Maristuen 6

← Tilbake til boliger

Maristuen 6

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 4 990 000

Boligtomt for utvikling | Attraktivt og sentralt område nært Charlottenlund og Prestvannet | Innenfor fortetningsbestemmelsene i KPA

Prisantydning:

kr 4 990 000

Omkostninger:

kr 126 124

Totalpris:

kr 5 116 124

Boligtype:

Tomter

Tomt:

599 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Boligtomt som kan bebygges iht fortetningsbestemmelsene i kommuneplan 142. (Kan bebygges med inntil 3 boenheter).
Selger eier også adkomsten (119/3346) og vil gjøre eiendomsgrensen mot denne mer "rett" enn den fremstår i dag. De gir også evt avstandserklæringer.

Tomten er lett skrånede mot sørøst og har gode lys- og solforhold. Adkomst fra Conrad Holmboes veg, og inn i en blindvei som tilhører Maristuen - som er et anerkjent gatenavn og område i sentralt på Tromsøya.

Barnevennlig og nært det meste. Man har "alt" i umiddelbar nærhet, blant annet har du ski- og turløype, Prestvannet skole, barnehager, dagligvarebutikk, lekeplass, Prestvannet med flotte rekreasjonsmuligheter, Kurbadet og Charlottenlund m.m. Det tar kun 10 spreke minutter å gå ned til sentrum.

Beliggenhet

Barnevennlig og nært det meste. Man har "alt" i umiddelbar nærhet, blant annet har du ski- og turløype, Prestvannet skole, barnehager, dagligvarebutikk, lekeplass, Prestvannet med flotte rekreasjonsmuligheter, Kurbadet og Charlottenlund m.m.

Tomt

Tomten er lett skrånede mot sør. Tomten er en del av en eldre bunkers.

Bebyggelse

Området er etablert og bebygget med i hovedsak villabebyggels.

Adkomst

God adkomst fra offentligi vei

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Diverse

Hjemmelshaver av eiendommen samt eiendommen 119/3346 vil gjøre tomtegrensen mot adkomstveien i Maristuen mer "rett" enn den er i dag, så det vil 1. Gi en mer oversiktlig eiendomsgrenser, 2. Hjemmelshaver av 119/3346 vil uansett gi avstandserklæring ifbm bygging mot 119/3346. Slik at utbygger som vil bygge på eiendommen får full utnyttelse av gjeldene byggegrenser på tomten.

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperforsikring kr.11 500,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 119
  • Bruksnr: 3343
  • Kommunenr: 5401
Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

ca eiendomsgrense
ca eiendomsgrense