Nerbygdveien 397

← Tilbake til boliger

Nerbygdveien 397

Mortenhals

Se i kart

Prisantydning:

kr 890 000

119 m²

4 soverom

Velkommen til Nerbygdveien 397, en flott eiendom i naturskjønne omgivelser! | Renovering/saneringsobjekt

Prisantydning:

kr 890 000

Omkostninger:

kr 30 820

Totalpris:

kr 920 820

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

78 m²

Bruksareal:

119 m²

Soverom:

4

Rom:

5

Byggeår:

1950

Energimerking:

G

Tomt:

5414 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 308 847

Verditakst:

kr 750 000

Kort om eiendommen

Hjem Eiendomsmegling har gleden av å presentere Nerbygdveien 397 i Balsfjord.

Eiendommen ligger ca 300 meter fra Fjellbygdveien og har adkomst via privat veg. Denne vegen nyttes i dag også som adkomst til dyrket mark som grenser til eiendommen. Vann fra privat brønn og strøm fremført til eiendommen. Bygningsmassen fremstår med behov for renovering, evt sanering. Flott skjermet beliggenhet med tilknytning til Skutvikvatnet som grenser til eiendommen. Gode sol- og lysforhold samt flotte turmuligheter direkte fra eiendommen. Kontakt megler for ytterligere informasjon samt avtale om visning.

Beliggenhet

Enheten ligger i landlig område. Eiendommen grenser til andre fritidseiendommer og arealer som brukes i del av landbruk. Fiskemuligheter i nærliggende vann, antatt muligheter for jakt i området. Generelt landlige omgivelser, og noe avstand til nærliggende bebyggelse. Det er adkomst til eiendommen via grusvei som på vinterstid må ryddes for snø om aktuelt. Eiendom grenser til Skutvikvatnet og det er kort vei til andre vann og utmarksområder.

Tomt

Tomten er plassert i skrånende terreng delvis langs bakketopp. Adkomst til eiendommen via gruslagt traktorvei som benyttes aktivt i del av landbruksdrift. Tomta er opparbeidet med gjerder rundt bygget og deler av tomt. På tomten er det flere busker/trær. Det er laget drensgrøft på overflater som antatt fungerer for å tørke overflater mot hovedbygg. DEt gjøres oppmerksom på at historisk tomteareal i målebrev er 5 000 kvm, mens beregnet areal er opplyst å være 5 414 kvm.

Byggemåte

Fundamentering, grunnmur og kjellergulv: Fundament utført i støpt betong. Vegger i laveste plan er av murt betongstein. Vegger er innvendig pusset i deler, og utvendig pusset. Dekker i laveste plan er antatt pusset. Kjelleren kan generelt sies å være slitt. Delvis innredet med lagerrom for potet eller kull og lignende. Det er flere hull i muren og generelt fuktige omgivelser i kjeller. På deler av bygget er det på historisk tidspunkt forsøkt gjort tiltak for håndtering av fukt, man kan se grunnmursplast på utsiden av pusset vegg utvendig på deler. Grunnmursplast er ikke avsluttet korrekt, og nedenfor et takrenne-nedløp ledes vann fra tak direkte til grunnmur/ innsiden av grunnmursplast.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader: Bærende vegger i bygningens konstruksjon bestående av antatt bindingsverk. Utfyllende vegger av tre. Etasjeskillere utført i bjelkelag av tre. Fasade er kledd med stående trepanel.
Inngangspartiet til boligen er opparbeidet med trapp. Kledningen, vegger og deler bærer preg av utsatt vedlikehold over lang tid. Innvendig er vegger kledd med porøse plater, og det er ikke sett tegn til isolasjon i bygget.

Dører og vinduer: Vinduer bestående av eldre trekarmer med en-lags glass. Noen vinduer skiftet for en god stund siden. Altandør bestående av tredør med innendørs-lås. Adkomst via tredør. Innerdører med dørblader formpressede og malte dørblader. Det er generelt slitasje på de fleste deler, og antatt fuktskader på deler under flere vinduer.

Takkonstruksjon med yttertak: Bygget har saltak. Takkonstruksjoner av sperrer synlig på loft. Taket er tekket med metallplater. Nedløp og renner av plastrør. Taket er besiktiget fra bakken og loft. Eldre taktekking. Det har på noe tidspunkt vært lekkasje fra tak, antatt fra deler nært skorstein. Synlige tegn til skade på innsiden av bygningen i andre etasje.

Piper, ildsteder og oppvarming: Det er skorstein i boligen. Denne er bygget av lettklinker. Forhold rundt feiing mv er ikke kjent. Det er montert ildsted i første etasje og kjeller i bygget.

