Skulgamvegen 570

← Tilbake til boliger

Skulgamvegen 570

Kårvik

Se i kart

Prisantydning:

kr 2 850 000

66 m²

2 soverom

Flott fritidsbolig med fantastisk utsikt og nærhet til både fjell og hav | Parkering under tak | tilleggsparsell

Prisantydning:

kr 2 850 000

Omkostninger:

kr 83 920

Totalpris:

kr 2 933 920

Boligtype:

Hytte

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

66 m²

Bruksareal:

66 m²

Soverom:

2

Rom:

4

Byggeår:

2012

Energimerking:

C

Tomt:

972 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 160 000

Verditakst:

kr 2 620 000

Kort om eiendommen

Velkommen til Skulgamvegen 570, en flott fritidseiendom kun 30 min kjøring fra Tromsøya.

Hytten ble bygget i 2012 og er plassert på oversiden av vegen med flott utsikt mot fastlandet, Tromsøysundet, Sandnessundet og Tromsøya. Fra boligen er det tilgang til fine turmuligheter både sommer og vinterstid.
Kjøreveg helt frem til hytten hvor det også er godt med parkering både under tak og utendørs. Tilleggsparsell på ca 500 kvm medfølger eiendommen og kommer i tillegg til opplyste tomteareal. Se salgsoppgaven for ytterligere informasjon.
Ildsted, varmepumpe, vann, avløp, mye plass for lagring og godt med soveplasser. Gode sol- og lysforhold, Fine terrasser hvor også deler er overbygget.

For ytterligere informasjon, kontakt eiendomsmegler Espen Richardsen på telefon 920 59 652.

Beliggenhet

Hytten ligger plassert på øversiden av FV 863 på Skulgam på Ringvassøya, ca 30 minutters kjøring fra Langnes Handelspark i Tromsø. Området rundt hytta byr på gode muligheter for friluft både til fjells og til havs. På baksiden av hytta finner man et skrånende terreng, som etterhvert slaker ut i fint turterreng for ski vinterstid og bærplukking på høsten. Til havs har man kort avstand til Kvalsundet som blant annet er kjent for godt kveitefiske. Tomten har sørøstlig tilnærming som gir gode sol- og lysforhold.

Tomt

Tomten er plassert i skrånende terreng. Adkomst til eiendommen via felles avkjøring fra offentlig vei. Tomta er opparbeidet med oppstillingsplasser for kjøretøy, plen, plantefelt og busker. Det er også montert plattinger og steinmurer på eiendom.

Bebyggelse

Fritidsbebyggelse.

Byggemåte

Fundamentering, grunnmur og kjellergulv: Fundament utført i varierte typer. Carport er plassert delvis på sten på mark, hytte og altan er plassert på støpt søyler av betong med kryprom under etasjeplan. Mellom krypkjeller og første etasje er det utført konstruksjoner med stubbgulv, samt deler isolert med isopor, ikke kjent materiale. Nærmere undersøkelser anbefales. Det er god lufting under bygget.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader: Bærende vegger i bygningens konstruksjon bestående av liggende tømmer og antatt bindingsverk i del med endre og vaskerom. Utfyllende vegger av tømmer og bindingsverk. Etasjeskillere utført i bjelkelag av tre. Fasade er kledd med tømmer som inngår som del av konstruksjon og liggende trepanel. Inngangspartiet til boligen er opparbeidet med plattinger og altaner. Kledningen er i følge rekvirent sist malt i 2020.

Dører og vinduer: Vinduer bestående av trekarmer med tolags glass fra oppføring, enkelte vinduer er ikke malt. Altandører med glassfelt. Innerdører med dørblader i heltre og fabrikkmalt hvit utførelse. Inngangsdøren til boligen har glassfelt i dørblad og kodelås.

Takkonstruksjon med yttertak: Bygget har saltak med ark. Over carport og bålplass er det pulttak. Takkonstruksjoner av bjelker. Taket er tekket med metallplater. Nedløp og renner av metall. Taket er besiktiget fra bakken, og carport. Tak er fra opprinnelig oppføring. Innfestinger mellom konstruksjoner og takflate er svakt utført på deler mot carport og bålplass. Det er langt spenn mellom opplegg i carport. Tak over carport har skjevheter som indikerer at det har vært bevegelse i konstruksjon. Utbedring anbefales.

Piper, ildsteder og oppvarming: Det er skorstein i boligen. Denne er antatt bygget av lettklinker. Rekvirent opplyser om at det finnes pålegg fra feiervesen knyttet til blant annet plassering av feieluke. Feieluke plassert i stuen. Det er montert ildsted i stuen.

Annet: Adkomst til loft via bratt trapp, normalt tilpasset for fritidseiendom. Det er i følge rekvirent avtalt kjøp av eiendom på siden av denne, rettigheter er ikke tinglyst, og tomten er ikke målt opp. Tomten er tilpasset med støttemurer av naturstein, og planert overflate for oppføring av garasje. Det er også lagt rør under terreng for strekning av strøm til delen.

Informasjon hentet fra vedlagte takstdokument.

