Alvevegen 105D

← Tilbake til boliger

Alvevegen 105D

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 7 690 000

105 m²

3 soverom

Romslig frontleilighet med høy standard | Veranda på ca. 90m2 | nydelig utsikt | garasjeplass | heis | gode solforhold

Prisantydning:

kr 7 690 000

Omkostninger:

kr 200 980

Totalpris:

kr 7 890 980

Felleskostnader/mnd:

kr 4 072

Einar Storhaug

Einar Storhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

100 m²

Bruksareal:

105 m²

Soverom:

3

Rom:

4

Etasje:

3

Byggeår:

2000

Energimerking:

D

Tomt:

6183 m² (eiet)

Fellesformue:

kr 24 944

Formuesverdi:

kr 1 100 056

Kort om eiendommen

Velkommen til nydelige Alvevegen 105D, en sjeldent flott 4-roms frontleilighet beliggende i byggets 3. etasje med fantastisk utsikt, svært gode solforhold og veranda på hele 90m2.

Boligen holder en gjennomgående fin standard og er betydelig oppgradert med bl.a. nytt kjøkken med integrerte hvitevarer, nye gulv, nye fliser på bad for å nevne noe.
Gjennom store vindusflater i stue og kjøkken nytes uhindret utsikt mot sør, vest og nord uten innsyn fra naboer. Solforholdene er sjeldent gode og kan nytes fra den 90m2 store verandaen som det er utgang til fra både soverom og stue.
Parkering har du i felles garasjeanlegg hvor det også er montert EL-bil lader.

Det er korte avstander til både turterreng, lysløype, handelspark, buss og treningssenter.

Velkommen på visning!

Beliggenhet

Eiendommens beliggenhet kan ikke beskrives som annet enn svært god. Plassert i front av bygget med uhindret utsikt i flere himmelretninger som nytes fra både vinduer og svært stor takterrasse.
Herfra er det korte avstander til en rekke fasiliteter og tilbud som lysløypa, marka, Prestvannet, Charlottenlund m.m. Internveier som leder til handelsparken Jekta og K1.
Gode bussforbindelser fra busstopp like ved boligen.

Innhold

3. etasje; inngangsparti, gang, 3 soverom, bad/wc/vask, stue og kjøkken.
100m2 veranda.
Plass i felles garasjeanlegg hvor det også er sportsbod.

Tomt

Svært romslig tomt som er opparbeidet med asfalterte adkomster, store plenarealer og prydvekster. Svakt hellene og solrik eiendom.

Bebyggelse

Bebyggelsen i området preges av leilighetsbygg, vertikaldelte boliger og eneboliger.

Byggemåte

Utdrag fra tilstandsrapport utført av Stian Hansen;

Støpt gulv mot grunn.
Grunnmur av betongkonstruksjoner.
Etasjeskiller av betongkonstruksjoner.
Yttervegger av trekonstruksjoner utvendig kledd med liggende trekledning og fasadeplater.
Flatt tak tekket med takmembran (taket er ikke besiktiget). Vinduer og balkongdører med 2-lags glass, karmer/rammer av tre.

For mer informasjon henvises det til tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

Standard

Gjennomgående fin standard;
Gulv av parkett, laminat og flis
Vegger av sparklet og malt gips
Tak av sparklet og malt gips.

Kjøkken med delvis åpen løsning mot stue. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Benkeplater av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kran.
Glassplate mellom kjøkkenbenk og overskap bak vask og platetopp. Benkeskapsbelysning og stikkontakter under overskap. Integrerte hvitevarer, gjelder kjøleskap, komfyr, mikroovn og vinkjøler i høyskap, oppvaskmaskin i benk og nedfelt platetopp. Ventilator i platetopp. Vannrør med rør-i-rør system. Avløpsrør av plast.

Badet er romslig og det er lagt nye fliser på gulv.
Nyere innredning med lagring i kolonialskuffer.
Dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Adkomst

Enkel adkomst via kommunal vei.

Parkering

Egen plass i felles garasjeanlegg i byggets u. etasje.

Offentlig kommunikasjon

God kommunikasjon med buss fra busstopp like ved boligen.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

- Etter avtale.
Angi ønsket overtakelse i et eventuelt bud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Styregodkjennelse

Det er en forutsetning for gjennomføring av handelen at kjøper blir styregodkjent som ny andelseier. Gis ikke slik godkjenning er partene fristilt fra handelen uten noe økonomisk ansvar ovenfor hverandre.

Vedtekter

Vedtekter og husordensregler fås ved henvendelse til megler.

