseres i felles teknisk rom, med varmepumpe plassert på utsiden av bygget.

Sentrale lover

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova bruker benevnelsene entreprenøren og forbrukeren, noe som tilsvarer selger og kjøper i kontraktdokumentet. Bustadoppføringslova sikrer kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr. bustadoppføringslova § 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfelles vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 03. juli 1992 nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge etter
bustadoppføringslova. Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske standard som inngår i leveransen. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er henvist til noe annet gjelder følgende:
- Offentlige lover, forskrifter og standarder med hensyn til krav, utførelse og
materialbruk.
- Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende byggeforskrift for prosjektet.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler, Hjem Eiendomsmegling AS, pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til
legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Dette
innebærer at mistanke om mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim.

Diverse

Selger vil stille reklamasjonstidsgaranti i samsvar med bustadoppføringslova §12. Garantien utgjør 5% av kjøpesummen i garantitiden.

Ferdigstillelse er planlagt første halvår 2021 ved oppstart vår 2020. Kjøper er forpliktet til å overta boligen på det tidspunkt den er ferdigstilt. Overtakelse vil bli varsletca 3 måneder før endelig dato og endelig overtakelse vil bli varslet med 2 ukers skriftlig varsel. Overtakelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert alle omkostninger og tilleggsavtaler bestilt via utbygger er innbetalt til megler. Det samme gjelder så fremt midlertidig brukstillatelse ikke foreligger. Det gjøres oppmerksom på at overtakelse av boligen ikke kan nektes av kjøper selv om utomhusarealer og eventuelt ytre kledning m.m. ikke er ferdigstilt. Forutsetningen er imidlertid at kommunen har utstedt midlertidig brukstillatelse for boligen. Uferdig arbeid anmerkes i overtakelsesprotokollen på overtakelsesbefaringen. Alle boliger overtas i ryddig og rengjort stand (byggvask).

Fasiliteter

 • Gjesteparkering
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Balkong/terrasse
 • Kabel-TV
 • Bredbåndstilknytning
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Sentralt

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 17
 • Bruksnr: 48
 • Kommunenr: 5401
Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Illustrasjon fasade Iver Walums veg 19
Illustrasjon fasade Iver Walums veg 19
Illustrasjon fasader Iver Walnums veg 19
Illustrasjon fasader Iver Walnums veg 19
Illustrasjon fasade Iver Walums veg 19
Illustrasjon fasade Iver Walums veg 19
Drone tomt
Drone tomt
Drone tomt
Drone tomt
Drone tomt
Drone tomt
Illustrasjon leilighet toppetasje
Illustrasjon leilighet toppetasje
Illustrasjon leilighet toppetasje
Illustrasjon leilighet toppetasje
Illustrasjon leilighet midtetasje
Illustrasjon leilighet midtetasje
Illustrasjon leilighet 0.etg
Illustrasjon leilighet 0.etg
Illustrasjon bad
Illustrasjon bad
Illustrasjon soverom
Illustrasjon soverom
3D vis
3D vis
3D vis
3D vis
3D vis
3D vis