Ørstrandveien 21

← Tilbake til boliger

Ørstrandveien 21

Svensby

Se i kart

Prisantydning:

kr 2 450 000

224 m²

2 soverom

Halvpart av tomannsbolig på flotte Lenangsøyra! | Sjøtomt | Fantastisk utsikt | Turmuligheter

Prisantydning:

kr 2 450 000

Omkostninger:

kr 73 920

Totalpris:

kr 2 523 920

Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Tomannsbolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

108 m²

Bruksareal:

224 m²

Soverom:

2

Rom:

3

Etasje:

1

Byggeår:

2007

Energimerking:

D

Tomt:

1368 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 495 541

Verditakst:

kr 2 450 000

Kort om eiendommen

Velkommen til Ørstandveien 21!
Vertikaldelt bolig fra 2007 med moderne standard. Boligen har alt på ett plan og det inkluderer to soverom, et stort bad, eget vaskerom, bod og stor åpen løsning mellom kjøkken og stue.
Fra stue og kjøkken har man en fantastisk utsikt over Lyngsalpene. Parkettgulv, spotter i tak, og en stor veranda.
Rikelig med parkering på tomten, og garasje i underetasjen der man også har store mengder med lagringsplass.
Eiendommen går helt ned til vannkanten, så her har man sin egen lille bit av strandsonen!

For nærmere informasjon kontakt eiendomsmeglerfullmektig Levi Gout på 902 65 250!

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Lenangsøyra i Lyngen kommune. Det er ca 40 km til kommunesenteret Lyngseidet. Der finnes det et utvalg av butikker, alle kommunale servicefunksjoner og fergeforbindelse nordover. Det er relativt kort reiseavstand til Tromsø, med ca 20 km til fergeleiet Svensby med ferge over Ullsfjorden til Breivikeidet.

Tomt

Skrånende tomt som er opparbeidet med plen og beplanting. Det er anlagt forstøtningsmur mot nedkjøring til garasje.

Bebyggelse

i hovedsak boligbebyggelse i området.

Byggemåte

UTVENDIG:

Taktekking:
Taket er tekket med pappshingel. Takoverbygget inngang.

Nedløp og beslag:
Takrenner og nedløp av stål.

Veggkonstruksjon:
Yttervegger av 6" bindingsverk, isolert med 15 cm mineralull. Yttervegger er bygget opp utvendig med vindtette plater, vindsperre og er kledd med liggende, dobbelfalset trepanel.

Takkonstruksjon/Loft:
Saltak bygget opp med selvbærende takstoler.

Vinduer:
Vinduer med 2-lags isolerglass i malte karmer og rammer av tre.

Balkonger, terasser og rom under balkonger:
Platt ved inngang, bygget av trykkimpregnerte materialer. Stor veranda utenfor stue mot nord og øst. Fundamentert på søyler.

Utvendige trapper:
Trapp og platt ved inngang, er bygget av trykkimpregnerte materialer, rekkverk av tre.

TEKNISKE INSTALLASJONER:

Vannledninger:
Hovedinntak for vann med stoppekran og varmtvannsbereder er plassert på vaskerom. Rørinstallasjon som rør i rør, fordelingsskap på vegg i vaskerom. Avløp fra skap.

Avløpsrør:
Avløpsrør av plast.

Ventilasjon:
Spalteventiler i vinduer.

Varmtvannstank:
200 liters varmtvannsbereder fra byggeår.

Elektrisk anlegg:
Skjult el installasjon, sikringsskap plassert på vegg i garderobe. Alle fordelingskurser er sikret med automater.

Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 05.04.2022.

Standard

Overflater:
Innvendig gulv er det parkett på alle gulv i tørre rom. Fabrikkmalte Mdf -plater med panelprofil på vegger. Plater av tak-ess type i alle himlinger.

Våtrom:
Generell: Flislagt gulv på bad, varmekabler i gulvet. Vegger er flislagt, plater av tak-ess type i himlinger.
Overflater vegger og himling: Vegger er flislagt, plater av tak-ess type i himlinger
Overflater Gulv: Flislagt gulv på bad, varmekabler i gulvet.

Vaskerom:
På vaskerom er det baderomspanel på vegg og vinylbelegg med oppbrett på vegg. Vaskerommet er innredet med skyllekar i stål og røropplegg for vaskemaskin.

Kjøkken:
Overflater og innredning: Kjøkkeninnredning med glatte, folierte fronter og dører. Takhøye overskap, glass i noen dører. Benkeplate av laminat, integrerte og frittstående hvitevarer.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Adkomst direkte fra offentlig vei.