Standard

Bad og vaskerom: Rom er overfladisk kontrollert for symptomer på alder og slitasje, blant forhold som er sjekket er innfesting av inventar, fuktsøk med verktøy for indikering av fukt på lett tilgjengelige overflater på vegger, visuell sjekk av skader på gulv nært våtsone. Opplysninger som fremkommer her kan på ingen måte forveksles med en grundig tilstandsvurdering. Dokumentasjon på utførelse er ikke kontrollert.
Badet er i følge rekvirent fra oppføring. Rommet har inventar som veggmontert WC, dusjkabinett, servant med skap og speil med overbelysning. Badet har flislagt gulv med varme. Vegger er kledd med våtromsplater. Himlinger med trepanel. For lufting er det ventil med mekanisk avtrekk. Rommet er oppført i 2012, og fremstår ut fra dette og normal levetid som normalt brukt. Vegger er kontrollert og innfestinger i dusj er vurdert som normale. Fuktindikator på vegger tilknyttet dusj påviste ingen bemerkelsesverdige verdier . Gulvet er kledd med fliser og ble kontrollert for sprekker og riss uten anmerkninger. Inventar som innredninger, vinduer og dører fremstår som normalt brukt med bruksmerker.
Vaskerommet er i følge rekvirent fra 2012. Rommet har inventar som opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Vaskerommet har belegg på gulv. Vegger er kledd med plater. Himlinger med malt trepanel. For lufting er det vindu. Varmtvannstank er montert i dette rom, rommet har sluk og det er montert VVS- skap bak innredninger på vegg.
Rommet er oppført i 2012, og fremstår ut fra dette og normal levetid som normalt brukt. Vegger er kontrollert og innfestinger i lett tilgjengelig områder som kan bli fuktig er vurdert som normale. Rommet fremstår som normalt brukt

Kjøkken: Kjøkken i bygningen er i følge rekvirent fra oppføring. Arealet er utført i åpen løsning med stue. Rommet har innredninger med mørke, laminerte fronter. Benkeplate i laminert materiale. Benkebeslag med doble kummer. Over benkeplate er vegger kledd med plater som tåler fukt på deler. Det er opplegg for løse deler som kjøleskap. Det er opplegg for integrerte deler som ovn, koketopp og oppvaskmaskin. Over koketopp er det ventilator med rør til friluft.

Innvendige overflater: Himlinger med trepanel. Vegger er kledd med trepanel, fabrikkmalte plater og plater. Gulv er kledd med laminat, belegg og flis.

Elektrisk anlegg: Boligen har skjulte føringer for strømkabler. El- skap med automatsikringer. Sikringsskapet har flere kurser med jordfeilbryter. Samsvarserklæring ikke sett.

VVS-installasjoner: Varmtvannsbereder er fra oppføring. Denne rommer ca 115 liter. Og er plassert i vaskerom. Fordelingsrør for vann i rør i rørsystem.

Annet: Adkomst til loft via bratt trapp, normalt tilpasset for fritidseiendom. Det er i følge rekvirent avtalt kjøp av eiendom på siden av denne, rettigheter er ikke tinglyst, og tomten er ikke målt opp. Tomten er tilpasset med støttemurer av naturstein, og planert overflate for oppføring av garasje. Det er også lagt rør under terreng for strekning av strøm til delen.

Informasjon hentet fra vedlagte takstdokumenter.

Oppvarming

Vedfyring og elektrisitet. Det er montert ildsted i stue, varmepumpe i gang og varmekabler på bad.

Adkomst

Fra offentlig veg og til eiendommen er det privat felles veg. EIendommene som nytter denne er i fellesskap ansvarlig for kostnader til vedlikehold og evt snøbrøyting.

Parkering

Parkering i tilhørende garasje/carport. Ellers parkering utendørs på tomt.

Overtakelse

Overtakelse etter avtale.

Sentrale lover

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Verditakst
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Tilgjengelige bygningstegninger
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Eiendommen har avtale om erverv av tilleggsparsell på øversiden (hvor det er utgravd) fra hovedeiendom. Kjøp av parsellen er betalt, men det er ikke foretatt oppmåling/grensejustering. Kjøper av eiendommen må sørge for bestilling av dette gjennom kommunen og stå for kostnader knyttet til dette.

Fasiliteter

 • Innlagt vann
 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bilvei frem
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Innlagt strøm
 • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger: 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperforsikring kr.11 500,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 109
 • Bruksnr: 82
 • Kommunenr: 5401
Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Skulgamvegen 570, en flott fritidseiendom kun 30 min kjøring fra Tromsø
Velkommen til Skulgamvegen 570, en flott fritidseiendom kun 30 min kjøring fra Tromsø
Fint overbygget uteareal
Fint overbygget uteareal
Stue med flott utsikt mot fastlandet, Sandnessundet, Tromsøysundet og Tromsøya
Stue med flott utsikt mot fastlandet, Sandnessundet, Tromsøysundet og Tromsøya
Godt gjennomlys og utgang til veranda
Godt gjennomlys og utgang til veranda
Utgang til sørvendt terrasse
Utgang til sørvendt terrasse
Utsikt
Utsikt
Stue og kjøkken i åpen løsning
Stue og kjøkken i åpen løsning
Fin utsikt også fra kjøkkenet
Fin utsikt også fra kjøkkenet
Kjøkken med integrerte hvitevarer (stekeovn, koketopp og oppvaskmaskin).
Kjøkken med integrerte hvitevarer (stekeovn, koketopp og oppvaskmaskin).
Entrè med overbygget inngangsparti
Entrè med overbygget inngangsparti
Varmepumpe montert i gang
Varmepumpe montert i gang
Bad med flislagt gulv og varmekabler
Bad med flislagt gulv og varmekabler
Soverom 1.etg
Soverom 1.etg
Balkong loft
Balkong loft
Trappeoppgang og soverom loft
Trappeoppgang og soverom loft
Soverom loft
Soverom loft
Loft med utgang til balkong
Loft med utgang til balkong
Loft
Loft
Utsyn
Utsyn
Platting med lun overbygget del
Platting med lun overbygget del
Utsikt
Utsikt
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde