Hjalmar Johansens gate 306

← Tilbake til boliger

Hjalmar Johansens gate 306

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 5 490 000

77 m²

2 soverom

Sjeldent flott og romslig 3-roms frontleilighet med garasje i sjøkanten i Sentrum Sør

Prisantydning:

kr 5 490 000

Omkostninger:

kr 138 480

Totalpris:

kr 5 718 214

Felleskostnader/mnd:

kr 4 934

Fellesgjeld:

kr 89 734

Einar Storhaug

Einar Storhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

77 m²

Bruksareal:

77 m²

Soverom:

2

Rom:

3

Etasje:

3

Byggeår:

2008

Energimerking:

D

Tomt:

666 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 154 464

Kort om eiendommen

Velkommen til Hjalmar Johansens Gate 306 og denne eksepsjonelt fine leiligheten som er plassert helt i vannkanten i søndre del av Tromsø sentrum.
Boligen har en effektiv og god planløsning med store rom, veranda ut mot sjøen, et moderne og pent utrykk og store glassflater som gir nydelig utsikt og fint lysinnslipp.

Eier har smakfullt oppgradert bolig med bl.a. nye gulv, nytt og moderne kjøkken, en herlig garderobeløsning på soverom samt at boligen er malt i duse behagelige farger.

Fra både stue, kjøkken og veranda har du uhindret utsikt til sjøen hvor båttrafikken er et flott skue.

Til sentrum går du på under 10 minutter.

Parkering gjøres på egen plass i felles garasjeanlegg med intern adkomst til leiligheten.

Dette er en sjelden mulighet!

- Velkommen på visning!

Beliggenhet

Hjalmar Johansens Gate 306 har en meget sentral, men tilbaketrukket beliggenhet helt ved sjøkanten på Strandkanten like sør for Tromsø sentrum.
Herfra har du nydelig utsikt mot sundet og fastlandet. Korte avstander til alle sentrums fasiliteter og tilbud.

Innhold

Inngangsparti/hall, bad/wc/vaskerom, 2 soverom hvor det ene har innholdsrik garderobe, stue, kjøkken og veranda.
Sportsbod har du i felles anlegg og parkeringsplass finner du på 1. plan.

Tomt

Eiendommen ligger som en del av Strandkanten i søndre del av Tromsø sentrum.
Tomten faller inn som en naturlig del av nærområdet som er opparbeidet med asfalterte adkomster og internveier. Flotte utearealer i forskjellige fasonger og med forskjellige materialvalg. Delvis beplantet eiendom med grøntarealer og prydvekster.

Bebyggelse

Bebyggelsen i området preges av leilighetsbygg.

Byggemåte

Utdrag fra tilstandsrapport utført av Stian Hansen v/ Anticimex;

Støpt gulv mot grunn. Grunnmur av betongkonstruksjoner.
Etasjeskillere av betongkonstruksjoner.
Yttervegger av trekonstruksjoner utvendig kledd med liggende trekledning og fasadeplater.
Flatt tak tekket med takmembran (taket er ikke besiktiget).
Leiligheten har hvit slett entredør med brannklasse B30 og lydklasse 35db.
Vinduer og balkongdør med 2-lags glass.
Vannrør med rør-i-rør system og synlige avløpsrør av plast.
Oppvarming med elektristet og vannbåren varme.
Det elektriske anlegget er i hovedsak montert som skjult anlegg.

Mer informasjon finner du i tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

Standard

Gjennomgående fin og høy standard med en-stavs parkett på gulv. Flis i inngangsparti og på badet.
Veggene er slettsparklet og malt i fine farger. Spilevegger i stue bryter opp rommet. Fliser på veggene på badet.
Tak av malt betong.

Oppvarming

Elektrisitet og vannbåren varme.

Adkomst

Adkomst via kommunal vei.

Parkering

Egen plass i felles garasjeanlegg på bakkeplan.

Offentlig kommunikasjon

Det er god kommunikasjon med buss fra busstopp like ved boligen. (Fra Strandvegen)

Lånebetingelser fellesgjeld

Fellesgjeld ble stiftet i forbindelse med reoppbygging av yttervegg mot sør-vest.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

- Etter avtale.
Angi ønsket overtakelse i et eventuelt bud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Styregodkjennelse

Det er en forutsetning for gjennomføring av handelen at kjøper blir styregodkjent som ny andelseier. Gis ikke slik godkjenning er partene fristilt fra handelen uten noe økonomisk ansvar ovenfor hverandre.

Vedtekter

Vedtekter og husordensregler fås ved henvendelse til megler.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Diverse

Det er elbil-lader på parkeringsplassen tilhørende leiligheten.

