Inga Sparboes veg C0303

← Tilbake til boliger

Inga Sparboes veg C0303

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 6 390 000

75 m²

2 soverom

Flott 3-roms selveier i et boligprosjekt med smarte løsninger og god standard | enkel bo måte for godt voksne

Prisantydning:

kr 6 390 000

Omkostninger:

kr 40 858

Totalpris:

kr 6 430 858

Felleskostnader/mnd:

kr 5 225

Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

71 m²

Bruksareal:

75 m²

Soverom:

2

Rom:

3

Etasje:

3

Byggeår:

2023

Kort om eiendommen

Salg av kontraktsposisjon.

Velkommen til Inga Sparboes veg / Vigør - et gjennomtenkt boligprosjekt for en enkel måte å bo på.

Prosjektet er under bygging og estimert ferdigstilt og overlevert første kvartal 2024. Leiligheten ligger på hjørnet i 3 etasje med fint utsyn, mye innslipp av lys og en balkong på 7 kvm. Romslig entrè, bad, 2 soverom, innvendig bod og stue/kjøkken.

Gjennomgående god standard med integrerte hvitevarer, vannbåren varme, port telefon med tale og vide, balansert ventilasjon, mm. Tilhørende sportsbod og garasjeplass medfølger avtalen. Tanken i prosjektet er å skape et hyggelig og trygt bo miljø med fellestjenester og møteplasser som cafè, hobbyrom, sansehage, bildelingsordning, m.m. Felles sentral oppvarming og varmtvann.

Ta kontakt for ytterligere informasjon

Beliggenhet

Med sin sentrale plassering rett sør for Tromsø sentrum er det nærhet til det meste. I den felles hagen kan du søke ro. Og vil du nyte naturen er det kort vei til både fjære og skog, med kort veg Sydspissen og Folkeparken eller strandpromenaden langs Strandkanten. Byens aktiviteter og tilbud er bare en liten svipptur unna. Butikker, apotek og annet innen noen hundre meters avstand.

Innhold

Leiligheten inneholder: Entre, stue/kjøkken, bad, 2 soverom og innvendig bod. Utgang til veranda på 7 kvm.
Tilhørende garasjeplass og sportsbod i u.etg.

Tomt

Felles utomhusarealer opparbeides i henhold til utomhusplan/landskapsplan. Planen er foreløpig og ikke detaljprosjektert, endringer kan derfor forekomme. Det gjøres oppmerksom på at ferdigstillelse kan avhenge av årstid og kan skje etter overlevering av bolig.

Bebyggelse

Bebyggelsen er under oppføring som blokk. I området rundt er det blandet bebyggelse i form av boliger og næring / offentlig og kommunale bygg.

Byggemåte

Beskrivelse av byggemåte foreligger i prosjektets leveransebeskrivelse, utarbeidet av Peab. Denne ligger vedlagt komplett salgsoppgave, som kan mottas fra megler. Prosjektet oppføres i henhold til gjeldende plan- og bygningslov, Teknisk Forskrift 17.

Standard

Beskrivelse ifølge leveransebeskrivelse fra utbygger. Se komplett leveransebeskrivelse, for informasjon om leveranser på rom, farger, listverk etc.

Kjøkken med integrerte hvitevarer:
Kjøkken leveres iht. tegninger fra kjøkkenleverandør. Kjøkken fra Nova. Slette fronter med grep i stål. Laminatbenkeplate. Hvitevarer fra Electrolux eller tilsvarende. Det vil være mulighet for å velge i et utvalg av farger på fronter og benkeplater uten pristillegg (tidsavhengig).

Badrom:
De fleste bad leveres som prefabrikerte bade romskabiner. Romhøyde i disse badene vil være ca 220 cm. Enkelte bad, vaskerom og WC leveres som plassbygd. Se romskjema for detaljert beskrivelse av leveranse. Det gjøres oppmerksom på at der det leveres badekabiner vil tilvalgsmulighetene være noe begrenset, samt at tidsrommet for tilvalg vil være kortere enn ved andre tilvalg pga. bestillingstiden for badekabiner.Ifølge romskjema: Fliser 30x60 Flistype: Saime Kaleido Cenere. Fliser 30x60. Flistype:Rako Sangit Hvit matt.

Ellers kan nevnes:
- Heis.
- Vannbåren varme.
- Balansert ventilasjon.
- Porttelefon med tale og video.
- Det leveres utendørs og innendørs sykkelparkering.

Vær oppmerksom på at leveransebeskrivelse og romoversikt vedlagt denne salgsoppgaven er bare en del av opprinnelig prospekt fra utbygger. Dersom det er ønskelig å motta komplett prospekt som er levert fra utbygger, ta kontakt med megler for oversendelse av dokumentet som totalt er på 146 sider.

