Seljelvnesveien 1341

← Tilbake til boliger

Seljelvnesveien 1341

Nordkjosbotn

Se i kart

Prisantydning:

kr 3 190 000

222 m²

4 soverom

Enebolig på Slettmo med 4 soverom, flotte solforhold og full kjeller med potensiale!

Prisantydning:

kr 3 190 000

Omkostninger:

kr 93 570

Totalpris:

kr 3 283 570

Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

133 m²

Bruksareal:

222 m²

Soverom:

4

Rom:

5

Etasje:

3

Byggeår:

2010

Tomt:

1927 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 742 039

Verditakst:

kr 3 700 000

Kort om eiendommen

13 minutter fra Nordkjosbotn ligger Slettmo med fantastisk utsikt og landlig idyll!
Gunstig tilskuddsordning fra Balsfjord kommune med tilskudd for kjøpere under 34.
Ved inngangspartiet finner man vaskerom/bod og hovedbadet, videre går man gjennom trappegangen der man finner et innbydende kjøkken til venstre, og stor stue til venstre.
Solrik veranda ute, og på loftet er det i tillegg til 4 soverom et toalettrom, loftstue og balkong der man kan nyte sommerens lange kvelder. Pendleravstand på 50 minutter til Tromsø.
Underetasjen har full høyde og er tilrettelagt for å kunne innredes til boareal om en ønsker det.
Slettmo er også akkurat i skillet mellom skolekretser, så her kan man velge mellom Laksvatn og Nordkjosbotn.

Kontakt megler på TLF 902 65 250 for mer informasjon!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i på Slettmo i Balsfjord Kommune. Det er ca 15 km fra Nordkjosbotn der det er butikker, kafe, videregående skole, og andre fasiliteter. Til Laksvatn er det ca 7 km, der det er skole og barnehager. Ellers er det ca 57 km til Tromsø by. Området er landlig og består hovedsakelig av enebolig og gårdsbruk. Rolig og fin område. Nærhet til natur og hav, og fin utsikt.
Omtrent 12 minutter kjøretid til Nordkjosbotn Sentrum.

Tomt

Tomten ligger i skrånende og vesthellende terreng. Ifølge hjemmelshaver var tomten opparbeidet med plen og beplantning, gruset innkjøring og parkeringplass. Bakken var snødekt ved befaring.

Bebyggelse

Eneboliger og gårdsbruk i området.

Byggemåte

Utvendig:
Tak teker med metallplater av typen Decra eller lignende. Taket ble besiktiget fra bakkenivå, bakken var snødekt ved befaringen. Takrenner og nedløp av plastbelagt stål. A/takstoler i tre med ark. Bindingsverk oppgradert til 20cm isolasjon. Stående og liggende trepanel. Malte vinduer med 2-lags glass og løse sprosser. Søyleunderstøttet balkong i impregnerte materialer med rekkverk av tre. Grunnmurer av pusset Leca/blokker. Garasjeport av metall med motor.

Innvendig: Himling av malte plater. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på radonmåling i boligen. Bjelkelag av tre belagt med gulvbelegg. Elementpipe av lettklinker. Radonmåling foretatt av huseier. Dokumentasjon er ikke fremlagt. Uinnredet uetg. med yttervegger og bærevegger av 25cm ubehandlet Leca-blokker. Bærebjelker i stål. Lakkert trapp i furu.

Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 14.01.2022

Standard

Våtrom:
Ingen dokumentasjon på utførelsen er fremlagt ved takseringen. Våtrom bad med overflate gulv med oppbrett på vegg og baderomsplater på vegger. Uinnredet underetasje i bruk som lager. Malte plater på vegg og himling. Ubehandlet brettskurte betonggulv uten fall til sluker. Skyllekar i metall, opplegg for vaskemaskin og VVB på 200l. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Hulltaking ikke tatt da våtsoner ligger mot yttervegger.

Kjøkken:
Integrert kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyrt og platetopp. Kjøkkenhette tilkoblet balansert ventilasjonsanlegg.

Spesialrom:
WC med servant i 2etg.

Tekniske installasjoner: Åpent røranlegg med vannrør av kobber med plastkappe. Avløpsrør av plast. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner. 200l VVB plassert på vaskerom 1etg.

Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 14.01.2022

Oppvarming

Varmepumpe, vedfyrt peis og elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Adkomst fra offentlig vei.

Parkering

Parkering på tomt og i garasje.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Christoffer Ryan

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Bademulighet
 • Fiskemulighet
 • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.12 650,- for boliger under 230 kvm BRA og kr. 14 650,- for boliger over 230 BRA (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 11
 • Bruksnr: 65
 • Kommunenr: 5422
Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Seljelvnesveien 1341 presentert av Hjem Eiendomsmegling!
Velkommen til Seljelvnesveien 1341 presentert av Hjem Eiendomsmegling!
Stue
Stue
Fasade
Fasade
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Balsfjord kommune har egne ordninger med tilskudd for førstegangsetablerere!
Balsfjord kommune har egne ordninger med tilskudd for førstegangsetablerere!
Inngangsparti med bod og hovedbad
Inngangsparti med bod og hovedbad
Forlengelse av gang inn til stue, trapp opp til soverommene
Forlengelse av gang inn til stue, trapp opp til soverommene
Romslig kjøkken med rikelig av benkeplass og plass til spisestue
Romslig kjøkken med rikelig av benkeplass og plass til spisestue
Fantastisk utsikt mot Fugltind fra middagsbordet
Fantastisk utsikt mot Fugltind fra middagsbordet
Utgang til veranda fra kjøkkenet
Utgang til veranda fra kjøkkenet
I andre enden ligger stua som har plass til flere møbleringssoner
I andre enden ligger stua som har plass til flere møbleringssoner
Vedfyrt peis
Vedfyrt peis
Bad i hovedetasjen
Bad i hovedetasjen
Loftstue med utgang til balkong
Loftstue med utgang til balkong
To soverom på hver side av loftstua
To soverom på hver side av loftstua
Fin utsikt mot Tennes og Fugltind
Fin utsikt mot Tennes og Fugltind
Hovedsoverom med utsikt mot Blåtind
Hovedsoverom med utsikt mot Blåtind
Eget WC-rom i andre etasje
Eget WC-rom i andre etasje
Seljelvnesvegen 1341 - 2D - 1. Etasje
Seljelvnesvegen 1341 - 2D - 1. Etasje
Seljelvnesvegen 1341 - 2D - 2. Etasje
Seljelvnesvegen 1341 - 2D - 2. Etasje
Seljelvnesvegen 1341 - 2D - Kjeller
Seljelvnesvegen 1341 - 2D - Kjeller
Seljelvnesvegen 1341 - 2D - Combined
Seljelvnesvegen 1341 - 2D - Combined
Seljelvnesvegen 1341 - 3D - 1. Etasje
Seljelvnesvegen 1341 - 3D - 1. Etasje
Seljelvnesvegen 1341 - 3D - 2. Etasje
Seljelvnesvegen 1341 - 3D - 2. Etasje
Seljelvnesvegen 1341 - 3D - Kjeller
Seljelvnesvegen 1341 - 3D - Kjeller
Seljelvnesvegen 1341 - 3D - Combined
Seljelvnesvegen 1341 - 3D - Combined