Fasiliteter

 • Takterrasse
 • Balkong/Terrasse
 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt
 • Vaktmester-/vektertjeneste
 • Strandlinje
 • Lademulighet

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader; 1.939,-
Felleskostnader flatt fordelt; 1.211,-
Renter; 416,-
Avdrag; 562,-
Kabel-TV; 353,-
Internett; 309,-
Varmtvann; 144,-

Omkostninger

2,5% i dokumentavgift til staten
540,- for tinglysning av skjøte
540,- for tinglysning av pantedokument i forbindelse med etablering av lån
7.650,- for IF Boligkjøperpakke

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 200
 • Bruksnr: 2467
 • Seksjonsnr: 10
 • Kommunenr: 5401
Einar Storhaug

Einar Storhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til fantastisk beliggende Hjalmar Johansens Gate 306 - presentert av Hjem Eiendomsmegling ved partner/megler Einar Nyland-Storhaug
Velkommen til fantastisk beliggende Hjalmar Johansens Gate 306 - presentert av Hjem Eiendomsmegling ved partner/megler Einar Nyland-Storhaug
Hjalmar Johansens Gate 306 er en sjeldent flott og romslig 3-roms selveier plassert helt i vannkanten i sentrum sør
Hjalmar Johansens Gate 306 er en sjeldent flott og romslig 3-roms selveier plassert helt i vannkanten i sentrum sør
Velkommen inn! - Det første som møter deg er dette romslige inngangspartiet som har flotte storformat fliser på gulv og som er malt i fin farge
Velkommen inn! - Det første som møter deg er dette romslige inngangspartiet som har flotte storformat fliser på gulv og som er malt i fin farge
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Her er det også stor og innholdsrik garderobe
Her er det også stor og innholdsrik garderobe
Fra inngangspartiet ledes du inn til en åpen og lys stue
Fra inngangspartiet ledes du inn til en åpen og lys stue
Her er det store vindusflater i utsiktsretning
Her er det store vindusflater i utsiktsretning
Nydelig uhindret utsikt mot sjøen, innseilingen og mot fastlandet
Nydelig uhindret utsikt mot sjøen, innseilingen og mot fastlandet
Utgang til fin og overbygget veranda
Utgang til fin og overbygget veranda
Solrik veranda mot fantastisk utsikt
Solrik veranda mot fantastisk utsikt
Utsikt mot nord-øst
Utsikt mot nord-øst
Utsikt mot øst
Utsikt mot øst
Stue og kjøkken er i åpen løsning
Stue og kjøkken er i åpen løsning
Fin plass til spisebord mellom kjøkken og dagligstue
Fin plass til spisebord mellom kjøkken og dagligstue
Kjøkkenet er moderne, praktisk og nytt
Kjøkkenet er moderne, praktisk og nytt
God lagringsplass i kjøkkenøy og skrog. Praktisk og fin løsning med omkransende innredning rundt arbeidsbenk og vask
God lagringsplass i kjøkkenøy og skrog. Praktisk og fin løsning med omkransende innredning rundt arbeidsbenk og vask
Samtlige hvitevarer er integrerte og medfølger i handelen
Samtlige hvitevarer er integrerte og medfølger i handelen
Fra inngangspartiet ledes du til begge soverom og bad
Fra inngangspartiet ledes du til begge soverom og bad
Hovedsoverom til venstre og soverom 2 til høyre
Hovedsoverom til venstre og soverom 2 til høyre
Hovedsoverommet er lekkert oppgradert med en super garderobeløsning
Hovedsoverommet er lekkert oppgradert med en super garderobeløsning
Garderoben har inngang fra begge sider av senga
Garderoben har inngang fra begge sider av senga
Rikelig med skapplass
Rikelig med skapplass
Soverom 2 er også av fin størrelse
Soverom 2 er også av fin størrelse
Badet er flislagt på gulv og vegger. God plass og innholdsrik innredning
Badet er flislagt på gulv og vegger. God plass og innholdsrik innredning
I tillegg til privat veranda har beboerne i bygget tilgang til denne fine sør-vestvendte takterrassen
I tillegg til privat veranda har beboerne i bygget tilgang til denne fine sør-vestvendte takterrassen
Her nytes ettermiddag- og kveldssol
Her nytes ettermiddag- og kveldssol
Pent opparbeidede utearealer rundt bygget
Pent opparbeidede utearealer rundt bygget
Hjalmar Johansens Gate 306
Hjalmar Johansens Gate 306
Til leiligheten er det egen plass med elbil-ladet i felles garasjeanlegg
Til leiligheten er det egen plass med elbil-ladet i felles garasjeanlegg
Målsatte plantegninger
Målsatte plantegninger