Blokkebærveien 37

← Tilbake til boliger

Blokkebærveien 37

Moen

Se i kart

Prisantydning:

kr 3 850 000

96 m²

5 soverom

Romslig familiehytte - Fin utsiktstomt! - Badstu / Jacuzzi

Prisantydning:

kr 3 850 000

Omkostninger:

kr 107 320

Totalpris:

kr 3 957 320

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Hytte

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

96 m²

Bruksareal:

96 m²

Soverom:

5

Rom:

6

Byggeår:

2013

Energimerking:

C

Tomt:

965 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 170 000

Kort om eiendommen

Flott og romslig hytte på utsiktstomt og fin beliggenhet i Blokkebærveien, Målselv Fjellandsby. Hytten er svært innholdsrik. over 2 etasjer med hele 5 soverom. Ene rommet er i dag brukt som TV-stue. Luftig og koselig stue/-kjøkkendel med svært god takhøyde og nydelig utsikt gjennom de store vindusflatene. Badstu v/ badrom. I 2. etg. /loft er det innredet med 2 rom for både for flere soveplasser og eventuelt lekeareal for barna. Hytten ligger på en fin tomt med god adkomst og parkering. Tomten er skrånende og ligger på en mellomhøyde, som gir nydelig utsikt til fjellpartiet. Enkel tilgang til alpinbakken. Jacuzzi og store terrassearealer gir et veldig koselig utemiljø. Selger opplyser også at Gapahuk som står i tomtegrensen deles med nabo.

Kontakt megler eller benytt påmeldingslenke

Beliggenhet

Hytte med beliggenhet i Målselv Fjellandsby, ca. 145 km fra Tromsø. Store områder for fritid og rekreasjon. Fin beliggenhet med storslagen utsikt til naturskjønne omgivelser. Målselv Fjellandsby huser et populært alpinanlegg med restaurant og pub, flere løyper og aktiviteter. Nærhet til Polarbadet og Andslimoen som ligger ca. 20 min. med bil fra hytta.

Innhold

1. etasje: Entré, hall/ gang, stue og kjøkken, 3 soverom (ene benyttet til tv-stue), bad/vaskerom og badstue.
2. etasje: Soverom m/ alkove, Soverom 2.

Øvrig:
Utvendig bod. Takoverbygget plass til Jacuzzi som medfølger handelen. Selger opplyser at gapahuk bebygget i tomtegrenser deles med nabo.

Tomt

Naturtomt i utfylt skrånet terreng. Opparbeidet med noe grøntareal, vei og verandaer. Selger opplyser at de eier halvparten av den gapahuken som står ned mot veien. Denne står midt i mellom tomtegrensene, altså en halvpart på hver tomt.

Bebyggelse

Hovedsakelig spredd hyttebebyggelse i området.

Byggemåte

Utdrag fra beskrivelse ifølge tilstandsrapport, datert 19.08.22:
Taktekking:
Taktekkingen er av tre. Taket er besiktiget fra taknivå. Undertak type er ukjent. Mulig et asfalt/ papprodukt.

Nedløp og beslag:
Nedløp, takrenner og beslag av overflatebehandlet metall. Noen nedløp koblet på drensrør. Ukjent type beslag/ tekking i graderenne. Pipebeslag av overflatebehandlet metall.

Veggkonstruksjon:
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår med ukjent utførelse. Fasade/kledning har stående bordkledning. Registrert vindsperre produkt på trefiberplater, samt manglende vindsperre.

Takkonstruksjon:
Vinklet saltak med oppvarmet rom under. Sperrekonstruksjon opplagret på limtredragere. Takkonstruksjon over inngang og veranda er understøttet med søyle på støpt fundament. Støpe fundamenter ikke tilgjengelig for inspeksjon. Det bør etableres mulighet for inspeksjon av fundamenter.

Se for øvrig tilstandsrapport vedlagt komplett salgsoppgave for ytterligere beskrivelser.

Standard

Generell beskrivelse av innvendige overflater:
Innvendig er det gulv av laminat og fliser. Veggene har trepanel og malte plater. Innvendige tak har trepanel. Fasadestein på del av vegg i stue.

Kjøkken:
Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, fryseskap, oppvaskmaskin og platetopp. Kjøleskap i gang. Plass til oppvaskmaskin og lite fryseskap i innredningen. Komfyrvakt.

Badrom:
Veggene har baderomsplater. Taket har panel. Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler. Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Speil på vegg med speillys. På vegg er også fordeler skap for rør i rør- system.

Badstu:
Gulv med fliser. Vegger med panel. Benker av tre. Badstuovn på vegg.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming og fast brensel. Vedovn sentralt plassert i stuen.

Adkomst

Felles internveger i området, som brøytes. Egen adkomst / parkering brøytes eventuelt etter egen avtale.

Parkering

God parkering på egen tomt. Det er opparbeidet en god adkomst med forholdsvis flat tilkomst.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Robin I. Martinsen

Fasiliteter

 • Innlagt vann
 • Alpinanlegg
 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bilvei frem
 • Bredbåndstilknytning
 • Hage
 • Kabel-TV
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Innlagt strøm
 • Offentlig vann/kloakk
 • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.9 900,- eget gnr/bnr. kr. 7 650,- ved snr og kr. 6 850,- ved andelsnummer (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 25
 • Bruksnr: 141
 • Kommunenr: 5418
Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Blokkebærveien 37!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Blokkebærveien 37!
Nydelig åpen stue med store vindusflater og høyt under taket.
Nydelig åpen stue med store vindusflater og høyt under taket.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Hytta har god standard med behandlede overflater og 1-stavs gulv.
Hytta har god standard med behandlede overflater og 1-stavs gulv.
Vedfyring sentralt plassert i stuen.
Vedfyring sentralt plassert i stuen.
Romslig kjøkkenløsning med gode arbeidsflater.
Romslig kjøkkenløsning med gode arbeidsflater.
Pent og godt utstyrt kjøkken med integrert koketopp, stekovn og oppvaskmaskin.
Pent og godt utstyrt kjøkken med integrert koketopp, stekovn og oppvaskmaskin.
Jacuzzi med takoverbygg for god skjerming.
Jacuzzi med takoverbygg for god skjerming.
Luksus å nyte utsikten fra denne.
Luksus å nyte utsikten fra denne.
Blokkebærveien 37 - 2D - 1. Etasje
Blokkebærveien 37 - 2D - 1. Etasje
Blokkebærveien 37 - 2D - 2. Etasje
Blokkebærveien 37 - 2D - 2. Etasje
Blokkebærveien 37 - 2D - begge etasjer
Blokkebærveien 37 - 2D - begge etasjer
Blokkebærveien 37 - 3D - 1. Etasje
Blokkebærveien 37 - 3D - 1. Etasje
Blokkebærveien 37 - 3D - 2. Etasje
Blokkebærveien 37 - 3D - 2. Etasje
Blokkebærveien 37 - 3D - begge etasjer
Blokkebærveien 37 - 3D - begge etasjer