Bergenesveien 328

← Tilbake til boliger

Bergenesveien 328

Nordkjosbotn

Se i kart

Prisantydning:

kr 3 350 000

197 m²

4 soverom

VISNING SØNDAG 29/1| Romslig enebolig med stor tomt, dobbelgarasje og rett til naustplass!

Prisantydning:

kr 3 350 000

Omkostninger:

kr 97 570

Totalpris:

kr 3 447 570

Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

182 m²

Bruksareal:

197 m²

Soverom:

4

Rom:

5

Etasje:

3

Byggeår:

1971

Energimerking:

E

Tomt:

2136 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 565 170

Verditakst:

kr 3 350 000

Kort om eiendommen

Velkommen til denne flotte eneboligen beliggende fem minutter fra Nordkjosbotn sentrum!
Pent opparbeidet tomt med plen både foran og bak huset, samt stor dobbelgarasje med brosteinsbelagt gårdsplass.

I underetasjen er det vaskerom, boder, bad og to soverom. Opp trappa kommer man til hovedetasjen som har en romslig stue med flere møbleringsmuligheter og flott utsikt over fjorden.
Kjøkken med rikelig skapplass, to soverom og toalettrom. Fra stua er det dør ut til den sørvendte plenen.
Øverst er det en stor loftstue som ble bygd på i 1991, her finner man veranda med kvelds- og midnattssol.

Eiendommen har tinglyst rett til naustplass på nabotomt, samt veirett dit og bruksrett av fjæra.

For mer informasjon, kontakt eiendomsmeglerfullmektig Levi Gout på TLF 902 65 250!

Beliggenhet

Eiendommen ligger ca. 3 km vest for tettstedet Nordkjosbotn i Balsfjord kommune. Nordkjosbotn er knutepunkt for kollektivtrafikk. Her finnes
også barnehage, barne - og ungdomsskole, videregående skole og et variert tilbud av butikker. Kommunesenteret Storsteinnes ligger ca 15 km
unna.

Tomt

Skrånende tomt som er pent opparbeidet med plen og beplanting. Det er også etablert forstøtningsmurer for bedre arrondering og utnyttelse av tomten.

Bebyggelse

Spredt eneboligbebyggelse.

Byggemåte

Boligen er oppført på grunnmur murt av Leca lettklinkerblokker som er pusset utvendig. Yttervegger av 4" bindingsverk, isolert med 10 cm mineralull. Gavl vegger på loft er av 6" og isolert med 15 cm. Yttervegger i stue er tilleggsisolert med 5 cm. innvendig. Utvendig er yttervegger kledd med tømmermannspanel, noen felt med liggende kledning. Saltak konstruksjon. Saltak er bygget opp med bærende konstruksjoner i limtre og sperreverk av tre. Taket er tekket med Zandatakstein. Takrenner og nedløp av stål. Vinduer med 2- og 3-lags isolerglass i karmer og rammer av tre. Alle vinduer er fra ombyggingen i 1991 og ett vindu i stue er nesten nytt. Ytterdører av teak foliert type, verandadør av tre med glassfelter. Lufte veranda utenfor loftstue. Bygget av trykkimpregnerte materialer på søylefundamenter. Dekke ble skiftet for ca. 3 år siden. Trapp på baksiden er av strekkmetall.
Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 18.10.2022.

Standard

INNVENDIG
På loft er det trepanel på vegger og himling, teppe på gulv. I hovedetasje er det malte plater/ plater med malt miljøstrier på veggene, himlingsplater i tak og laminat på gulv. I underetasje er det oppforede tregulv med
belegg, malte plater og malt murpuss på veggene og malte himlingsplater i tak. Støpt gulv på grunn i kjeller. Tilfarere og undergulv av spon. Øvrige etasjeskillere er av trebjelkelag, isolert med mineralull. Det er ikke
foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radon sperre. Det er moderat til lav forekomst av radon i området iht. NGUs aktsomhetskart for radon. Pipe murt av elementer, pusset og malt overflate. I stue i
hovedetasje er pipe forblendet med fasadestein. Malt tretrapp til kjeller og lakkert tretrapp til loft. De fleste innvendige dører er skiftet for noen år siden. Alle dører er malte med speil.

VÅTROM
Bad og vaskerom er fra byggeår. Det må påregnes oppgradering av våtrommene, men de fungerer med dagens innredning og bruk.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning med malte, profilerte fronter og dører, glass i noen overskap. Benkeplate av laminat , integrerte og frittstående hvitevarer. Ventilator over kokesone med avkast over tak.