Generelt om andre bygg: Garasjen / lagerbygg er oppført i ca 1998. Det er støpt dekke, vegger mot terreng i murt lettklinker, og enkle vegger av tre. Vegger er utført som kald konstruksjon uten lufting bak kledning. Det er adkomst til bygget via dør på fasaden og garasjeport med manuell åpning. På garasjeloft er det innredet et rom. I dette rommet er det trepanel på vegger og himling, og lagt laminatgulv. Det er lekkasje fra takrenne.

Informasjon hentet fra vedlagte takstdokumenter.

Standard

Bad og vaskerom: Badet i bygget er i følge rekvirent eldre. Rommet har inventar som WC, servant og dusjhjørne. Rommet har belegg på gulv og tapet på vegger. Oppvarming av rommet via stråleovn på vegg. Rommet er generelt eldre. Det er slitasje på overflater. I etasjen under badet er det fuktmerker på plater uten at dette er faktisk satt i sammenheng med fukt fra bad, kan også være fukt fra klima i kjeller.

Kjøkken: Det er en enkel kjøkkenløsning i bygget. Monter vedovn og komfyr. Enkelt opplegg for skapplass, og det er benkebeslag med doble kummer.

Innvendige overflater: Himlinger med malte overflater. Vegger med malte, og delvis malte overflater. Gulv med tregulv og belegg. Overflater i bygget er skadet flere steder. Det er merker/ spor etter overflatemugg i flere rom og flere deler av bygget. Maling har flasset av vinduskarmer mv. Samtlige deler av bygget kan forventes med behov for oppussing/ renovering. Det er flere steder hvor plater/overflatemateriale må forventes med behov for utskifting.

Elektrisk anlegg: Boligen har synlige føringer for strømkabler. Veggmonterte sikringer på loft. Inntak for strøm via luftspenn. Skrusikringer benyttes. Veggmonterte kabler virker å være brukt på et annet sted tidligere, ledninger og enkelte deler har merker etter maling i andre farger enn hva som er i boligen i dag. Det må antas behov for kontroll/ oppgradering av el- anlegg i bygget.

VVS-installasjoner: Varmtvannsbereder er fra 1994. Denne rommer ca 115 liter. Og er plassert i kjeller. Fordelingsrør for vann i kobber. Det må antas behov for oppgradering av VVS- anlegg i bygget.

Annet: Altan i andre etasje. Adkomst til delvis takoverbygget altan via gang i andre etasje. Deler som fungerer som bæring for takkonstruksjon har råteskader. Samtlige av bygget deler har vedlikeholdsbehov eller skader. Det anbefales undersøkelse av skorstein og el- installasjon før fyring eller strøm i større skala benyttes.

Informasjon hentet fra vedlagte takstdokumenter.

Oppvarming

Det er montert ildsted i første etasje og kjeller i bygget. Oppvarming av boligen for øvrig via elkraft. Det er utstyr som panelovner og stråleovn. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Det er adkomst til eiendommen via grusvei som på vinterstid må ryddes for snø om aktuelt. Det er dype hjulspor etter normal virksomhet i området langs adkomstvei.

Parkering

Parkering i garasje samt utendørs på tomt.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Verditakst
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Fasiliteter

 • Barnevennlig
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Husdyr tillatt
 • Ingen gjenboere
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Bademulighet
 • Fiskemulighet
 • Strandlinje
 • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger: 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperforsikring kr.7 400,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 86
 • Bruksnr: 40
 • Kommunenr: 5422
Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Nerbygdveien 397 ved Skutvikvatnet!
Velkommen til Nerbygdveien 397 ved Skutvikvatnet!
Eiendommen ligger landlig til i flotte naturomgivelser
Eiendommen ligger landlig til i flotte naturomgivelser
Tilgang til Skutvikvatnet
Tilgang til Skutvikvatnet
Skutvikvatnet
Skutvikvatnet
Området byr på flotte turområder både sommer og vinterstid
Området byr på flotte turområder både sommer og vinterstid
Bygningsmassen har behov for renovering
Bygningsmassen har behov for renovering
Garasje
Garasje
Skjermet, flott beliggenhet
Skjermet, flott beliggenhet
Eiendommen grenser til dyrket mark
Eiendommen grenser til dyrket mark
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
2D planillustrasjon 1.etg
2D planillustrasjon 1.etg
2D planillustrasjon 2.etg
2D planillustrasjon 2.etg
3D planillustrasjon 1.etg
3D planillustrasjon 1.etg
3D planillustrasjon 2.etg
3D planillustrasjon 2.etg