Tyttebærvegen 1

← Tilbake til boliger

Tyttebærvegen 1

Tomasjord

Se i kart

Prisantydning:

kr 5 950 000

272 m²

5 soverom

Stor enebolig med flat tomt i attraktivt boligområde på fastlandet | utleiedel | renoveringsbehov

Prisantydning:

kr 5 950 000

Omkostninger:

kr 161 420

Totalpris:

kr 6 111 420

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

238 m²

Bruksareal:

272 m²

Soverom:

5

Rom:

7

Byggeår:

1967

Energimerking:

G

Tomt:

997 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 493 253

Verditakst:

kr 6 480 000

Kort om eiendommen

Velkommen til Tyttebærvegen 1. en romslig enebolig i attraktivt boligområde på fastlandet!

Tyttebærvegen 1 er beliggende mellom Tromsdalen og Tomasjord på forholdsvis flat tomt. Fra boligen er det gangavstand til både barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Gode bussforbindelser til Tromsøya. Eiendommen har en vestvendt tilnærming med følgelig gode sol- og lysforhold. Bygget er opprinnelig oppført i 1966, for så påbygget ca 1985. I 1990 ble kjeller innredet og det ble etablert utleiemulighet. År 2008 ble det foretatt noe modernisering hvor blant annet de fleste vinduer ble byttet, bygget fremstår for øvrig å ha noe behov for renovering/modernisering. Tilhørende garasje.

For ytterligere informasjon, kontakt eiendomsmegler Espen Richardsen på telefon 920 59 652.

Tomt

Tomten er svakt hellende mot vest. Pent opparbeidet med plen, gruset innkjøring/adkomst. Beplantet med stauder, busker og stedsegne tresorter

Bebyggelse

Boligbebyggelse.

Byggemåte

Gulv på grunn: Støpt plate på grunn med varmekabler i oppholdsrom og bad.
Direkte fundamentering: Antatt plasstøpte betongfundamenter.
Drenering - Leilighet: Det forligger ingen opplysninger om at drenering er oppgradert eller skiftet etter at boligen ble bygget. Det antas at ny drenering er lagt rundt tilbygget som ble oppført i 1984
Yttervegger: Lettklinker på deler av grunnmur, den øvrige opprinnelige grunnmuren er oppført i betongstein. Utforede vegger antas å være isolert med mineralull. Bindingsverk dimensjonert og konstruert etter datidens byggeskikk.
Vinduer: Vinduer med variert alder. 2-lags isolerglass fra 2008 i store deler av 1.etg, og noe vinduer for øvrig fra byggeår, evt rehabilitering 1984.
Takkonstruksjoner: Saltak med plassbygde sperrer/takstoler av tre, langsgående bærevegger i tre. Opprinnelig tekket med papp og taktrobord i tre. Senere omtekking med lektre og ståltak.
Taktekking og membraner: Taktekking av stål med panneprofil glatt overflate.
Renner, nedløp og beslag: Takrenner, beslag og nedløp i stål montert under omtekking av taket ca midten av 80 tallet.
Terrasse, balkonger, trapper ol: Betongtrapp ved hovedinngang og enkel trapp til veranda i impregnerte og dimensjonerte materialer. Veranda fundamentert på søyler, med dekke og rekkverk i impregnerte og dimensjonerte materialer. Terrasse platting på grunn i samme utførelse, delvis overbygget med hovedtaket.
Piper og ildsteder: Elementpipe med 2 løp fra byggeår. Ingen monterte ildsteder. Det foreligger ingen opplysninger om utført tilsy av pipe fra Branntilsynet/feiervesenet Tromsø Kommune.
Etasjeskillere: Bjelkelag/etasjeskiller i tre mellom underetasje og 1. etg.

Fuktregistreringer: Det er utført enkle fuktregistreringer med Protimeter. Registering er utført på de flater/områder som gir hensiktsmessige indikasjoner i forhold til symptomer på fukt. Det var på befaringstidspunktet registrert forhøyede verdier i boder, vaskerom og bad utleiedel

For utfyllende informasjon samt tilstandsvurdering se komplett boligsalgsrapport vedlagt i salgsoppgaven.