SPESIALROM
Wc innredet med toalett og håndvask på vegg.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Åpen rørinstallasjon av kobber. Utvendig stoppekran og innvendig stoppekran plassert bak luke i vegg på bad. Avløpsrør av plast. Ventilasjon via ventiler i yttervegger og spalteventiler i vinduer. Det er lagt opp
ventilasjonskanaler i hovedetasje som ikke er tilkoblet aggregat. 200 liters varmtvannsbereder, plassert i på vaskerom i kjeller. Åpen elektrisk installasjon, sikringsskap på vegg i entre i 1. etasje. Alle fordelingskurser er sikret med automater med jordfeilbrytere.

Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 18.10.2022

Oppvarming

Vedfyring, varmepumpe og ellers elektrisk oppvarming.

Adkomst

Adkomst fra fylkesvei med privat vei frem til tomten.

Parkering

Parkering på tomt og i garasje

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Ønsket overtakelse tidligst 01.06.2023.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Eiendommen har tinglyst rett i naboeiendom 32/3 til veg, vann, kloakk, samt veg til sjøen, sjøhustomt og bruk av fjæra jf. skjøte datert 30.10.1971.
Dog må det søkes om oppsetting av sjøhus/naust ift. dagens regler samt dispensasjoner fra bl.a 100m-belte mm. og det er således ingen garanti for at man få sette opp et slikt bygg.
Det gjøres oppmerksom på at kjøper godtar tinglysing av livsvarig adkomstrett for selger for å sette ut båt på tomta, og bes om at dette bekreftes i forbehold ved eventuelt bud.

Dagens bruk av boligen stemmer ikke overens med tegninger datert 1991 og 1971. Rom øverst til venstre i underetasje er bad idag, og vaskerom nede til venstre er soverom. I overetasje er de to soverommene øverst til venstre slått sammen til ett.

Ansvarlig megler

Christoffer Ryan

Fasiliteter

 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Kabel-TV
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Bademulighet
 • Fiskemulighet
 • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.12 650,- for boliger under 230 kvm BRA og kr. 14 650,- for boliger over 230 BRA (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 32
 • Bruksnr: 12
 • Kommunenr: 5422
Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Bergenesveien 328 presentert av Levi Gout hos Hjem Eiendomsmegling
Velkommen til Bergenesveien 328 presentert av Levi Gout hos Hjem Eiendomsmegling
Inngangsparti i underetasje
Inngangsparti i underetasje
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Stue med flere soner
Stue med flere soner
Fantastisk utsikt fra stuen
Fantastisk utsikt fra stuen
Perstinden i høstsol
Perstinden i høstsol
Naturlig plass til spisestue mellom kjøkken og stue
Naturlig plass til spisestue mellom kjøkken og stue
Kjøkken med masse skapplass!
Kjøkken med masse skapplass!
Utgang til plen fra hovedetasje
Utgang til plen fra hovedetasje
To soverom og toalettrom
 i hovedetasjen
To soverom og toalettrom i hovedetasjen
Loftstue som ble bygd i 1991
Loftstue som ble bygd i 1991
Mulighet for å bygge ekstra soverom
Mulighet for å bygge ekstra soverom
Verandaen i øverste etasje har flott nordvent utsikt
Verandaen i øverste etasje har flott nordvent utsikt
Innover mot Nordkjosbotn
Innover mot Nordkjosbotn
Underetasjen har to soverom, bad, vaskerom og boder
Underetasjen har to soverom, bad, vaskerom og boder
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Soverom 4
Soverom 4
Bod
Bod
Bod/verkstedrom i underetasje
Bod/verkstedrom i underetasje
Vaskerom
Vaskerom
Peis i underetasjen
Peis i underetasjen
Dobbelgarasje med loft
Dobbelgarasje med loft
Pent opparbeidet plen på baksiden av huset
Pent opparbeidet plen på baksiden av huset
Brosteinsbelagt gårdsplass
Brosteinsbelagt gårdsplass
Fem minutter kjøring til Nordkjosbotn som har alt du trenger i hverdagen
Fem minutter kjøring til Nordkjosbotn som har alt du trenger i hverdagen
Majestetiske Russetinden ruver i bakgrunnen
Majestetiske Russetinden ruver i bakgrunnen