Winston Churchills veg 86

← Tilbake til boliger

Winston Churchills veg 86

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 2 100 000

66 m²

1 soverom

2-roms leilighet i veletablert borettslag - Stor nyere innglasset balkong

Prisantydning:

kr 2 100 000

Omkostninger:

kr 12 554

Totalpris:

kr 2 521 096

Felleskostnader/mnd:

kr 7 141

Fellesgjeld:

kr 408 542

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Andel

Primærrom:

47 m²

Bruksareal:

66 m²

Soverom:

1

Rom:

2

Etasje:

2

Byggeår:

1973

Energimerking:

E

Tomt:

3419 m² (eiet)

Fellesformue:

kr 139 315

Formuesverdi:

kr 697 446

Verditakst:

kr 2 000 000

Kort om eiendommen

2-roms borettslagsleilighet i veletablert borettslag. Leiligheten ligger østvendt. Inkludert i felleskostnadene er blant annet radiatoroppvarming og varmtvann, kabel-TV og nedbetaling av felles lån.

Leiligheten har behov for oppussing. Bad, kjøkken, innredninger og tekniske installasjoner må ansees for eldre. Bygget har fasiliteter som heis og felles uteterrasser. Veldrevet borettslag med sikringsordning. Leiligheten har stue og kjøkken i åpen løsning og et romslig soverom med utgang til stor privat innglasset balkong. Egen bod i fellesareal. Lokal matbutikk på byggets bakkeplan. Oppgraderte fellesarealer. Kort avstand til UNN/UIT, Tromsømarka og Jekta storsenter. Meld deg på til visning!

Beliggenhet

Leiligheten ligger sentralt på Håpet og har kort gangavstand til både innholdsrikt kjøpesenter (Jekta) og Tromsøyas friområder. Gangavstand til SATS treningssenter og UNN/UIT. Matbutikk i samme bygg. Gode bussforbindelser like ved.

Innhold

2. etasje: Entre, badrom, stue/kjøkken, soverom. Innglasset balkong.

Tomt

Tomt opparbeidet med parkering, trafikkareal og noe grøntområde. Nabotomten benyttes til drift og besøkende til matbutikk i 1. plan, næring.

Bebyggelse

Hovedsakelig blokkbebyggelse i varierende størrelse i området.

Byggemåte

Utdrag ifølge utarbeidet tilstandsrapport:
Tak antatt tekket med papp i asfalt eller tilsvarende. Innvendige taknedløp. Takkonstruksjon antatt betongdekke. Yttervegger av betong med ifyllende isolert bindigverk utvendig kledd metallplate kledning. Vurdering av yttervegger gjelder bare for denne leilighet. Vinduer av 2-lags energiglass med malte karmer. Malt ytterdør uten glass. Verandadører med glass og malte karmer.

Standard

Eldre standard på samtlige rom. Kjøper må påregne modernisering av overflater, innredninger og installasjoner.

Oppvarming

Oppvarming via radiatorvarme som dekkes av felleskostnader.

Adkomst

Enkel adkomst til borettslagets tomt.

Parkering

Det medfølger ikke fast parkering. Borettslagets forretningsfører opplyser at det er et begrenset antall p-plasser på tomten. De har en venteliste ordning for beboerne. Man kan eventuelt ta kontakt med styret i borettslaget før bud inngis, for å forhøre seg rundt tilgjengelighet på parkering.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Styregodkjennelse

Det er en forutsetning for gjennomføring av handelen at kjøper blir styregodkjent som ny andelseier. Gis ikke slik godkjenning er partene fristilt fra handelen uten noe økonomisk ansvar ovenfor hverandre.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom borettslagets vedtekter. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Selgers egenerklæring
Boliginformasjon fra forr.fører
Grunnkart
Reguleringsplankart
Tilgjengelige bygningstegninger
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at borettslaget vil øke sin fellesgjeld, ved konvertering av byggelån. Se punkt under fellesgjeld.

Ved eventuell oppussing av leilighetene er det regler i ordensreglement for hvordan radiatorer og sanitær skal håndteres. Dersom oppussing planlegges bør man sette seg inn i disse reglene.

Ansvarlig megler

Robin I. Martinsen

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Heis
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Rolig
 • Sentralt
 • Turterreng

Forkjøpsrett

Det er vedtektsbestemt forkjøpsrett i borettslaget og blant boligbyggelagets medlemmer. Forkjøpsretten er utlyst på forhånd. Fristen for forkjøp kan sees på Bo Nord sine hjemmesider, evt. konferer megler. Selges boligen etter 3 måneder må forkjøpsretten utlyses på nytt. En slik prosess tar normalt ca 20 dager.

Felleskostnader inkluderer

Andel felleskostnader: Kr. 3468,-
Kapitalkostnader avdrag: Kr. 608,-
Kapitalkostnader renter: Kr. 705,-
Varmeavgift: Kr. 745,-
Kabel-tv: Kr. 280,-
Linjekostnad: Kr. 35,-
Vedlikeholdsfond: Kr. 1300,-

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
Forhåndsavklaring forkjøpsrett til forretningsfører: Kr. 7 494,- Gebyr for pantenoteringer: Kr. 480,- pr. notering. Gebyr for hjemmelsoverførsel: Kr. 480,-. Evt. boligkjøperforsikring kr. 4.100,- (valgfritt).Totale omkostninger: Kr. 12.554,-.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 117
 • Bruksnr: 350
 • Kommunenr: 5401
Robin M. Iversen

Robin M. Iversen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer denne 2-roms leiligheten.
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer denne 2-roms leiligheten.
Nyere etablert glassveranda. Svært romslig med mulighet for å dra vekk glassene til friluft.
Nyere etablert glassveranda. Svært romslig med mulighet for å dra vekk glassene til friluft.
Fasade Winston Churchillsveg 86
Fasade Winston Churchillsveg 86
Stue
Stue
Kjøkken.
Kjøkken.
Romslig soverom med egen utgang til glassverandaen.
Romslig soverom med egen utgang til glassverandaen.
Eldre badrom
Eldre badrom
Entre
Entre
Glassveranda har utgang både fra stue og soverom
Glassveranda har utgang både fra stue og soverom
Noen bilder fra nærmiljøet
Noen bilder fra nærmiljøet
I dag er det nærbutikk i u. etasjen
I dag er det nærbutikk i u. etasjen
2D planillustrasjon
2D planillustrasjon
3D planillustrasjon
3D planillustrasjon