Kraknes naust tomt 104

← Tilbake til boliger

Kraknes naust tomt 104

Kvaløya

Se i kart

Prisantydning:

kr 175 000

Naust tomt på Kraknes/Kvaløya - 20 minutter fra Tromsø sentrum - Tomt 104

Prisantydning:

kr 175 000

Omkostninger:

kr 5 545

Totalpris:

kr 180 545

Boligtype:

Hyttetomt

Tomt:

77 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Nausttomt GNR. 75 - BNR. 104. Tomten ligger ved siden av 2 andre tomter som også kan kjøpes / er for salg.

* Nausttomt beliggende ca. 10-15 minutter kjøretur nordover fra Sandessundbrua på området Kraknes.
* Beliggende i tomtefelt med kun 3 tomter
* Sørøstvendt beliggenhet
* Avkjøringstillatelse gitt fra Statens vegvesen
* Tinglyst rett til adkomst og parkering for bil på hovedgrunn gnr. 75 Bnr. 1
* Avkjøring og p-oppstilling bekostes av nyerververe av nausttomtene i fellesskap og etter nærmere avtale
* Igangsettelsestillatelse for naust / sjøboder gitt av Tromsø kommune 27.01.2014

Kontakt megler for ytterligere informasjon! Besiktigelse av tomt kan gjøres som man selv ønsker.

Beliggenhet

3 nausttomter beliggende ca. 10 minutter kjøretur nord for bruhodet på Kvaløya, ca. 20 minutter kjøretur fra Tromsø sentrum. Tomtene ligger sørøstvendt i terrenget, med gode solforhold.

Tomt

Nausttomt beliggende ved sjøen. Tomt og avkjørsel er ikke opparbeidet. Det foreligger tillatelse til etablering av avkjørsel til tomtene fra hovedveg, datert 28.02.2014 fra Statens vegvesen. Tillatelse ligger vedlagt komplett salgsoppgave.
Det er tinglyst erklæring for rett til adkomst og parkering på eiendommen gnr. 75. bnr. 1.

Bebyggelse

Hovedsakelig spredd bebyggelse i området.

Adkomst

Pr. dd. er det ikke etablert adkomst og parkering til tomtene. Det er imidlertid gitt tillatelse fra Statens vegvesen for slik etablert, se brev vedlagt komplett salgsoppgave. Det vil være naturlig at de 3 tomteeierne går sammen om bekostning av avkjørsel og biloppstillingsplass, etter nærmere avtale mellom tomteierne.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Ansvarlig megler

Robin I. Martinsen

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant.
Evt. boligkjøperforsikring kr.11 500,- er valgfritt, men kan legges til om ønskelig.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 75
  • Bruksnr: 104
  • Kommunenr: 5401
Robin M. Iversen

Robin M. Iversen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Beliggenhet nausttomter.
Beliggenhet nausttomter.
Beliggenhet nausttomter.
Beliggenhet nausttomter.
Tomt 104.
Tomt 104.
Avstand til Sandnessundbrua.
Avstand til Sandnessundbrua.
Beliggenhet.
Beliggenhet.
Oversiktskart.
Oversiktskart.
Beliggenhet nausttomter.
Beliggenhet nausttomter.
Beliggenhet nausttomter.
Beliggenhet nausttomter.
Beliggenhet nausttomter.
Beliggenhet nausttomter.
Kraknes rett fram.
Kraknes rett fram.
Ca. tomteplassering.
Ca. tomteplassering.
Ca tomteplassering.
Ca tomteplassering.