Workinntoppen 26

← Tilbake til boliger

Workinntoppen 26

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 8 390 000

108 m²

3 soverom

Fantastiske sol- og utsiktsforhold | Stor 4-roms selveier på sørvest hjørnet | 70 kvm terrasse | 2 bad | Garasje | | He

Prisantydning:

kr 8 390 000

Omkostninger:

kr 218 684

Totalpris:

kr 8 608 684

Felleskostnader/mnd:

kr 3 395

Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

104 m²

Bruksareal:

108 m²

Soverom:

3

Rom:

4

Etasje:

4

Byggeår:

2016

Energimerking:

C

Tomt:

2614 m² (eiet)

Fellesformue:

kr 35 050

Kort om eiendommen

Flott 4-roms selveierleilighet. Leiligheten ligger i den sørligste bygningen med tilgang på sol fra tidlig morgen!

Her får dere 70 kvm terrasse med enestående sol- og utsiktsforhold. Helt unik beliggenhet med sol fra tidlig morgen til sen kveld.

Oppgradert standard i hele leiligheten, med blant annet kjøkken med integrerte Miele hvitevarer, nedfelt tak med downlights mv.
I sum holder leiligheten god og høy standard. Garasjeplassen er klargjort for EL bil-lader.

Fra Workinntoppen er det korte avstander til alle nødvendige og ettertraktede fasiliteter som lysløype, turområder, handelspark, treningssenter m.m. Til sentrum går du på ca. 25 minutter.

Mye inkl. i felleskostnadene, blant annet oppvarming, varmtvann og forbruk gass samt internett, forsikring, heisdrift mv.

Denne må oppleves!

Beliggenhet

Workinntoppens kanskje beste fasilitet er den sentrale, men samtidig tilbaketrukne beliggenheten øverst i Workinnmarka.

Eiendommen grenser mot Tromsøs mest populære friområder; Charlottenlund, Prestvannet og Lysløypa.
Alt er få minutters gange fra ytterdøra. Ca. 20-30 min. å gå til Tromsøbadet, Tromsøhallen, Fløyahallen, Norges Arktiske Universitetet og Universitetssykehuset. Ca. 20-25 min. å gå til Sentrum, K1 og Jekta.

Leilighetens interne beliggenhet er helt spesiell da den er på enden mot sørvest - noe som sikrer dere svært god solgang fra tidlig morgen til sen kveld i nord.
Terrassen på hele 70 kvm føles også større da det er noe fellesareal (som ikke brukes av andre) som er mot sør.

Fantastiske sol- og utsiktsforhold med utsikt mot blant annet Kvaløya, Ersfjordtravelsen samt bebyggelsen i området.

Tomt

Pent opparbeidet tomt med asfalterte og steinlagte adkomster. Plener, bed og trær. Lekeplasser og stier. På baksiden av byggene er det etablert trapp opp til stier som igjen leder til lysløypa, Charlottenlund og Prestvannet.

Bebyggelse

Bebyggelsen i området preges av boligblokker og rekkehus.

Byggemåte

* Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Fundament utført i støpt betong. Vegger i laveste plan er av betong.

* Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Bærende vegger i bygningens konstruksjon bestående av betong og hulldekkeelementer. Utfyllende vegger er platekledd, antatt bindingsverk av tre eller metall. Etasjeskillere utført i hulldekke med tilfarergulv. Fasade er kledd med trepanel og stein.

* Takkonstruksjon med yttertak
Bygget har flatt tak. Tak er ikke besiktiget.

- Komplett takst finner du som vedlegg til salgsoppgaven.

Standard

Leiligheten holder god standard med gulv av parkett og fliser.
Veggene er sparklet og malt.
Tak er nedforet, sparklet og malt og har innfelt belysning i flere rom.

Kjøkkenet er fra kvalitetsleverandøren HTH. Integrerte hvitevarer. Samtlige hvitevarer er fra MIELE.

Badet er flislagt på gulv og vegger. Vegghengt klosett. Fin moderne innredning med kolonialskuffer. Det er installert dusjkabinett som hindret slitasje på fliser og fuger.

Oppvarming

Vannbåren varme gjennom fjernvarmeanlegg. Balansert ventilasjon

Adkomst

Enkel adkomst fra kommunal vei;
* Følg Langnesvegen forbi Prestvannet.
* Ta så inn Huldervegen til høyre og igjen første høyre inn til Workinntoppen.
* Leiligheten ligger i 1. bygg fra sør
* Til visninger skiltes det med Hjem visningsskilt.
* Adkomst via heis / eller trapp

Parkering

Boligen har egen parkeringsplass i felles garasjeanlegg.
Mulighet for montering av EL bil-lader på parkeringsplassen.

Offentlig kommunikasjon

Det er god kommunikasjon med buss fra buss ca. 100 meter fra bygget.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i HDI Global Spesiality SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på https://www.soderbergpartners.no/produkter-og-tjenester/eiendom/boligselgerforsikring/ . Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Styregodkjennelse

Det er en forutsetning for gjennomføring av handelen at kjøper blir styregodkjent som ny andelseier. Gis ikke slik godkjenning er partene fristilt fra handelen uten noe økonomisk ansvar ovenfor hverandre.

Adgang utleie

Det er ingen restriksjoner hva angår utleie av boligen annet enn det som fremkommer i eierseksjonsloven om korttidsutleie (rb'n'n).
Jfr. husordensreglene i sameiet skal styret informeres om leietaker og leieforhold.
Spør megler om mer informasjon ved behov.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Boliginformasjon fra forr.fører
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Tilgjengelige bygningstegninger, regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Fasiliteter

 • Takterrasse
 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Heis
 • Husdyr tillatt
 • Ingen gjenboere
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt
 • Turterreng
 • Lademulighet

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter:
Grunnleie 2 126,- (Forsikring av felles bygningsmasse, driftskostnader, strøm i fellesarealer, snørydding, garasjedrift, deler av de kommunale avgiftene mv.)
Tilleggsytelser: Sommer- og vintervedlikehold 200,-
Homenet 269,-
Måler: Varmtvann: Varmtvann 449/14 ( 4491 - 14) 200,-
Gulvvarme: Gulvvarme 449/14 ( 4492 - 14) 400,-
Gass: Gass 449/14 ( 4493 - 6) 200,-

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperforsikring kr.7 400,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 118
 • Bruksnr: 1679
 • Seksjonsnr: 14
 • Kommunenr: 5401
Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Beliggende i den sørligste bygningen på Workinntoppen med sol fra tidlig morgen til sen kveld
Beliggende i den sørligste bygningen på Workinntoppen med sol fra tidlig morgen til sen kveld
Nydelige sol- og utsiktsforhold
Nydelige sol- og utsiktsforhold
Fantastisk utsikt mot Ersfjordtraversen og nærmiljøet
Fantastisk utsikt mot Ersfjordtraversen og nærmiljøet
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Stor terrasse som omkranser sør og vest siden av bygget
Stor terrasse som omkranser sør og vest siden av bygget
Sol fra morgen til sen kveld
Sol fra morgen til sen kveld
Plass til stort spisebord i forlengelse av kjøkkenet
Plass til stort spisebord i forlengelse av kjøkkenet
Leiligheten er modernisert i 2022 og fremstår generelt som svært innbydende
Leiligheten er modernisert i 2022 og fremstår generelt som svært innbydende
Gasspeisen er fint plassert i rommet
Gasspeisen er fint plassert i rommet
Effektiv gasspeis får opp varmen og hyggen
Effektiv gasspeis får opp varmen og hyggen
Rikelig med benke- og oppbevaringsplass. Kvalitetskjøkken med Miele integrerte hvitevarer
Rikelig med benke- og oppbevaringsplass. Kvalitetskjøkken med Miele integrerte hvitevarer
Åpen løsning mellom spisedelen av kjøkkenet og inn til kjøkkenet
Åpen løsning mellom spisedelen av kjøkkenet og inn til kjøkkenet
Skyvedører ut til den enorme terrassen - som også er delvis takoverbygget
Skyvedører ut til den enorme terrassen - som også er delvis takoverbygget
Flislagt bad med gulvvarme
Flislagt bad med gulvvarme
Romslig gang med fliser på gulv og downlights med dimming i taket
Romslig gang med fliser på gulv og downlights med dimming i taket
Stor innredning med oppbevaring i underskap og heldekkende servant
Stor innredning med oppbevaring i underskap og heldekkende servant
Vaskeromsnisje i forbindelse med hovedbadet
Vaskeromsnisje i forbindelse med hovedbadet
Badet i tilknytning til hovedsoverommet. Her får dere badekar, stor speil med lys og oppbevaring i skuffer. Badekar kan tas ut om ønskelig.
Badet i tilknytning til hovedsoverommet. Her får dere badekar, stor speil med lys og oppbevaring i skuffer. Badekar kan tas ut om ønskelig.
Vegghengt WC som gjør renhold enklere
Vegghengt WC som gjør renhold enklere
Stor skyvedørsgarderobe i gang mellom to av soverommene
Stor skyvedørsgarderobe i gang mellom to av soverommene
Soverom innenfor stuen kan også benyttes som barnerom, bibliotek eller TV rom
Soverom innenfor stuen kan også benyttes som barnerom, bibliotek eller TV rom
Mellomgang og det tredje soverommet
Mellomgang og det tredje soverommet
Stort hovedsoverom
Stort hovedsoverom
Det tredje soverommet i leiligheten er malt opp i tidsriktige og fine farger
Det tredje soverommet i leiligheten er malt opp i tidsriktige og fine farger
Bakre delen av terrassen
Bakre delen av terrassen
Stor fordel at leiligheten er beliggende i det sørligste bygget med tanke på solforholdene og innsyn
Stor fordel at leiligheten er beliggende i det sørligste bygget med tanke på solforholdene og innsyn