Kvannlivegen 31

← Tilbake til boliger

Kvannlivegen 31

Krokelvdalen

Se i kart

Prisantydning:

kr 4 890 000

137 m²

3 soverom

Enebolig med alt på 1 plan - Dobbelgarasje m/ hems

Prisantydning:

kr 4 890 000

Omkostninger:

kr 138 470

Totalpris:

kr 5 028 470

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

134 m²

Bruksareal:

137 m²

Soverom:

3

Rom:

4

Etasje:

1

Byggeår:

2004

Energimerking:

E

Tomt:

670 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 247 891

Kort om eiendommen

Spennende enebolig med svært god planløsning. Boligen inneholder romslig stue, som er adskilt fra det koselige kjøkkenet via dobbel-dør. I tillegg har huset eget praktiske vaskerom, et romslig bad og 3 soverom. Flere utganger til tomten, som er til dels inngjerdet. Huset har et moderne preg, i kombinasjon med klassiske tømmer detaljer. Vannbåren gulvvarme. Vindusflatene slipper inn mye lys. I tillegg er det nylige bygget en stor dobbelgarasje (oppført 2021) som har hems og et innredet anneks. Begge bygningene har strøm og er isolert. EL-bil lader montert i garasje. Garasjens hems er delvis innredet til opphold og delvis lager. Rolige og naturskjønne omgivelser i et godt etablert nabolag.

Beliggenhet

Rolig og veletablert boligfelt, ca 18 km nord for Tromsø sentrum på fastlandssiden. Området er i landlige og idylliske omgivelser i Tønsvik. Ca. 7-8 km til Krokelvdalen med dagligvarebutikk og andre servicetilbud. Store rekreasjons og friluftsområder i tilknytting til området. Fantastiske solforhold. Svært barnevennlig, kun trafikk til beboere og besøkende i feltet. Det er bussforbindelse med rute 450 til Tromsø sentrum. Området sokner til Skjelnan barneskole. Boligen ligger i øvre del av feltet, i svært rolige omgivelser i god avstand til hovedveg, men nært friområdene.

Innhold

Innholdsrik enebolig med alt på 1 plan. I tillegg er det anneks og dobbelgarasje med hems.

1. plan: Kjøkken med spisestue, vindfang, badrom, vaskerom, 3 stk soverom, entré , stue og bod.

I tillegg er det hems på garasjen som delvis er innredet som oppholdsareal og delvis lagerrom. Romslig anneks som nåværende eier har benyttet som ekstra stue og kontor.

Tomt

Flat tomt i hoveddel, skråning mot øst ved adkomst. Tomtens nordre og vestre del er beplaneten med plen og prydvekster. Montert diverse markterrasser. Øvrig del av tomt framstår som naturtomt. Det er etablert et innredet anneks på tomten (ca. 13m2). Dobbelgarasje med hems oppført i 2021 (ca. 44m2).

Bebyggelse

Hovedsakelig småhusbebyggelse i området. Ellers har området noe gårdsdrift.

Byggemåte

Beskrivelse ifølge tilstandsrapport fra Anticimex, datert 13.03.2023:

Støpt gulv mot grunn. Grunnmur av betongkonstruksjon utvendig isolert og kledd med fasadeplater. Yttervegger av trekonstruksjoner. Tak i
saltaksform utvendig tekket med metallplater, renner og nedløp av stål. Vinduer med 2 og 3-lags glass, karmer/rammer av tre. Vannrør av kobber og
synlige avløpsrør av plast. Oppvarming med elektristet og vannbåren varme. Ventilasjon i boligen er basert på naturlig ventilasjon med ventiler i
vindu og yttervegg, mekanisk avtrekk på kjøkken og våtrom.

Oppvarming

Bolig har vannbåren gulvvarme.

Adkomst

Enkel adkomst fra offentlig veg.

Parkering

Parkering i dobbelgarasje og godt med parkering på tomten.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Megler opplyser at boligen har delvis endret planløsning i forhold til opprinnelige plantegninger.

Ansvarlig megler

Robin I. Martinsen

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Utsikt
 • Turterreng
 • Lademulighet

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger, ved kjøp til prisantydning: 
2,5 % av kjøpesummen i  dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.15 050,- for boliger under 230 kvm BRA og kr. 17 550,- for boliger over 230 BRA (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 12
 • Bruksnr: 373
 • Kommunenr: 5401
Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Romslig stue med store vindusflater og fine tømmerdetaljer.
Romslig stue med store vindusflater og fine tømmerdetaljer.
Hjem eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Kvannlivegen 31!
Hjem eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Kvannlivegen 31!
Store vindusflater slipper inn mye lys.
Store vindusflater slipper inn mye lys.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Romslig moderne kjøkken med store arbeidsflater, hvitevarer og godt med skuffer og skap.
Romslig moderne kjøkken med store arbeidsflater, hvitevarer og godt med skuffer og skap.
Dobbeldør skiller stuen fra spisestuen/kjøkkenet.
Dobbeldør skiller stuen fra spisestuen/kjøkkenet.
God plass til en større spisegruppe i kjøkkendelen/spisestuen.
God plass til en større spisegruppe i kjøkkendelen/spisestuen.
Romslig og åpne løsninger. Alle vindusflatene slipper inn mye lys.
Romslig og åpne løsninger. Alle vindusflatene slipper inn mye lys.
Romslig badrom, innredninger er forholdsvis nye.
Romslig badrom, innredninger er forholdsvis nye.
Stort praktisk vaskerom.
Stort praktisk vaskerom.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Hovedsoverom.
Hovedsoverom.
Hovedsoverom.
Hovedsoverom.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Soverom.
Flislagt entre.
Flislagt entre.
Hemsen på garasjen er delvis innredet med god standard.
Hemsen på garasjen er delvis innredet med god standard.
Deler av garasjehemsen
 er for lagring.
Deler av garasjehemsen er for lagring.
Nyere dobbelgarasje, isolert med blant annet el-bil lader montert.
'
Nyere dobbelgarasje, isolert med blant annet el-bil lader montert. '
Anneks som brukes som ekstra stue.
Anneks som brukes som ekstra stue.
2D planillustrasjon hus, anneks, garasje.
2D planillustrasjon hus, anneks, garasje.
Romslig inngjerdet tomt.
Romslig inngjerdet tomt.
Boligen har også et romslig anneks stående i enden av uteområdet.
Boligen har også et romslig anneks stående i enden av uteområdet.
Mulighet for flere soner på uteplassen.
Mulighet for flere soner på uteplassen.