Oppvarming

Ifølge leveransebeskrivelse fra utbygger: Boligene leveres med fjernvarme i gulvmontert radiator. Plassering ved vinduer i stue og/eller kjøkken. Endelig plassering og utforming er ikke detaljprosjektert. Det gjøres oppmerksom på at oppvarming skal sikre en grunnoppvarming iht. en anbefalt innetemperatur i bolig på 20-22 grader. Ved behov for høyere innetemperatur anbefales det ekstern varmekilde som frittstående radiator eller lignende. Det leveres gulvvarme i form av elektriske varmekabler i entre og bad. Det leveres ikke oppvarmingskilder på soverom, gang, bod, WC eller vaskerom. Boligene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Varmtvann fra felles tank, oppvarming via fjernvarme.
Varmtvann og fjernvarme fordeles etter sameiebrøk.

Adkomst

Adkomst fra offentlig veg. Intern adkomst i bygget via heis eller trapper i fellesarealer.

Parkering

Det medfølger parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Det vil bli opparbeidet 2 HCP plasser og 3 gjeste parkeringer ved byggets nordlige side.

Boligselgersforsikring

Selger har ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale og ihht til transportert kjøpekontrakt med kontraktsmotpart Peab Utbygging AS.

I kontraktens punkt 11) er det angitt forventet overtakelsesperiode med ca. 1. kvartal 2024. Utbygger skal gi kjøper varsel om endelig overtakelsesdato 6 uker før overtakelsen finner sted. Se også kontraktens punkt 11) for forhold rundt overtakelse.

Sentrale lover

Salget av selve kontraktsposisjon reguleres av kjøps- og avhendingsloven, mens den kontrakten som faktisk transporteres vil være regulert av Bustadoppføringslova.

Kontraktsposisjonen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Kjøper inntrer i kjøpekontrakt "oppføring av nybygg". Kontrakten som transporteres reguleres av bustadoppføringslova:
Avtaleforholdet er da underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova bruker benevnelsene entreprenøren og forbrukeren, noe som tilsvarer selger og kjøper i kontraktdokumentet. Bustadoppføringslova sikrer kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr. bustadoppføringslova § 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfelles vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 03. juli 1992 nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge etter bustadoppføringslova. Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske standard som inngår i leveransen. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er henvist til noe annet gjelder følgende: Offentlige lover, forskrifter og standarder med hensyn til krav, utførelse og materialbruk. Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende byggeforskrift for prosjektet.

Vedtekter

Det utarbeides forslag til vedtekter og husordensregler for sameie. Disse skal evt. vedtas ved første ordinære sameiermøte etter sameie er etablert nærmere ferdigstillelse.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Leveransebeskrivelse og rom-oversikt.
Kjøpekontrakt som skal transporteres / selges.
Planløsning av leiligheten.


Budsjett, komplett prospekt fra utbygger og andre vedlegg utbygger henviser til i kjøpekontrakt eller prospekt - kontakt megler for oversendelse av dette før bud inngis.

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Heis
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter fordeles etter eierbrøk beregnet på bakgrunn av seksjonenes BRA. Dette gjelder likevel ikke kostnader forbundet med fellesavtaler for TV/Internett som fordeles flatt mellom seksjonene, og kostnader tilknyttet vertstjenesten og bildelingstjenesten, som fordeles flatt kun mellom de 91 boligene som ikke utgjør kommunale omsorgsboliger. Det understrekes at dette er stipulerte kostnader. Det endelige budsjettet tas opp til behandling på første årsmøte med forretningsfører hvor første års driftsbudsjett og felleskostnader blir endelig fastsatt.

Det må påregnes at sameiet vedtar at hver leilighet ved innflytting skal betale inn til sameiets konto 3 x månedlig felleskostnad. Dette for å ha oppstartskapital i sameiet. Dette er ikke å anse
som omkostninger ved kjøpet.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesum, tilkommer følgende omkostninger for kjøper:
Dokumentavgift, 2,5% av andel tomteverdi* kr 14 320,-
Dokumentavgift til staten garasje* kr 2 620,-
Tinglysingsgebyr for skjøte til staten* kr 585,-
Tinglysingsgebyr for skjøte til staten* kr 585,-
Tinglysingsgebyr for pantedokument til staten* kr 585,-
Attestgebyr* kr 172,-
Anleggsbidrag fjernvarme* kr 9 009,-
Etableringsgebyr sameie mm* kr 6 225,-
Tilknytningsavgifter div* kr 6 757,-
Sum omkostninger* kr 40 858,-

Kjøpet er å anse som en transport av kontraktposisjon. Dette innebærer at selger overfører sin rett til leiligheten, ihht til inngått kjøpekontrakt.
Prisantydningen i annonsen er den samlede prisen (Kjøpesum i kontrakt som skal transporteres + vederlaget selger skal ha for å selge rettigheten).

Kjøpesum til utbygger: Kr. 6 190 000,-
Vederlag selger: Kr. 200 000,-
SUM prisantydning: Kr. 6 390 000,-

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 119
 • Bruksnr: 3184
 • Kommunenr: 5401
Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Fasade
Fasade
C-H0303 Leilighetstype C1 -3 etg
C-H0303 Leilighetstype C1 -3 etg
Covid-19
Covid-19