Adgang utleie

Det er ingen restriksjoner hva angår utleie av boligen med unntak av bestemmelsene i eierseksjonsloven hva gjelder korttidsutleie.
- Spør megler om mer informasjon om dette.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Fasiliteter

 • Takterrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Heis
 • Husdyr tillatt
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt
 • Turterreng

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter: Fellesutgifter 3 488,-
Tilleggsytelser: Kabel-tv og bredbånd. Komplett 350 T-we Box 534,-
Dugnadspenger 50,-

Omkostninger

2,5% i dokumentavgift til staten
540,- for tinglysning av pantedokument i forbindelse med etablering av lån
540,- for tinglysning av skjøte
7.650,- for IF Boligkjøperpakke

Einar Storhaug

Einar Storhaug

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til fantastiske Alvevegen 105D - presentert av Hjem Eiendomsmegling ved partner/megler Einar Nyland-Storhaug
Velkommen til fantastiske Alvevegen 105D - presentert av Hjem Eiendomsmegling ved partner/megler Einar Nyland-Storhaug
Alvevegen 105D er en svært godt beliggende og romslig 4-roms selveier i front av leilighetsbygg i Workinnmarka
Alvevegen 105D er en svært godt beliggende og romslig 4-roms selveier i front av leilighetsbygg i Workinnmarka
Her nyter du den sjeldne luksusen av å ha en privat nesten 100m2 stor og solrik veranda
Her nyter du den sjeldne luksusen av å ha en privat nesten 100m2 stor og solrik veranda
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Leiligheten har store vindusflater og nyter sjeldent flott utsikt
Leiligheten har store vindusflater og nyter sjeldent flott utsikt
Boligen er betydelig oppgradert og holder gjennomgående fin standard
Boligen er betydelig oppgradert og holder gjennomgående fin standard
Store vinduer mot vest og nord gir deg storslagen utsikt fra stua
Store vinduer mot vest og nord gir deg storslagen utsikt fra stua
Romslig stue med plass til flere sittegrupper
Romslig stue med plass til flere sittegrupper
Lekre detaljer som spilevegg, enstavs parkett og fin belysning
Lekre detaljer som spilevegg, enstavs parkett og fin belysning
Fra dagligstuen går du ut til 90m2 stor takterrasse
Fra dagligstuen går du ut til 90m2 stor takterrasse
Takterrassen er utrolig flott og svært romslig. Her nytes sol og sikt hele dagen!
Takterrassen er utrolig flott og svært romslig. Her nytes sol og sikt hele dagen!
Fantastisk uhindret utsikt i flere himmelretninger
Fantastisk uhindret utsikt i flere himmelretninger
Sikt mot sundet, Kvaløya og inn i Ersfjordtraversen
Sikt mot sundet, Kvaløya og inn i Ersfjordtraversen
Lekker spisestue med utsikt mot ves
Lekker spisestue med utsikt mot ves
Kjøkkenet er helt nytt, eksklusivt og lekkert
Kjøkkenet er helt nytt, eksklusivt og lekkert
Kjøkkenet er levert fra Sigda
Kjøkkenet er levert fra Sigda
Rikelig med skap og benkeplass
Rikelig med skap og benkeplass
Benkeventilator og integrerte hvitevarer
Benkeventilator og integrerte hvitevarer
Badet er av fin størrelse. Oppgradert med store fliser på gulv, ny innredning og nytt dusjkabinett
Badet er av fin størrelse. Oppgradert med store fliser på gulv, ny innredning og nytt dusjkabinett
Rikelig mas plass til både vaskemaskin og tørketrommel
Rikelig mas plass til både vaskemaskin og tørketrommel
Leiligheten har 3 soverom og pent inngangsparti
Leiligheten har 3 soverom og pent inngangsparti
Hovedsoverommet ligger mot nord i leiligheten
Hovedsoverommet ligger mot nord i leiligheten
Her er det plass til stor seng, skyvedørsgarderobe og du har også herfra utgang til den store verandaen
Her er det plass til stor seng, skyvedørsgarderobe og du har også herfra utgang til den store verandaen
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Soverom 2 ligger vis-a-vis barneromme
Soverom 2 ligger vis-a-vis barneromme
Pent rom av fin størrelse
Pent rom av fin størrelse
Soverom 3 ligger som hovedsoverommet ut mot verandaen
Soverom 3 ligger som hovedsoverommet ut mot verandaen
Du har egen plass i felles garasjeanlegg med innkjøring fra sørsiden av bygget
Du har egen plass i felles garasjeanlegg med innkjøring fra sørsiden av bygget
Eiendommen grenser mot store ubebygde arealer
Eiendommen grenser mot store ubebygde arealer
Plassert i et av Tromsøs mest attraktive boligområder
Plassert i et av Tromsøs mest attraktive boligområder