Parkgata 15

← Tilbake til boliger

Parkgata 15

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 4 590 000

72 m²

2 soverom

Nydelig 3-roms leilighet med sentral beliggenhet - Ny-kvaliteter - Enkel adkomst

Prisantydning:

kr 4 590 000

Omkostninger:

kr 123 320

Totalpris:

kr 4 713 320

Felleskostnader/mnd:

kr 2 436

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

72 m²

Bruksareal:

72 m²

Soverom:

2

Rom:

3

Etasje:

3

Byggeår:

2021

Energimerking:

C

Tomt:

743 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 101 521

Kort om eiendommen

Meget pen og romslig 3-roms leilighet. Leiligheten er nesten ubrukt og framstår "som ny". God standard med vannbåren varme, påkostet kjøkken m/ integrerte hvitevarer, badrom i flott utførelse, downlights i store deler av boligen, store vindusflater og fiberinternett.

Siden dette er et bygg ferdigstilt i -21, er det naturligvis høy standard i leiligheten i fellesarealer. Spesielt gode løsninger for sine beboere, herav kan nevnes:
- God adkomst / Flere innganger i bygget.
- Høy kvalitet i og godt belyste fellesarealer.
- Vannbåren sentralvarme og felles varmtvann.
- Sykkelparkering - god kapasitet.
- Bodarealer med enkel tilgjengelighet.
- Gjesteleilighet for utleie.

En meget pen bolig, med kort veg til alle sentrums tilbud! Meld på til visning!

Beliggenhet

Svært sentralt beliggende nedenfor Kongsbakken og Kongeparken i sentrum. Bygget er blitt et "signalbygg" med sin flotte arkitektoniske utforming og er lett å få øye på. Beliggende like ovenfor Storgata (hovedgata) i sentrum. Alle sentrums fasiliteter i kort gangavstand., her snakker vi stort sett 5-10 minutter gangavstand. Bo urbant med nær tilgang til alt i sentrum, enten du er ung eller eldre. Nært kollektivtilbud med alle ruter knyttet til sentrum. Leiligheten ligger i 3. etasje mot nordøst.

Innhold

3. etasje: Entre, badrom, 2 soverom, stue og kjøkken.
I tillegg har leiligheten sportsbod i fellesareal.

Tomt

Eierseksjonssameie eier tomten i fellesskap. Tomten er delvis ferdig, men vil ferdigstilles løpende fra utbyggers side. Se leveransebeskrivelse vedlagt komplett salgsoppgave i pdf.

Bebyggelse

Hovedsakelig blandet sentrumsbebyggelse i området.

Byggemåte

For byggemåte og beskrivelse av materialvalg og leveranse fra utbygger, se leveransebeskrivelse vedlagt komplett salgsoppgave i pdf.

Det er ikke utført tilstandsrapport/takst, da det kun er noen måneder siden ferdigstillelse på utleggelse tidspunkt. (Uke 2 Januar 2022). Bygget mottok brukstillatelse fra Tromsø kommune 28.10.2021 og overtatt av beboerne i ukene etterpå.
Ifølge brukstillatelse gjenstår det mindre detaljarbeider innvendig og utførelse av utearealer. Frist for utførelse av gjenstående arbeider følger av vedtakets punkt 4, fra Tromsø kommune (Se brukstillatelse vedlagt salgsoppgave i pdf).

Utbygger har i tillegg utstedt §12 garanti etter budstadoppføringslova ovenfor selger, megler har kopi av denne garantien. Ifølge eier er det planlagt 1-årsbefaring oktober/november 2021, for eventuell avdekking/retting av mangler som måtte dukke opp.

Standard

Leiligheten har en moderne utførelse, da bygget var ferdigstilt mot slutten av 2021.
Herav kan nevnes:
- Kjøkken i moderne lys utførelse med integrerte hvitevarer - koketopp, kjøl/frys, oppvaskmaskin og komfyr. Kjøkken er delt inn i veggdel og frittstående del.
- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
- 1-stavs gulv.
- Stilfult badrom med moderne innredninger og glassdører i dusj.
- Integrerte himlings belysning i deler av leiligheten.
- Porttelefon med videosamtale.

Bygget har i tillegg påkostede fellesarealer. Det merkes umiddelbart ved adkomst at det er ekstra påkostet for å skape et eksklusivt inntrykk og gi bokvaliteten til beboerne et løft.

Oppvarming

Bygget forsynes med fjernvarme som kilde til oppvarming og varmtvann. Felles varmesentral plasseres i garasjeplanet.
Distribusjon i leiligheter vil skje i form av vannbåren gulvvarme i stue, kjøkken og gang/entré. Soverom leveres uten varmekilde, men stikk for panelovn monteres. Varmt tappevann leveres fra felles varmtvannsberedere, som også varmes opp fra fjernvarme. Felles måling av totalt energiforbruk tilknyttet fjernvarme. Fordeling av energikostnadene til oppvarming og varmtvann avregnes etter leilighetenes areal.

