Lunde 51

Prisantydning:

kr 990 000

Boligtomt - 1,2 mål - Hjørnetomt i veletablert og rolig område! - Flott utsikt over Finnfjorden

Prisantydning:

kr 990 000

Omkostninger:

kr 37 420

Totalpris:

kr 1 027 420

Boligtype:

Tomter

Tomt:

1222 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Romslig hjørnetomt på hele 1221m2 beliggende i attraktivt villaområde på Lunde. Stille og rolig området med lite trafikk. Barnevennlig. Området ligger ca. 2,5 km øst for Finnsnes sentrum. Kort avstand til nærmeste barnehage som er Skogen barnehage. Videre sogner området til Finnsnes barneskole, som ligger nærmere Finnsnes barneskole. Da selger/eier ikke har bebodd eller bebygd eiendommen, oppfordres interessenter til å befare eiendommen og grunnforhold før bud inngis. Eiendommen er underlagt planID: 13 - Reguleringsplan for boligfeltet Lunde, etablert 01.07.1976. Bestemmelser, kart over regulering/plankart m.m. vil fremgå av komplett salgsoppgave som kan lastes ned eller bestilles fra megler. Spørsmål vedrørende "mulige" dispensasjoner eller byggesak spørsmål bør rettes til Senja kommune.

Beliggenhet

Flott beliggende utsiktstomt, sørvestvendt med gode sol- og lysforhold. Fin sjøutsikt. Ca. 2,5 km øst for Finnsnes sentrum.

Tomt

Flott utsikt over Finnfjorden og gode solforhold.

Bebyggelse

Området er bebygget av stort sett småhusbebyggelse.

Adkomst

Adkomst opparbeides av kjøper og avklares med Senja kommune i forbindelse med byggesøknad.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Eiendommmen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Eiendommen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Verditakst
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Matrikkelinformasjon / eiendomsinformasjon

Diverse

Selger har aldri benyttet seg av eiendommen eller bebodd denne og kan derfor avgi begrenset med opplysninger utover kommunale informasjon innhentet fra Senja kommune. Det er derfor viktig at interessenter setter seg nøye inn i opplysninger vedrørende eiendommen på egen hånd. Vedrørende grunnforhold og tomtens beskaffenhet, anbefales det at interessent befarer eiendommen og evt. sammen med fagkyndig. I forbindelse med tilkobling av strøm/vann/avløp og muligheter for dette, overtar kjøper ansvaret for dette

Ansvarlig megler

Robin I. Martinsen

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperforsikring kr.11 500,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 46
  • Bruksnr: 238
  • Kommunenr: 5421
Robin M. Iversen

Robin M. Iversen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Lunde 51, nydelig boligtomt på Skogeng - Finnsnes!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Lunde 51, nydelig boligtomt på Skogeng - Finnsnes!
Oversiktsbilde Lunde 51.
Oversiktsbilde Lunde 51.
Oversiktsbilde Lunde 51.
Oversiktsbilde Lunde 51.
Nærmere bilde av tomten.
Nærmere bilde av tomten.
Tomten ligger på hjørnet med nydelig utsikt mot sørvest.
Tomten ligger på hjørnet med nydelig utsikt mot sørvest.
Lunde 51.
Lunde 51.
Lunde 51.
Lunde 51.
Lunde 51.
Lunde 51.
Oversikt boligområdet.
Oversikt boligområdet.
Oversikt boligområdet.
Oversikt boligområdet.
Tomten.
Tomten.
Bilde av tomten.
Bilde av tomten.
Oversiktsbilde.
Oversiktsbilde.
Oversiktsbilde.
Oversiktsbilde.
Grunnkart.
Grunnkart.
Grunnkart.
Grunnkart.