Skulgamvegen 570

← Tilbake til boliger

Skulgamvegen 570

Kårvik

Se i kart

Prisantydning:

kr 3 190 000

61 m²

2 soverom

Flott fritidsbolig med naust, fantastisk utsikt og nærhet til både fjell og hav|Parkering under tak|tilleggsparsell

Prisantydning:

kr 3 190 000

Omkostninger:

kr 90 820

Totalpris:

kr 3 280 820

Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Hytte

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

61 m²

Bruksareal:

61 m²

Soverom:

2

Rom:

4

Byggeår:

2012

Energimerking:

C

Tomt:

972 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 160 000

Kort om eiendommen

Velkommen til Skulgamvegen 570, en flott fritidseiendom med naust (naustet bygget 2021) kun 30 min kjøring fra Tromsøya.

Hytten ble bygget i 2012 og er plassert på oversiden av vegen med flott utsikt mot fastlandet, Tromsøysundet, Sandnessundet og Tromsøya. Fra boligen er det tilgang til fine turmuligheter både sommer og vinterstid.
Kjøreveg helt frem til hytten hvor det også er godt med parkering både under tak og utendørs. Tilleggsparsell på ca 500 kvm medfølger eiendommen og kommer i tillegg til opplyste tomteareal. Se salgsoppgaven for ytterligere informasjon.
Ildsted, varmepumpe, vann, avløp, mye plass for lagring og godt med soveplasser. Gode sol- og lysforhold, Fine terrasser hvor også deler er overbygget.

For ytterligere informasjon, kontakt eiendomsmegler.

Beliggenhet

Hytten ligger plassert på øversiden av FV 863 på Skulgam på Ringvassøya, ca 30 minutters kjøring fra Langnes Handelspark i Tromsø. Området rundt hytta byr på gode muligheter for friluft både til fjells og til havs. På baksiden av hytta finner man et skrånende terreng, som etterhvert slaker ut i fint turterreng for ski vinterstid og bærplukking på høsten. Til havs har man kort avstand til Kvalsundet som blant annet er kjent for godt kveitefiske. Tomten har sørøstlig tilnærming som gir gode sol- og lysforhold.

Innhold

1.etg: Stue/kjøkken, Soverom, Bad, Entré, Gang m/trapp, Vaskerom.
Loft: Loftstue med trapp, soverom, alkove.
Tilbygd bod/ garasje har ikke gulv og er derfor ikke måleverdig areal.

Naust med loft.

Tomt

Det er ukjent byggegrunn. Bygget står på søylefundamenter, åpent under. Bygningen har utvendig avløpsrør av plast, vannledning av plast (PEL), septiktank med overløp til grøft og privat grunnboret brønn. Vannledning med varmekabel (elvestadrør)
Bygningen har septiktank i glassfiber.

Bebyggelse

Fritidsbebyggelse.

Byggemåte

UTVENDIG: Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater og taket er besiktiget fra bakkenivå. Takrenner, nedløp og beslag i stål. Veggene har tømmerkonstruksjon og tømmer. Gavelvegger/ endevegger loft, karnapper og tilbygd bod/entre og garasje har bindingsverk med liggende kledning A-takstoler i tre. Sperretak i tre over tilbygg. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Veranda i treverk på tre sider av bygg. En del er overbygd med tak. Trapp fra veranda til terreng.

INNVENDIG: Innvendig er det laminat og belegg på gulv, trepanel på vegger og i innvendig tak. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Boligen har elementpipe og vedovn i stue. Sotlukestein i sotluke grunnet kort avstand til brennbart materiale. Boligen har malt tretrapp med laminat på trinn. Innvendig har boligen furu fyllingsdører.

TEKNISKE INSTALLASJONER: Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør) og er besiktiget i rørskap. Det er avløpsrør av plast. Boligen har naturlig ventilasjon. Ikke ventil på vaskerom eller spalte under dør Det er installert varmepumpe i 2021.
Varmtvannstanken er på ca 120 liter. Sikringsskap med automatsikringer og skjult installasjon. Rør med varmekabler (elvestadrør) til pumpehus.

Informasjon hentet fra vedlagte takstdokument.

