Bregnevegen 12

← Tilbake til boliger

Bregnevegen 12

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 10 700 000–10 700 000

139–139m2

4–4 soverom

Prosjekterte arkitekttegnede boliger på Tromsøyas ettertraktede vestside | 2 av 3 solgt! | Garasje | Høy standard | Mulighet for å etablere utleie |

Pris fra:

kr 10 700 000

Pris til:

kr 10 700 000

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Størrelse:

139–139m²

Soverom:

4–4 stk

Om Prosjektet

Hjem Eiendomsmegling har gleden av å presentere disse flotte boligene som skal føres opp i Norrøna på Tromsøyas vestside. Boligene får en flott arkitektonisk utførelse med store glassflater og lekkert materialvalg.
Totalt føres det opp 3 eneboliger som er tilrettelagt slik at en med små investeringer kan etablere utleie i deler av boligen.

Her kan dere bo i rolige omgivelser samtidig som du har "alle" ønskede fasiliteter i gangavstand fra ytterdøra; skole, barnehager, rekreasjonsområder, lysløypa og handelspark. Gode buss forbindelser til både sentrum og UNN/UIT.

Området er kjent for gode sol- og utsiktsforhold og dette har utbygger ivaretatt med å føre opp boligene med store vinduer og veranda i solretning.
Vi tar gjern ei mot dere til et møte for å gå igjennom prosjektet her på kontoret, eller vi kan møtes på eiendommen.

Ferdigstillelse er forventet til høst 2022. Prosjektet er godkjent hos Tromsø kommune.

Dette er en sjelden mulighet! - Ikke la sjansen gå fra deg! Kun 3 boliger - og de selges til fastpris.

Beliggenhet

Meget attraktivt og barnevennlig område med en rekke lekeplasser og frimområder i nærheten.
Fantastiske solforhold fra morgen til sent på kvelden og flott utsikt mot Kvaløya.
Her kan du bo i nærheten av blant annet dagligvarehandel, skole, barnehager og kollektivtransport, samt flotte turmuligheter i nærheten.
I enden av Bregnevegen kommer du inn på naturstiene over Kvaløyvegen og opp i løypenettet til Tromsømarka med tur- og lysløyper som prepareres hele vinterhalvåret, dette er ca 5 minutters gange fra husene.

Alle boligene blir i hovedsak orientert mot sør og vest - samt også kveldssol fra nord.

Tomt

Felles tomt eid av sameiet.
Tomten er plassert i hellende terreng i vestlig retning, litt mot sør. Adkomst rundt eiendommens tomt via terreng og trapper i terreng som opptar nivåforskjeller.
Eiendommen blir eid av de 3 boligene, hvor utearealer og bruk vil styres etter vedtekter / avtaler. Vedtekter for bruk av fellestomter vil foreligge før overtagelse.

Oppvarming

Gulvvarme i våtrom og ellers elektrisk oppvarming.

Sentrale lover

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova bruker benevnelsene entreprenøren og forbrukeren, noe som tilsvarer selger og kjøper i kontraktdokumentet. Bustadoppføringslova sikrer kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr. bustadoppføringslova § 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfelles vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 03. juli 1992 nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge etter
bustadoppføringslova. Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske standard som inngår i leveransen. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er henvist til noe annet gjelder følgende:
- Offentlige lover, forskrifter og standarder med hensyn til krav, utførelse og
materialbruk.
- Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende byggeforskrift for prosjektet.

Adgang utleie

Det vil være mullighet å kunne benytte deler av 1. etasje til hybelutleie med lyd- branndør mellom hovedenhet og utleid areal. Dette kan leveres av utbygger, men vil da bli et tilvalg i tillegg til avtalt fastpris på boligen.

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler, Hjem Eiendomsmegling AS, pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til
legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Dette
innebærer at mistanke om mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim.

Diverse

Selger tar følgende forbehold :

-At det foreligger gyldig og rettskraftig byggetillatelse fra kommunen.
-At det foreligger en for selger tilfredsstillende prosjektfinansiering.

Handelen følger Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova).

Ansvarlig megler

Christoffer Ryan

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Hage
  • Balkong/terrasse
  • Kabel-TV
  • Turterreng
  • Utsikt
  • Sentralt

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 118
  • Bruksnr: 423
  • Kommunenr: 5401
Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Einar Storhaug

Einar Storhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligene får en fin plassering i terrenget orientert i hovedsak i tre himmelretninger
Boligene får en fin plassering i terrenget orientert i hovedsak i tre himmelretninger
Stue i Hus C
Stue i Hus C
HUS A
HUS A
HUS B
HUS B
HUS C
HUS C
Stue og kjøkken på Hus B
Stue og kjøkken på Hus B
Stue og kjøkken i Hus B
Stue og kjøkken i Hus B
Stue og kjøkken i Hus A
Stue og kjøkken i Hus A
Stue i Hus C
Stue i Hus C
Stue i Hus B
Stue i Hus B
Utsikt fra Hus B
Utsikt fra Hus B
Utsikt fra Hus B
Utsikt fra Hus B
Utsikt fra Hus B
Utsikt fra Hus B
Utsikt fra Hus B
Utsikt fra Hus B