Standard

Boligen har normal teknisk og håndtverksmessig utførelse sett i forhold til sammenlignbare hus fra den tidsepoken og det er ikke registrert nevneverdige skjevheter eller deformasjoner i vitale bygningskonstruksjoner.
Generell finish og standard på overflater og bygningsmessige løsninger er tidstypiske og det vil være naturlig og pusse opp eller skifte store deler av disse. Boligen har ikke vært gjennom større oppgraderinger de siste 10 årene. Det er gjennom boligens levealder vært endret på maling/fargevalg, ytre overflater og innredninger, uten at det er gjort vesentlige endringer eller justeringer av opprinnelige konstruksjoner. De største avvikene kan sies å være fuktproblematikk i gulv i kjeller/underetasje, noe som ikke er uvanlig i kjellere fra denne tiden. Sett bort i fra utfordringer vedr. fukt i gulv, samt behov for rehabilitering av begge bad og kjøkken er boligen fullt beboelig, men vil for eventuelle nye eiere fremstå som et delvis renoveringsobjekt. Det vil være et vesentlig økonomisk aspekt i forhold til vedlikehold/investeringer for å bringe huset opp på en generell god standard på de bygningsmessige konstruksjoner, innredninger og installasjoner som befinner seg både innvendig og utvendig.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Adkomst

Enkel adkomst fra offentlig veg.

Parkering

Parkering i tilhørende garasje samt utendørs på tomt.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Verditakst
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Tilgjengelige bygningstegninger
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

- Det gjøres oppmerksom på at slik eiendommen fremstår i dag avviker dette fra hva som er godkjent hos kommunen. Dette går i all hovedsak på at det ikke fremkommer at kjeller er omsøkt endret fra sekundære rom (boder, etc), til primære rom for varig opphold (innredet areal). Kjøper overtar ansvar og risiko for dette forholdet.
- Tidligere oljefyr er demontert. Det foreligger opplysninger om at det kan være nedgravd en oljetank på tomta uten at denne er lokalisert på befaringstidspunkt.

Fasiliteter

 • Gjesteparkering
 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Husdyr tillatt
 • Ingen gjenboere
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Sentralt
 • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperforsikring kr.11 500,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 15
 • Bruksnr: 164
 • Kommunenr: 5401
Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Tyttebærvegen 1!
Velkommen til Tyttebærvegen 1!
Terrasse
Terrasse
Stue med utgang til terrasse
Stue med utgang til terrasse
Boligen har godt lysinnslipp
Boligen har godt lysinnslipp
Stue
Stue
Kjøkken
Kjøkken
Hall/mellomgang
Hall/mellomgang
Entrè
Entrè
Bad hovedetasje
Bad hovedetasje
Soverom hovedplan
Soverom hovedplan
Soverom hovedplan
Soverom hovedplan
Soverom hovedplan
Soverom hovedplan
Entrè utleiemulighet
Entrè utleiemulighet
Stue utleiemulighet
Stue utleiemulighet
Kjøkken utleiemulighet
Kjøkken utleiemulighet
Soverom utleiemulighet
Soverom utleiemulighet
Soverom utleiemulighet
Soverom utleiemulighet
Bad underetasje
Bad underetasje
Markterrasse
Markterrasse
Praktisk, tilnærmet flat tomt
Praktisk, tilnærmet flat tomt
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Garasje
Garasje
3D planillustrasjon 1.etg
3D planillustrasjon 1.etg
2D planillustrasjon 1.etg
2D planillustrasjon 1.etg
3D planillustrasjon u.etg
3D planillustrasjon u.etg
2D planillustrasjon u.etg
2D planillustrasjon u.etg
3D planillustrasjon samlet
3D planillustrasjon samlet
2D planillustrasjon samlet
2D planillustrasjon samlet