Jøvikvegen 2110

← Tilbake til boliger

Jøvikvegen 2110

Jøvik

Se i kart

Prisantydning:

Solgt!

126 m²

4 soverom

Småbruk / enebolig i idylliske Jøvik - 141 dekar inkl. utmark - Naust/sjøgrunn - Behov for omsorg og renovering - Se vis

Boligtype:

Gårdsbruk/Småbruk

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

94 m²

Bruksareal:

126 m²

Soverom:

4

Rom:

5

Byggeår:

1954

Energimerking:

G

Tomt:

141168 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Spennende mulighet beliggende i Jøvik, ca. 1 time og 40 minutter fra Tromsø sentrum. Eiendommen er beliggende på østsiden av Ullsfjorden og med utsikt mot deler av Lyngsfjellan med Sofiatinden og Sultinden rett over fjorden. Nydelig natur og fantastiske muligheter for friluftsliv og havfiske. Gården består av hovedhus, eldre naust og sjå/lager med hems. Fjæra har båtstø. Bygningene har behov for oppgraderinger og vedlikehold. Nærmeste nærbutikk er Coop marked Lakselvbukt, ca. 30 minutters kjøretur. Eiendom er registrert i NIBIO-database for gårdskart beregnet til 141 dekar, hvor 1 da er fulldyrket jord, 2,6 da er innmarksbeite, 22,7 da er produktiv skog, 113,4 da annet markslag og 1,4 da bebygget, samfunn, vann. Visning satt opp søndag 11-14 og mandag 13/7 mellom 15-18. Meld på via lenke!

Beliggenhet

Tidligere småbruk beliggende i Jøvik, kjøreveg fra eiendom til Tromsø er det ca 96 km, ca. kjøretid 1 time og 40 min. Lakselvbukt med ytterligere populære skidestinasjoner, matbutikk og offentlige tilbud som gamlehjem, barneskole og barnehage ligger ca 34 minutt fra eiendom, eller ca 29 km fra boligen. For å komme til eiendom fra offentlige tilbud må man reise gjennom skredutsatte områder, spesielt på vinterstid.
Beliggende på sørsiden av Kjosen i Lyngsalpene finner du denne idylliske eiendommen med naust. På vinterstid er det flust av 1000-meterstopper i "bakgården", deriblant Store Fornestinden og Lille Durmålstinden. På sommerstid kan du ta båten ut av naustet og fiske i Ullsfjorden, eller fiske fra land i den populære straumen bare få kilometer fra huset

Innhold

Bolig opprinnelig oppført i 1953. Eiendom består av fire bygninger. Bygninger består av hovedhus, naust, fjøs ombygget til lagerbygg m/ hems og garasje. Det er fire soverom i eiendommens hovedhus.

Tomt

Tomten er plassert i nordøstvendt terreng. Boligen gir inntrykk av å være plassert mot nordøst. Adkomst til eiendommen
via delt avkjøring fra offentlig vei. Tomta er opparbeidet med oppstilling og adkomst, det er tilpasset terreng på eiendom,
og flere tilfyllinger med planert areal. Støttemur mot deler av terreng. Det er også montert en bro over bekken som renner
forbi boligen, busker og trær. Det er plantefelt og noe plen. Det er flaggstang og gjerder på eiendom. Adkomst mellom
bygg via gress og opparbeidet plen. Parkering for boligen på tomt og i garasje. Med mulighet for gjesteparkering på
tomt. Parsell over vei er ikke besiktiget. Vann og avløp via privat løsning, det er brønn, delt med en nabo, på oversiden av
huset og septiktank med tilgang på nedsiden av hovedhus. Septik er ikke registrert hos kommunen i følge informasjon
om eiendom. Det tas dermed forbehold om at avløps-ordningen må oppgraderes / godkjennes.

Bebyggelse

Spredd landlig bebyggelse til forskjellig formål.

Byggemåte

Bærende vegger i bygningens konstruksjon bestående av bindingsverk av tre. Utfyllende vegger av tre. Etasjeskillere over
terreng utført i bjelkelag av tre. Fasade er kledd med stående trepanel. Inngangspartiet til boligen er opparbeidet med
takoverbygget adkomst med vinduer. I følge opplysninger fra kjente med bygget er kledning på huset skiftet 80-83.
Innvendig på loft er det synlige asfaltplater i røstvegger. Utvendig kledning på hoveddel og tilbygg er likt utført.

Vinduer bestående av trekarmer med tolags glass fra flere epoker med utskifting og vedlikehold. Flere vinduer er stemplet
med glass produsert i 1976. Enkelte deler antatt fra byggeår. Altandør med glassfelt. Innerdører med dørblader i heltre og
laminert utførelse. Inngangsdøren til boligen har slett overflate.

Hoveddel har saltak. Tilbygg oppført med pulttak. Takkonstruksjoner av eldre takstoler og sperrekonstruksjon. Det er
adkomst til loft via luke i knevegger mot tilbygg, og via luke til loft tilknyttet stige. På loftet er det lagt gulv, og rommene
er i aktiv bruk for lagring av gjenstander. På loftet er det lufting av konstruksjonen via ventiler langs røstvegger og lufting
langs takfot. Taket er tekket med asfaltmaterialer. Tekking er i tidligere rapport fra 1975.

Bygningen er plassert på ukjent grunn. Nærområdet består av blant annet leire. Fundament er ikke kjent. Grunnmur i opprinnelig del har innvendige og utvendige pussede overflater. Materialer brukt i selve er opplyst å være av betong. I tilbygg er det utført grunnmur med støpt fundament og delvis murte vegger. Dekker i laveste plan i opprinnelig del har støpt/ pusset overflate. Det er merker etter fukt, og sprekker flere steder i dekket.

Standard

Bygninger på eiendom har delvis noe vedlikeholdsetterslep og behov for oppgradering. Hovedhus var bebodd frem til 2010, og har etter dette vært i bruk som fritidsbolig. Det er varme i bygget via varmepumpe. I forbindelse med omsetning kan man forvente at flere deler av eiendom bør pusses opp/renoveres innen overskuelig fremtid, blant annet vvs-anlegg i boligen, grunnmur i bolig, plassering av naust. Boligen fremstår som normalt brukt, og delvis normalt vedlikeholdt i den senere tid, med enkelte bygningsskader som behøver oppmerksomhet innen nær overskuelig fremtid.

Oppvarming

Oppvarming av boligen elkraft og ildsteder. Det er utstyr som ildsted i første etasje og underetasje. Varmepumpe montert med innerdel i kjøkkenstue i første etasje. Det er også montert panelovner rundt om i boligen og gulvvarme på bad.

Adkomst

Adkomst fra offentlig veg.

Parkering

Parkering på egen tomt og garasje.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Diverse

Vedrørende GRENSEJUSTERING med naboeiendom og verksted:
Det er inngått avtale mellom denne eiendom og naboeiendom i forbindelse med grensejustering, rundt verkstedbygg som ligger til venstre ved adkomstveg. Pr. 08.07.2020 framgår tomtegrensen tvers gjennom verkstedet. Dette blir justert, slik at verkstedbygget står i sin helhet på naboeiendom. Se vedlagt avtale og kartskisse med ca. grenser. Dette ønskes primært ferdigstilt før overtakelse av kjøper. Det tas forbehold om at grensene skissert i kartet kan ha mindre justeringer ved konkret oppmåling og at et mindre avvik ikke kan legge grunnlag for reklamasjon. Vedlagte digitale kar fra Tromsø kommune er dermed slik grensene framgår pr. nå og interessenter gjøres oppmerksom på at dette blir endret. I tilstandsrapport beskrives det aktuelle bygget, da det på tidspunkt for rapport ikke var avklart hvilken eiendom dette skulle medfølge. Det aktuelle verkstedbygget medfølger altså ikke handelen.

Vedrørende utvask og diverse løsøre:
Våningshuset er vasket i forbindelse med salget og vil ikke bli ytterligere ryddet eller nedvaske i forbindelse med overtakelse. Dette avviker i forhold til normal praksis. Dersom det skulle bli noe støv eller skittent som følge av visningsaktivitet, må kjøper påregne noe vask selv.
Videre vil det aller meste av løsøre og andre gjenstander i bygningene være igjen og overtas av kjøper. Det vil altså ikke bli ytterligere ryddet i forbindelse med overtakelse.

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Båtplass
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Ingen gjenboere
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Fiskemulighet
 • Strandlinje
 • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperforsikring kr.11 500,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 161
 • Bruksnr: 25
 • Kommunenr: 5401
Robin M. Iversen

Robin M. Iversen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Jøvikvegen 2110!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Jøvikvegen 2110!
Nydelig nedlagt småbruk, ca. 1 time og 40 minutter fra Tromsø.
Nydelig nedlagt småbruk, ca. 1 time og 40 minutter fra Tromsø.
Eiendommen har et flott tun, med tilkomst til naust og fjæra.
Eiendommen har et flott tun, med tilkomst til naust og fjæra.
Utsikt fra tomten. Båtstø til venstre for naustet.
Utsikt fra tomten. Båtstø til venstre for naustet.
Våningshuset / eneboligen.
Våningshuset / eneboligen.
Adkomstveg. Til høyre er det en større sjå m/ hems. Til venstre garasje.
Adkomstveg. Til høyre er det en større sjå m/ hems. Til venstre garasje.
Oversiktsbilde over innmarkseiendom.
Oversiktsbilde over innmarkseiendom.
Nydelig utsikt til Lyngsfjellan!
Nydelig utsikt til Lyngsfjellan!
Balkong med utgang fra stue.
Balkong med utgang fra stue.
Utsikt fra kjøkken.
Utsikt fra kjøkken.
Stue. Vedfyring til venstre.
Stue. Vedfyring til venstre.
Stue.
Stue.
Stue.
Stue.
Stue.
Stue.
Stue.
Stue.
Varmepumpe luft til luft montert.
Varmepumpe luft til luft montert.
Spisestue.
Spisestue.
Kjøkken.
Kjøkken.
Kjøkken
Kjøkken
Hall / Entre.
Hall / Entre.
Badrom.
Badrom.
Badrom.
Badrom.
Toalett.
Toalett.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Bod.
Bod.
Sjå / verksted m/ stor lagringshems.
Sjå / verksted m/ stor lagringshems.
Naust.
Naust.
Våningshuset.
Våningshuset.
Adkomst.
Adkomst.
Oversiktsbilde.
Oversiktsbilde.
Omgivelser.
Omgivelser.
Omgivelser.
Omgivelser.
Omgivelser.
Omgivelser.
Bilde av eiendommen tatt fra luftrommet over sundet.
Bilde av eiendommen tatt fra luftrommet over sundet.
Oversiktsbilde.
Oversiktsbilde.
Oversiktsbilde.
Oversiktsbilde.
Magiske omgivelser i området.
Magiske omgivelser i området.
Detaljbilde.
Detaljbilde.
Floorplan letterhead - Jøvikvegen 2110 - 1. Etasje - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Jøvikvegen 2110 - 1. Etasje - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Jøvikvegen 2110 - 2. Etasje - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Jøvikvegen 2110 - 2. Etasje - 2D Floor Plan
Floorplan letterhead - Jøvikvegen 2110 - 1. Etasje - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Jøvikvegen 2110 - 1. Etasje - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Jøvikvegen 2110 - 2. Etasje - 3D Floor Plan
Floorplan letterhead - Jøvikvegen 2110 - 2. Etasje - 3D Floor Plan
Project letterhead - Jøvikvegen 2110 - 2D Floor Plan
Project letterhead - Jøvikvegen 2110 - 2D Floor Plan
Project letterhead - Jøvikvegen 2110 - 3D Floor Plan
Project letterhead - Jøvikvegen 2110 - 3D Floor Plan