Storbakkvegen 31

← Tilbake til boliger

Storbakkvegen 31

Tromsdalen

Se i kart

Prisantydning:

kr 4 990 000

116 m²

3 soverom

Visning 12/01 ved påmelding! Innholdsrik eierseksjon med 3 soverom, 2 bad, vaskerom og fantastisk utsikt! | garasje |

Prisantydning:

kr 4 990 000

Omkostninger:

kr 133 570

Totalpris:

kr 5 123 570

Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

97 m²

Bruksareal:

116 m²

Soverom:

3

Rom:

4

Etasje:

2

Byggeår:

2014

Energimerking:

D

Tomt:

363 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 445 431

Kort om eiendommen

Velkommen til Storbakkvegen 31, den øverste delen av en flott tomannsbolig attraktivt beliggende på fastlandet.

Boligen er bygget i 2014 og ligger tilbaketrukket opp i høyden, grensende mot fine turområder! Innholdsmessig har man i første etasje entrè, bad med vaskerom, bod, stue og kjøkken. Utgang til vestvendt veranda fin utsikt og gode solforhold. I øverste etasje har man gang, bad og 3 soverom. Fra det største soverommet som ligger i front mot sundet har også utgang til terrasse. I byggets underetasje har man garasje med tilhørende sportsbod i bakkant. Kort veg til gode bussforbindelser og flotte turområder opp mot Fløya, Bønntuva, Solliaksla, mv.

For ytterligere informasjon og avtale om visning, kontakt eiendomsmegler Espen Richardsen på telefon 920 59 652.

Beliggenhet

Storbakkvegen 31 er beliggende tilbaketrukket til og høyt i terrenget på fastlandet/Kaldslett. Vestvendt beliggenhet med mye ettermiddag- og kveldssol, flott utsikt og umiddelbar nærhet til fine turområder og gode bussforbindelser.

Innhold

Del av tomannsbolig over 2 etasjer bestående av:
1. etasje: Gang, bad, vaskerom, kjøkken og stue. Utgang fra stue til balkong.
Loftsetasje: Gang, 3 soverom og toalettrom. Utgang fra soverom til balkong.
Boligen disponerer 1 bod i garasje oppmålt til ca 6 m2.

Tomt

Felleseid tomt som i hovedsak er bebygget. Ellers tomteareal i bakkant har skrått areal av naturbekster. Areal i front opparbeidet med gårdsplass.

Bebyggelse

Boligbebyggelse.

Byggemåte

Boligbygg oppført i 2014. Grunnmur av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med garasje i nederste etasje. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med stående trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med metallplater. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Elektrisk oppvarming. Mekanisk balansert ventilasjon.

Standard

BAD: Baderom fra byggeår. Flislagt gulv med gulvvarme. Baderomsplater på vegger. Takplater i himling. Vegghengt servantinnredning med skuffer. Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur. Speilskap med overlys og stikkontakt over servant.
Dusjkabinett med dusjarmatur. Gulvstående toalett. Vannrør av typen rør-i-rør system. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekk med ventil i himling.

VASKEROM: Vaskerom fra byggeår. Flislagt gulv med gulvvarme og Baderomsplater på vegger. Takplater i himling. Vegghengt baderomsmøbel med dører. Vannrør av typen rør-i-rør system. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekk med ventil i himling. Opplegg for vaskemaskin. Fordelerskap for rør-i-rør system. Varmtvannsbereder plassert i hjørne.

KJØKKEN: Åpen kjøkkenløsning. Innredning med glatte fronter. Benkeplate av laminat. Nedfelt oppvaskkum med to-greps kjøkkenarmatur. Benkeskapsbelysning og stikkontakter over kjøkkenbenk. Integrert stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin.
Frittstående kjøleskap med fryser. Ventilator i overskap med komfyrvakt. Vannrør av typen rør-i-rør system. Synlige avløpsrør av plast. Gulvflater belagt med parkett. Vegg- og himlingsflater i veggplater og takplater. Laminert plate mellom kjøkkenbenk og overskap.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Enkel adkomst fra offentlig veg. Fra garasje er det adkomst til boligen via felles trapper.

Parkering

Parkering i tilhørende del av garasje samt utendørs på felles tomt.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Tilgjengelige bygningstegninger, regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

- Sameiet følger eierseksjonsloven. Det er ikke nedfelt vedtekter eller ordensregler ut over dette. Påløpende kostnader fordeles fortløpende ihht eierbrøk. Kostnader som påløper er felles bygningsforsikring og snøbrøyting.
- Husdyrhold reguleres gjennom sameiets vedtekter/ordensregler. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Husdyr tillatt
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Rolig
 • Utsikt
 • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger: 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.7 650,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 18
 • Bruksnr: 666
 • Seksjonsnr: 2
 • Kommunenr: 5401
Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Storbakkvegen 31, en flott halvpart av tomannsbolig på fastlandet.
Velkommen til Storbakkvegen 31, en flott halvpart av tomannsbolig på fastlandet.
Fra stuen har man store vindusflater som slipper inn masse naturlig lys
Fra stuen har man store vindusflater som slipper inn masse naturlig lys
Utsikt
Utsikt
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Parkering i garasje (Plassen til venstre hvor det er montert port).
Parkering i garasje (Plassen til venstre hvor det er montert port).
Utgang til terrasse
Utgang til terrasse
Utsikt fra terrasse på loft
Utsikt fra terrasse på loft
Boligen har gjennomgående lyst fargevalg
Boligen har gjennomgående lyst fargevalg
Stue og kjøkken i åpen løsning
Stue og kjøkken i åpen løsning
Kjøkken med mye skap- og benkeplass
Kjøkken med mye skap- og benkeplass
Integrert oppvaskmaskin, koketopp og stekeovn.
Integrert oppvaskmaskin, koketopp og stekeovn.
Gang og entrè. Døren til venstre leder inn til en innvendig bod
Gang og entrè. Døren til venstre leder inn til en innvendig bod
Praktisk skyvedørsgarderobe i gangen
Praktisk skyvedørsgarderobe i gangen
Bad med flislagt gulv og varmekabler.
Bad med flislagt gulv og varmekabler.
Døren til høyre leder inn til vaskerom
Døren til høyre leder inn til vaskerom
Vaskerom
Vaskerom
Hovedsoverom loft med utgang til veranda
Hovedsoverom loft med utgang til veranda
Alle tre soverommene er praktisk plassert i samme etasje
Alle tre soverommene er praktisk plassert i samme etasje
Toalettrom/bad loft.
Toalettrom/bad loft.
Soverom 2 loft
Soverom 2 loft
Soverom 3 loft
Soverom 3 loft
Boligen markert med pil. Flott plassert like ved lekeområde
Boligen markert med pil. Flott plassert like ved lekeområde
Plantegning 1.etg
Plantegning 1.etg
Plantegning 2.etg
Plantegning 2.etg