Elvhusvegen 53A

← Tilbake til boliger

Elvhusvegen 53A

Tromsdalen

Se i kart

Prisantydning:

kr 5 100 000

93 m²

2 soverom

Pen, romslig og innholdsrik 3-roms leilighet med fantastisk utsikt og solforhold!

Prisantydning:

kr 5 100 000

Omkostninger:

kr 128 670

Totalpris:

kr 5 228 670

Felleskostnader/mnd:

kr 3 767

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

88 m²

Bruksareal:

93 m²

Soverom:

2

Rom:

3

Etasje:

2

Byggeår:

1998

Energimerking:

D

Tomt:

1604 m² (eiet)

Fellesformue:

kr 45 408

Formuesverdi:

kr 954 986

Verditakst:

kr 5 800 000

Kort om eiendommen

Velkommen til Elvhusvegen 53 A. Leiligheten ligger i 2. etasje mot vest i et veldrevet sameie med en fantastisk fin beliggenhet i rolig gate.

- Meget godt vedlikeholdt leilighet.
- Romslige rom i praktisk planløsning.
- Pent, praktisk kjøkken i åpen løsning til stue.
- Store vindusflater med nydelig utsikt og avskjerming for sola.
- Fleksibel planløsning (Ekstra stue eller stort soverom).
- Svært gode lagringsmuligheter i 2 utvendige boder og 1 innvendig bod.
- Garasjeplass i fellesanlegg.
- Svært rolig og barnevennlig gate.
- Kort avstand til Amfi kjøpesenter, bussholdeplass, skole- og barnehage.
- Friområder / turområder i umiddelbar nærhet.
- Veldrevet sameie!

Kontakt gjerne megler ved spørsmål. Meld på til visning!

Beliggenhet

Elvehusvegen 53 ligger helt øverst i boligfeltet, med nydelig utsikt mot vest. Rolig gate, med lite trafikk. Her har man oversikt over Kvaløyfjellene, deler av Tromsøysundet og tromsøya. Kort avstand til både barneskole og barnehager. Nærmeste handelsmuligheter bare 10 minutters gangavstand, Amfi kjøpesenter.
Gode bussforbindelser til sentrum, UNN og UIT. Flotte turmuligheter i området med stier i nærheten opp til fjellet.

Innhold

2. etasje: Entre, gang, soverom, badrom/vask. bod, stue og kjøkken og romslig soverom/ekstrastue.
Utgang til romslig vestvendt balkong fra stue.

Øvrig:
Garasjeplass i fellesanlegg. Sportsbod rett ved inngangsdør. I tillegg har leiligheten 1 sportsbod i bodrekke på 3. etasje.

Tomt

Vestvendt tomt stort sett utnyttet til bebyggelsen. Asfaltert adkomst og intern -/ parkeringsarealer. Gjesteparkering i front av bygget. Arealene er terrassert med noen forskjellige trappenivåer. Noen grønnarealer i skråningene. Plassert avfalls skur i forkant av bygget.

Bebyggelse

Hovedsakelig blandet boligbebyggelse. Blokkleiligheter og enkelte småhus.

Byggemåte

Beskrivelse ifølge utdrag til rapport utarbeidet av takstmann:

Taktekking, takrenner/beslag:
Saltakform. Takstoler/sperrer. Tekket med papp. Antatt 20 cm isolasjon mot kaldloft.

Veggkonstruksjon:
Betong/stålkonstruksjon, front og bakvegger med bindingsverk antatt isolert med min.ull. Utvendig panel og platekledninger.

Vinduer:
Vinduer av 2-lags energiglass fra byggeår. Eier opplyser at 4 stk. vinduer i stue ble skiftet ut i 2011. Utvendig solavskjerming på vinduer i stue.

Avløp:
Avløpsrør med synlige rørdelerav plast som normalt for byggeår.

Ventilasjon:
Flexit boligventilator.

Elektrisk anlegg:
Skjul el. anlegg med automatsikringer.

Standard

Innvendige overflater fremstår med lite bruksslitasje og gir et positivt helhetsinntrykk.

Generell beskrivelse av innvendige overflater:
Gulv: Parkett og fliser.
Vegg: Malte strier, malt miljøtapet og baderomsplater.
Himling: Malte hulldekkeelementer og malt jevn takhimling.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning type Nova med integrerte hvitevarer. Hvite profilerte fronter. Avtrekk via boligventilator. Flislagt gulv på kjøkken.

Badrom:
Bad fra byggeår med flislagt gulv fra byggeår 1998. Det er lagt våtromspanel på vegger i 2011. Innredet med dusjkabinett, gulvmontert toalett (nytt 2022) og baderomsinnredning med heldekkende servant med speil og lys. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Panelovner og gulvvarme.

Adkomst

God adkomst via offentlig veg.

Parkering

Egen plass i felles garasjeanlegg. Gjesteparkering på avsatte plasser ved adkomst.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i HDI Global Spesiality SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på https://www.soderbergpartners.no/produkter-og-tjenester/eiendom/boligselgerforsikring/ . Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Jfr, eierseksjonsloven; Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Vedtekter

Vedtekter og husordensregler følger vedlagt i salgsoppgaven.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Boliginformasjon fra forr.fører
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Tilgjengelige bygningstegninger, regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Robin I. Martinsen

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Heis
 • Husdyr tillatt
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt
 • Turterreng

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter: Kr. 2879,- (poster framkommer i budsjett).
Tv fra Telenor: Kr. 367,-
Tillegg fremtidig vedlikehold: Kr. 521,-

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.7 650,- (valgfritt).

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Stue, se utsikten i bakgrunnen!
Stue, se utsikten i bakgrunnen!
Soverom eller eventuelt romslig ekstrastue. Store vindusflater slipper inn mye lys.
Soverom eller eventuelt romslig ekstrastue. Store vindusflater slipper inn mye lys.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Kjøkken har hvite profilerte fronter. Stor benkeflate og integrerte hvitevarer.
Kjøkken har hvite profilerte fronter. Stor benkeflate og integrerte hvitevarer.
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Elvhusvegen 53 A!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Elvhusvegen 53 A!
Åpen kjøkkenløsning. Stue og kjøkken har gulv som parkett og fliser.
Åpen kjøkkenløsning. Stue og kjøkken har gulv som parkett og fliser.
Romslig vestvendt terrasse, takoverbygget med treplatting og glassveranda.
Romslig vestvendt terrasse, takoverbygget med treplatting og glassveranda.
Balkong / Terrasse.
Balkong / Terrasse.
Romslig stue.
Romslig stue.
Stue med dobbeldør inn til soverom / e
kstra stue.
Stue med dobbeldør inn til soverom / e kstra stue.
Svært romslig badrom med flislagt gulv. Moderne innredninger og dusjkabinett.
Svært romslig badrom med flislagt gulv. Moderne innredninger og dusjkabinett.
Soverom med skyvedørsgarderobe.
Soverom med skyvedørsgarderobe.
Flislagt entre og hall. Downlights i inngangsparti.
Flislagt entre og hall. Downlights i inngangsparti.
Soverom / Ekstra stue.
Soverom / Ekstra stue.
Oversiktsbilde sameie.
Oversiktsbilde sameie.
Nydelig utsikt over Kvaløyfjellene, sundet og deler av Tromsøya.
Nydelig utsikt over Kvaløyfjellene, sundet og deler av Tromsøya.
2D planillustrasjon av leiligheten.
2D planillustrasjon av leiligheten.
3D planillustrasjon av leiligheten.
3D planillustrasjon av leiligheten.