Parkering

Parkeringsplass for flere biler på tomt samt i garasje i underetasje.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i HDI Global Spesiality SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på https://www.soderbergpartners.no/produkter-og-tjenester/eiendom/boligselgerforsikring/ . Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Verditakst
Selgers egenerklæring
Boliginformasjon fra forr.fører
Grunnkart
Reguleringsplankart
Tilgjengelige bygningstegninger
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Christoffer Ryan

Fasiliteter

  • Balkong/Terrasse
  • Garasje/P-plass
  • Rolig
  • Utsikt
  • Bademulighet
  • Strandlinje
  • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperforsikring kr.11 500,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 112
  • Bruksnr: 294
  • Kommunenr: 5424
Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Ørstrandveien 21 presentert av Levi Gout hos Hjem Eiendomsmegling!
Velkommen til Ørstrandveien 21 presentert av Levi Gout hos Hjem Eiendomsmegling!
Boligen er fra 2007 og holder god standard
Boligen er fra 2007 og holder god standard
Entré
Entré
Covid-19
Covid-19
Parkett på gulv og spotter i tak i flere rom
Parkett på gulv og spotter i tak i flere rom
Boligen har åpen løsning mellom stue og kjøkken
Boligen har åpen løsning mellom stue og kjøkken
Fantastisk utsikt mot Lyngsalpene fra stuevinduet
Fantastisk utsikt mot Lyngsalpene fra stuevinduet
God plass i stuen gjør det mulig å møblere i flere soner etter ønske
God plass i stuen gjør det mulig å møblere i flere soner etter ønske
Fra stuen er det utgang til verandaen
Fra stuen er det utgang til verandaen
Lys og trivelig stue
Lys og trivelig stue
Også fra kjøkkenet kan man gå ut til verandaen
Også fra kjøkkenet kan man gå ut til verandaen
God plass til spisegruppe i kjøkkenet
God plass til spisegruppe i kjøkkenet
Flott kjøkken med rikelig med benkeplass
Flott kjøkken med rikelig med benkeplass
Også fra spisebordet har man utsikt over de mektige fjellene
Også fra spisebordet har man utsikt over de mektige fjellene
Badet har selvsagt varmekabler i gulv
Badet har selvsagt varmekabler i gulv
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Teknisk rom/vaskerom
Teknisk rom/vaskerom
Bodrom som også kan brukes til garderobe
Bodrom som også kan brukes til garderobe
Stor garasje med rikelig lagringsplass!
Stor garasje med rikelig lagringsplass!
Fjæra ligger bokstavelig talt bare et steinkast unna og byr på flott natur
Fjæra ligger bokstavelig talt bare et steinkast unna og byr på flott natur
godt med parkeringsplass utenfor, samt inngang til garasje på nordsiden av boligen
godt med parkeringsplass utenfor, samt inngang til garasje på nordsiden av boligen
Stor veranda langs øst- og nordsiden av boligen
Stor veranda langs øst- og nordsiden av boligen
fantastisk natur og turmuligheter i nærområdet
fantastisk natur og turmuligheter i nærområdet
På andre siden kan man skimte Lenangen skole som åpnet i 2018
På andre siden kan man skimte Lenangen skole som åpnet i 2018
Lenangsøyra er viden kjent for festivalen Lyngen Rock og Reker
Lenangsøyra er viden kjent for festivalen Lyngen Rock og Reker
Fra verandaen kan man nyte mang en nydelig sommerdag
Fra verandaen kan man nyte mang en nydelig sommerdag
Fint lite uteområde utenfor inngangspartiet
Fint lite uteområde utenfor inngangspartiet
Inngangsparti
Inngangsparti
Stor parkeringsplass utenfor
Stor parkeringsplass utenfor
Lenangsøyra med tindene i bakgrunnen
Lenangsøyra med tindene i bakgrunnen
Ytterst i bildet kan man skimte Karlsøy og Arnøya
Ytterst i bildet kan man skimte Karlsøy og Arnøya
Boligen ligger landlig til, og det er godt med luft mellom husene
Boligen ligger landlig til, og det er godt med luft mellom husene
Ørstrandvegen 21 - 2D - 1. Etasje
Ørstrandvegen 21 - 2D - 1. Etasje
Ørstrandvegen 21 - 3D - 1. Etasje
Ørstrandvegen 21 - 3D - 1. Etasje