Stordalstrandvegen 57

← Tilbake til boliger

Stordalstrandvegen 57

Sjursnes

Se i kart

Prisantydning:

kr 1 600 000

280 m²

3 soverom

Romslig enebolig med utleielokale i underetasje! | Flott utsikt | Nærhet til havet

Prisantydning:

kr 1 600 000

Omkostninger:

kr 58 720

Totalpris:

kr 1 658 720

Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

238 m²

Bruksareal:

280 m²

Soverom:

3

Rom:

4

Etasje:

2

Byggeår:

1958

Energimerking:

G

Tomt:

583 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Velkommen til Stordalstrandvegen 57!

Boligen ligger sentralt til på Sjursnes en time fra Tromsø sentrum!
Fra inngangspartiet går man opp trappa og kommer til gangen som leder deg videre til badet, bod og de tre soverommene, med ett stort hovedsoverom og to litt mindre. Badet er flislagt, har romslig baderomsinnredning, dusj og badekar og plass til vaskemaskin. Utenfor badet er det en vestvendt balkong. Videre fra gangen tas du til en romslig spisestue som ligger mellom stuen og kjøkkenet. Fra alle disse rommene er det flott utsikt mot Lyngsalpene.
I første etasje er det et stort lokale som leies ut til det lokale husflidslaget, samt flere boder. Kjelleren har også teknisk rom og lagring.
Stor tomt med flere parkeringsplasser og vedsjå!

Kontakt Levi Gout på 902 65 250 for mer informasjon!

Beliggenhet

Stordalstrandvegen 57 ligger idyllisk til på Sjursnes i Ullsfjorden. Rett over fjorden kan man se over til de mektige Lyngsalpene som er kjent for sine bratte tinder som går rett ned i havet. Pendlermessig er det omtrent en times kjøring til Tromsø sentrum, og 35 minutter til Fagernes. Barneskolen er på Sjursnes Skole, og ungdomsskolen på Fagernes. Det går skiløyper like ovenfra huset og helt til Breivikeidet, og området byr på flotte turopplevelser, blant annet med jakt, og fiske på Nakkevatnet som er populært om vinteren. Liker du golf ligger golfbanen bare 20 minutter unna. Sjursnes har mye flott natur som appellerer til de aller fleste personer og aldre!

Tomt

Delvis opparbeidet tomt, god parkering på tomten.

Bebyggelse

Spredt eneboligbebyggelse i området

Byggemåte

TAKTEKKING: Metallplater
BESIKTIET FRA: Bakkenivå
NEDLØP OG BESLAG: Nedløp og beslag i metall.
VEGGKONSTRUKSJON: Murkonstruksjon/ lettbetongstein.
FASADE: Pussede murflater.
TAKKONSTRUKSJON: Sperrekonstruksjon i tre. 10 cm isolasjon.
VINDUER: 1-2-3 Lags vinduer fra byggeår til 2006.
YTTERDØRER: Malt hovedytterdør, teak ytterdører
BALKONG, TERASSE OG ROM UNDER BALKONG: Balkong i 2. etg. over yttergang.

Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 24.08.2022

Standard

GULV: Parkett, laminat og belegg.
VEGG: Malt trepanel og malte himlinger.
HIMLINGER: Malte slett himling, malt panel.
ETASJESKILLE/ GULV M OT GRUNN: Trebjelkelag
RADON: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
PIPE OG ILDSTED: Mursteinspipe og vedovn.
ROM UNDER TERRENG:
GULV: Betong
VEGGER: Betong/ mur
KRYPKJELLLER: Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.
INNVENDIGE TRAPPER: Malt innvendig tretrapp.
INNVENDIG TRAPP UNDERKJELLER: Betongtrapp.
INNVENDIGE DØRER: Malte glatte dører
VÅTROM
Bad/vaskerom:
AKTUELL BYGGEFORSKRIFT: Teknisk forskrift i perioden 1997-2010
DOKUMENTAKSJON: Ingen dokumnetasjon.
VEGGER: Baderomsplater på vegger.
HIMLING: Himlingsplater på innvendig tak.
GULV: Fliselagt gulv
VARMEKILDE: Elektriske varmekabler
FALL MOT SLUK: 27mm
SLUK: Plastsluk
MEMBRAN: Ukjent tettesjikt/ membran
SANITÆRUTSTYR OG INNREDNING: Innredning med 2 nedfelte servanter, toalett, dusjkabinett, badekar og opplegg for vaskemaskin.
VENTILASJON: Mekanisk avtrekk.
HULLTAKING: Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold.
STED FOR HULLTAKING: Fra bod mot bad.
MÅLERESULTAT: 0% fukt
KJØKKENINNREDNING: Glatte fronter
BENKEPLATE: Laminat
HVITEVARER: Oppvaskmaskin
AVTREKK: Kjøkkenventilator med avtrekk ut.
TEKNISKE INSTALLASJONER
VANNLEDNINGER: Kobber og noe jernrør.
AVLØPSRØR: Plast og noe soilrør.
VENTILASJON: Naturlig ventilasjon
VARMTVANNSTANK: Ca. 200 liters varmtvannstank
ELEKTRISK ANLEGG: Sikringsskap med skrusikringer, åpent og skult anlegg.

Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 24.08.2022

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og vedfyrt peis. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Adkomst fra offentlig veg.

Parkering

Parkering på tomt.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Safe i første etasje følger med på handelen. Den monterte varmepumpen ansees som defekt.

Ansvarlig megler

Espen Richardsen

Fasiliteter

  • Husdyr tillatt
  • Rolig
  • Utsikt
  • Bademulighet
  • Fiskemulighet
  • Turterreng

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger, ved kjøp til prisantydning: 
2,5 % av kjøpesummen i  dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr.15 050,- for boliger under 230 kvm BRA og kr. 17 550,- for boliger over 230 BRA (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 137
  • Bruksnr: 21
  • Kommunenr: 5401
Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Stordalstrandvegn 57 presentert av Levi Gout hos Hjem Eiendomsmegling!
Velkommen til Stordalstrandvegn 57 presentert av Levi Gout hos Hjem Eiendomsmegling!
Romslig spisestue mellom kjøkken og stue
Romslig spisestue mellom kjøkken og stue
Flott utsikt fra middagsbordet!
Flott utsikt fra middagsbordet!
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Store rom som er lette å møblere
Store rom som er lette å møblere
Stue
Stue
Bruke som stue, eller kanskje et ekstra soverom?
Bruke som stue, eller kanskje et ekstra soverom?
Kjøkkenet ligger i nordenden av bygget
Kjøkkenet ligger i nordenden av bygget
Eldre kjøkken med malte overflater
Eldre kjøkken med malte overflater
plass til spisegruppe også på kjøkkenet
plass til spisegruppe også på kjøkkenet
Både badekar og dusjkabinett
Både badekar og dusjkabinett
Romslig bad med mye skapplass i innredningen
Romslig bad med mye skapplass i innredningen
Vestvendt balkong utenfor badet
Vestvendt balkong utenfor badet
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Bod i gangen
Bod i gangen
Trappegang ned til entré
Trappegang ned til entré
Entré med dør inn til bodrom og gang
Entré med dør inn til bodrom og gang
Mellomgang brukt til lagring
Mellomgang brukt til lagring
Bod i underetasje
Bod i underetasje
Lokalet i underetasjen leies ut til det lokale husflidlaget
Lokalet i underetasjen leies ut til det lokale husflidlaget
Biloppstillingsplass utenfor
Biloppstillingsplass utenfor
Vedsjå med hengslet port så man skal laste paller rett inn
Vedsjå med hengslet port så man skal laste paller rett inn
Fasaden trenger renovering
Fasaden trenger renovering
Boligen sentralt plassert på Sjursnes
Boligen sentralt plassert på Sjursnes
Flott utsikt over mot Lyngsalpene
Flott utsikt over mot Lyngsalpene
Utover mot Straumen
Utover mot Straumen
Stordalstrandvegen 57 - 2D - 1. Etasje
Stordalstrandvegen 57 - 2D - 1. Etasje
Stordalstrandvegen 57 - 2D - 2. Etasje
Stordalstrandvegen 57 - 2D - 2. Etasje
Stordalstrandvegen 57 - 2D - Combined
Stordalstrandvegen 57 - 2D - Combined
Stordalstrandvegen 57 - 3D - 1. Etasje
Stordalstrandvegen 57 - 3D - 1. Etasje
Stordalstrandvegen 57 - 3D - 2. Etasje
Stordalstrandvegen 57 - 3D - 2. Etasje
Stordalstrandvegen 57 - 3D - Combined
Stordalstrandvegen 57 - 3D - Combined