Svingbakken 7

← Tilbake til boliger

Svingbakken 7

Ramfjordbotn

Se i kart

Prisantydning:

kr 690 000

Godt beliggende og prisgunstig boligtomt i etablert boligfelt ca. 20 km fra Tromsø sentrum!

Prisantydning:

kr 690 000

Omkostninger:

kr 18 420

Totalpris:

kr 708 420

Boligtype:

Tomter

Tomt:

673 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Velkommen til Svingbakken 7, en fint plassert boligtomt beliggende like på sørsiden av Nordbotn ca. 2 mil fra Tromsø sentrum. Tomten er sentralt plassert i feltet og ligger på et høydedrag som gir flott utsikt mot sør-øst. Det vil være mulighet til å ta adkomst til nytt bygg både fra over- og nedsiden. Tomten er prisgunstig og kan overtas på kort varsel. Ta kontakt med megler for mer informasjon. På tomten kan det oppføres enebolig på inntil 2 etasjer i tillegg til eventuell loftsetasje. Utnyttelsesgrad er 30 - 40% av netto tomt. Mønehøyde skal være maksimalt 9 m over terreng. Gesimshøyde skal være maksimalt 6,5m over terreng.

Beliggenhet

Svingbakken 7 ligger i et etablert boligfelt ca. 2 mil fra Tromsø sentrum. Eiendommen ligger godt til på et høydedrag som gir flott utsikt mot sør-øst.

Tomt

Tomten er en ubebygget råtomt som er skrånende mot sør-øst.

Bebyggelse

Bebyggelsen i området preges av eneboliger.

Adkomst

Enkel adkomst via kommunal vei.
Til tomten vil det være adkomst både fra over- og nedsiden.

Offentlig kommunikasjon

Det er busstopp like ved boligfeltet.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Ansvarlig megler

Einar Nyland-Storhaug

Omkostninger

2,5% i dokumentavgift
585,- for tinglysning av skjøte
585,- for tinglysning av pantedokument

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 28
  • Bruksnr: 58
  • Kommunenr: 5401
Einar Storhaug

Einar Storhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Svingbakken 7 - en flott boligtomt! Presentert av Hjem Eiendomsmegling
Velkommen til Svingbakken 7 - en flott boligtomt! Presentert av Hjem Eiendomsmegling
Svingbakken 7 er plassert i et etablert boligfelt
Svingbakken 7 er plassert i et etablert boligfelt
Grunnkart - Det er mulighet for innkjøring både fra over- og nedsiden
Grunnkart - Det er mulighet for innkjøring både fra over- og nedsiden
Ideell plassering midt i boligfeltet
Ideell plassering midt i boligfeltet
Fra tomten nytes flott utsikt
Fra tomten nytes flott utsikt