Standard

Vaskerom: Aktuell byggeforskrift og dokumentasjon: Teknisk forskrift 2010 og ingen dokumentasjon. Vaskerom er et våtrom som skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens. Rommet tilfredsstiller ikke krav til våtrom. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Tømmervegg innvendig og yttervegg.

Bad: Aktuell byggeforskrift og dokumentasjon: teknisk forskrift 2010 og ingen dokumentasjon. Rommet har baderomsplater på vegger og panel på innvendig tak. Gulvet er flislagt og har elektriske varmekabler. Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. Rommet har innredning med nedfelt servant veggmontert toalett og dusjkabinett. Det er mekanisk avtrekk med tilluft under dør. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Tømmervegg innvendig.

KJØKKEN: Kjøkkenet har innredning med glatte fronter, laminat benkeplate, oppvaskmaskin, komfyr og induksjonstopp. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Informsjon hentet fra vedlagte takstdokumenter,

Oppvarming

Vedfyring og elektrisitet. Det er montert ildsted i stue, varmepumpe i gang og varmekabler på bad.

Adkomst

Fra offentlig veg og til eiendommen er det privat felles veg. EIendommene som nytter denne er i fellesskap ansvarlig for kostnader til vedlikehold og evt snøbrøyting.

Parkering

Parkering i tilhørende garasje/carport. Ellers parkering utendørs på tomt.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Overtakelse etter avtale.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Tilgjengelige bygningstegninger
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Eiendommen har avtale om erverv av tilleggsparsell på øversiden (hvor det er utgravd) fra hovedeiendom. Kjøp av parsellen er betalt, men det er ikke foretatt oppmåling/grensejustering. Kjøper av eiendommen må sørge for bestilling av dette gjennom kommunen og stå for kostnader knyttet til dette.

Fasiliteter

 • Innlagt vann
 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bilvei frem
 • Bredbåndstilknytning
 • Båtplass
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Bademulighet
 • Fiskemulighet
 • Innlagt strøm
 • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger: 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.9 900,- eget gnr/bnr. kr. 7 650,- ved snr og kr. 6 850,- ved andelsnummer (valgfritt).

Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Skulgamvegen 570, en flott fritidseiendom kun 30 min kjøring fra Tromsø
Velkommen til Skulgamvegen 570, en flott fritidseiendom kun 30 min kjøring fra Tromsø
Fint overbygget uteareal
Fint overbygget uteareal
Stue med flott utsikt mot fastlandet, Sandnessundet, Tromsøysundet og Tromsøya
Stue med flott utsikt mot fastlandet, Sandnessundet, Tromsøysundet og Tromsøya
Covid-19
Covid-19
Godt gjennomlys og utgang til veranda
Godt gjennomlys og utgang til veranda
Utgang til sørvendt terrasse
Utgang til sørvendt terrasse
Utsikt
Utsikt
Stue og kjøkken i åpen løsning
Stue og kjøkken i åpen løsning
Fin utsikt også fra kjøkkenet
Fin utsikt også fra kjøkkenet
Kjøkken med integrerte hvitevarer (stekeovn, koketopp og oppvaskmaskin).
Kjøkken med integrerte hvitevarer (stekeovn, koketopp og oppvaskmaskin).
Entrè med overbygget inngangsparti
Entrè med overbygget inngangsparti
Varmepumpe montert i gang
Varmepumpe montert i gang
Bad med flislagt gulv og varmekabler
Bad med flislagt gulv og varmekabler
Soverom 1.etg
Soverom 1.etg
Balkong loft
Balkong loft
Trappeoppgang og soverom loft
Trappeoppgang og soverom loft
Soverom loft
Soverom loft
Loft med utgang til balkong
Loft med utgang til balkong
Loft
Loft
Utsyn
Utsyn
Platting med lun overbygget del
Platting med lun overbygget del
Utsikt
Utsikt
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Tilhørende naust er det midterste av de tre
Tilhørende naust er det midterste av de tre
CB159B13-819D-4C07-85CA-8F78B8D331BE.jpeg
CB159B13-819D-4C07-85CA-8F78B8D331BE.jpeg
F2857722-3418-43B9-8C0C-C3C3913997B7.jpeg
F2857722-3418-43B9-8C0C-C3C3913997B7.jpeg