Sommarøy

← Tilbake til boliger

Sommarøy

Sommarøy

Se i kart

Prisantydning:

kr 1 990 000

Tomt ca. 4,5 mål på Sommarøy!

Prisantydning:

kr 1 990 000

Omkostninger:

kr 50 920

Totalpris:

kr 2 040 920

Boligtype:

Tomter

Tomt:

4498 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Spennende mulighet på Sommarøy, som er kjent for sine fantastiske og naturskjønne omgivelser og trivelige bomiljø - både for fastboende og turister. Tomten er på 4498 m2 og ligger i krysset Nordjordvegen / Hillesøyvegen. Dersom tomten skal bebygges i sitt fulle potensial, for eksempel som boligfelt, må ny reguleringsplan for området utarbeides. Dette må en eventuell kjøper ta ansvar for. Selger har vært i forhåndsdialog med både Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune angående mulig utbygging av tomten. Brev og referater ligger vedlagt komplett salgsoppgave som kan lastes ned. Ta gjerne kontakt med megler ved spørsmål! Besiktigelse av tomten kan gjøres av interessenter uten nærmere avtale.

Beliggenhet

Parsellen er beliggende i krysset Nordjordvegen og Hillesøyvegen. på Sommarøy. Det er naturligvis svært kort avstand til Sommarøy Hotel som ligger på Hillesøy, kroa og Sommarøy camping. Kjøretid fra Tromsø by er rett i overkant av 1 time, med ca. 55 kilometer vegstrekning.
Sommarøya og område rundt kan tilby fantastisk natur med rike muligheter for fiske, havpadling og populære fjellområder. Området er også kjent for sine flotte strender.

Tomt

Tomt på ca 4,5 mål i krysset Nordjordvegen / Hillesøyveg for salg. Tomten er naturtomt og er å karakterisere som en rå tomt. Det foreligger ikke opplysninger om veg, vann og avløpsforhold. Kjøper må selv utvikle eiendommen, herunder utarbeidet detaljregulering.
I salgsoppgave ligger det referat fra forhåndskonferanse hos Tromsø kommune, samt uttalelse fra Troms og finnmark fylkeskommune vedrørende vurdering av kulturminner.

Bebyggelse

Hovedsakelig spredd småhusbebyggelse i området.

Adkomst

Adkomst via Hillesøyveg.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Reguleringskart.
Matrikkelkart.
Referat fra forhåndskonferanse Tromsø kommune.
Svar fra Troms og Finnmark fylkeskommune vedrørende kulturminnregistrering.

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 189
  • Bruksnr: 279
  • Kommunenr: 5401
Robin M. Iversen

Robin M. Iversen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer tomt på Sommarøy!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer tomt på Sommarøy!
Oversiktskart tomteparsell
Oversiktskart tomteparsell
Oversiktkart. Framover ser man Hillesøy, tomten er nede til høyre.
Oversiktkart. Framover ser man Hillesøy, tomten er nede til høyre.
Mot Kvaløya.
Mot Kvaløya.
Områdebilde.
Områdebilde.
Områdebilde.
Områdebilde.
Oversikt over tomten sett mot Kvaløya.
Oversikt over tomten sett mot Kvaløya.
Idylliske omgivelser i området.
Idylliske omgivelser i området.