Adkomst

Enkel adkomst både fra Vestregata (inngang 2. etasje) og fra Vestregata (inngang 3. etasje). Fra hoved-adkomst, inngang 3. etasje kan du gå rett inn i leiligheten uten å bruke heis eller trapp.

Parkering

Det medfølger ikke parkering til leiligheten. Dersom man ønsker å benytte parkering i området, oppfordres det til å kontakte Tromsø parkering for å forhøre seg om eventuell soneparkering for beboere. Ellers er det en del private aktører som tidvis leier ut innvendig og utvendig parkering i sentrum.

Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelse til stort sett alle destinasjoner via holdeplasser i sentrum.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Leveransebeskrivelse fra utbygger.
Boligopplysninger fra forretningsfører.
Selgers egenerklæring.
Forside energiattest.
Vedtekter.
Midlertidig brukstillatelse datert 28.10.21.

Diverse

Sameiet har en egen utleieleilighet som er felles for alle seksjonene i Kongsparken. Denne er ment å kunne leies ut, blant annet til besøkende av beboere.
Sameiet skriver i sine egne vedtekter:
Leilighet nr. 408 er en felles utleieleilighet for boligseksjonseierne. Utleieleiligheten er seksjonert
som fellesareal, men boligseksjonseierne har enerett til å bruke den, jf. pkt. 3.4.
Felleskostnader- og inntekter forbundet med utleieleiligheten skal fordeles kun mellom
boligseksjonene. Utleieleiligheten kan leies ut både internt til boligseksjonseierne og eksternt til utenforstående.
Intern utleie har fortrinnsrett. Ved ekstern utleie kan maksimalt to personer bo i leiligheten.
Maksimal leietid er i begge tilfeller en uke. Styret skal fastsette bruks- og ordensregler for utleieleiligheten.

Fasiliteter

  • Bredbåndstilknytning
  • Kabel-TV
  • Offentlig vann/kloakk
  • Parkett
  • Rolig
  • Sentralt

Felleskostnader inkluderer

Grunnleie jf vedtektene: Kr. 1293,-
Grunnleie jf vedtektene: Kr. 2833,-
Tilleggsytelser: Internett: Kr. 310,-

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperforsikring kr.7 400,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 200
  • Bruksnr: 1818
  • Seksjonsnr: 11
  • Kommunenr: 5401
Robin M. Iversen

Robin M. Iversen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Mandag 24. januar 18:00–18:40

Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin Iversen Martinsen presenterer lekker 3-roms - Parkgata 15!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin Iversen Martinsen presenterer lekker 3-roms - Parkgata 15!
Kongsparken, ferdigstilt siste kvartal 2021 - så og si nytt!
Kongsparken, ferdigstilt siste kvartal 2021 - så og si nytt!
Romslig stue med store vindusflater mot øst. Downlights og en-stavs gulv.
Romslig stue med store vindusflater mot øst. Downlights og en-stavs gulv.
Godt utstyrt kjøkken i moderne utførelse.
Godt utstyrt kjøkken i moderne utførelse.
Hvitevarer som oppvask, koketopp, komfyr og kjøl/frys følger selvsagt med.
Hvitevarer som oppvask, koketopp, komfyr og kjøl/frys følger selvsagt med.
Kjøkkenøy har "barløsning" hvor man kan plassere barkrakker om ønskelig.
Kjøkkenøy har "barløsning" hvor man kan plassere barkrakker om ønskelig.
Stue og kjøkken
Stue og kjøkken
Soverom
Soverom
Soverom har plassbesparende skyvedører.
Soverom har plassbesparende skyvedører.
Det er god plass til spisegruppe i forbindelse med den åpne løsningen.
Det er god plass til spisegruppe i forbindelse med den åpne løsningen.
Romslig hovedsoverom, med direkte tilgang til badrom.
Romslig hovedsoverom, med direkte tilgang til badrom.
Stilfult badrom med god plass. Romslige innredninger og dusjvegger.
Stilfult badrom med god plass. Romslige innredninger og dusjvegger.
Romslig entre. Kamera port telefon.
Romslig entre. Kamera port telefon.
Boder i de moderne fellesarealene. Bodene holder til i 2. etasje.
Boder i de moderne fellesarealene. Bodene holder til i 2. etasje.
Praktisk sykkelparkering i fellesarealene.
Praktisk sykkelparkering i fellesarealene.
Bygget har en eksklusiv utførelse i sine fellesarealer.
Bygget har en eksklusiv utførelse i sine fellesarealer.
Adkomst til leiligheten fra bakkeplan / hovedentre øversiden.
Adkomst til leiligheten fra bakkeplan / hovedentre øversiden.
Fasade
Fasade
3D planillustrasjon av leiligheten.
3D planillustrasjon av leiligheten.
2
D planillustrasjon av leilighetens planløsning.
2 D planillustrasjon av leilighetens planløsning.