Stallovegen 58

← Tilbake til boliger

Stallovegen 58

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 3 590 000

59 m²

1 soverom

Romslig tøff 2-roms selveier med parkering i carport! Sydvestvendt terrasse.

Prisantydning:

kr 3 590 000

Omkostninger:

kr 98 570

Totalpris:

kr 3 745 984

Felleskostnader/mnd:

kr 3 656

Fellesgjeld:

kr 57 414

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

59 m²

Bruksareal:

59 m²

Soverom:

1

Rom:

2

Etasje:

2

Byggeår:

2004

Energimerking:

D

Tomt:

2390 m² (eiet)

Fellesformue:

kr 18 807

Kort om eiendommen

Velkommen til Stallovegen 58! En tøff leilighet over 2 plan med god planløsning.
Romslig stue/kjøkken med store vinduer som gir godt med lysinnslipp. Praktisk kjøkken med mye skapplass. soverom har skyvedørsgarderobe og utgang til terrasse mot sydvest. Flislagt bad med varme i gulv. Skyvedørsgarderobe i entré.
Seksjonen har bilplass i felles carport og sportsbod på plan 1. Ingen gjenboere.

Leiligheten er sentralt beliggende i attraktive Workinnmarka, på vestsiden av Tromsøya. Umiddelbar nærhet til Langnes Handelspark, Prestvannet, Tromsømarka med lysløype og fine turstier, m.m. Området er kjent for gode sol- og lysforhold. Gode bussforbindelser.

For ytterligere informasjon, kontakt megler på 90 07 66 91!

Beliggenhet

Boligområdet i øvre del av Workinnmarka. Bebygget med leiligheter i lavblokker og eneboliger i kjede. Kort veg til skole. Gangavstand til Langnes handelspark, Jekta og K1.
Moderat avstand til sentrum. Vestvendt område. Fin utsikt. Barnevennlig. Området er generelt attraktivt

Innhold

2.etasje inngangsparti; Vindfang , Kjøkken/Stue m/trapp,
1.etasje; Gang m/trapp, Dusj/wc/vaskerom, Soverom. Vestvendt markterrasse, utgang fra soverommet.
Bilplass med sportsbod i felles carportanlegg på 1.plan.

Tomt

Ideell andel av felles tomt. Adkomst fra offentlig veg til carport. Grøntområder. Veger og plasser er asfaltert. Grøntområde med "lekeplass" foran blokka.

Bebyggelse

Spredt rekkehus-, enebolig- og blokkbebyggelse.

Byggemåte

Selveierseksjon som ligger i 1 og 2. plan i boligblokk. Byggeår er 2004. Seksjonen har bilplass i felles carport og sportsbod på plan 1.
UTVENDIG;
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. Markterrasse med utgang fra soverom.
Etasjeskiller er av betongdekke.
TEKNISKE INSTALLASJONER;
Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). De er ikke besiktiget i rørskap. Rørskap var låst på befaringsdagen.
Det er avløpsrør av plast i synlige dager. Boligen har mekanisk ventilasjon.
Varmtvannstanken er på 116 liter montert i kjøkkenbenk.
Sikringsskap med automater.
Røykvarsler, sprinkleranlegg, brannslokningsapparat fra november 2012.

Standard

KJØKKEN;
Innredning med glatte hvite fronter. Benkeplate av eik. Fliser over benk bak komfyr. Ventilator.
Opplegg for oppvaskmaskin. Benkmontert bereder på 116 liter.
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.
VÅTROM;
Dusj/wc/vaskerom: 1 dusjhjørne, 1 wc, 1 servant m/innredning og speil. Opplegg til vaskemaskin. Badet er komplett flislagt. Avtrekksvifte i vegg.
Veggene har fliser. Taket er malt. Flislagt gulv. Det er målt fall på 38 mm fra innenfor dørterskel til oppå slukrist. Det er plastsluk og smøremembran. Det er elektrisk styrt vifte. Det er foretatt hulltaking i vegg fra soverom inn til
bak dusj sone uten å påvise unormale forhold. Veggen består av gipsplater, isolasjon, stålsvill.
Foliert tak i stue og kjøkken.
Gulv: Fliser, parkett. Vegg: Glassfibervev. Himling: Malte hulldekker, malte flater, glatt duk. Etasjeskiller er av betongdekke.
Skyvedørsgarderobe i vindfang/gang og på soverom.
Sentral støvsuger.
Grøntområder. Veger og plasser er asfaltert. Grøntområde med "lekeplass" foran blokka.

Oppvarming

Varmekabler gang og bad. Ellers elektrisk oppvarming.

Adkomst

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate

Parkering

Adkomst fra offentlig veg til carport tilhørende denne enheten. Gjesteparkering på anviste plasser.

Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelser i Huldervegen.

Lånebetingelser fellesgjeld

Sameiet har inngått IN-avtale på fellesgjeld. Dette åpner opp for mulighet til å ned- eller delbetale gjelden to ganger årlig, henholdsvis i juli og desember.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Vedtekter

Vedtekter og husordensregler fås ved henvendelse til megler.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Boliginformasjon fra forr.fører
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Tilgjengelige bygningstegninger, regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Selger har fått utbedret TG3 avvik som gjelder lekkasje i benkeskap, samt festet toalettet - Arbeidet er utført av rørlegger Walter Wilhelmsen og er dokumentert med bilder og kan vise til regning på dette.

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Heis
 • Husdyr tillatt
 • Ingen gjenboere
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Utsikt
 • Turterreng

Felleskostnader inkluderer

Samlet kr 3 656.-
Kapitalkostnad avdrag 940,00
Kapitalkostnad rente 187,00
Internett 279,00
Dugnad 50,00
Andel felleskostnader 2 199,95

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.7 650,- (valgfritt).

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Stallovegen 58 - 2 roms selveierleilighet med parkering- her presentert av Eiendomsmegler Alexander Uhre
Velkommen til Stallovegen 58 - 2 roms selveierleilighet med parkering- her presentert av Eiendomsmegler Alexander Uhre
Høyglans foliert tak - virkelig lekkert
Høyglans foliert tak - virkelig lekkert
Romslig åpen kjøkken og stue løsning
Romslig åpen kjøkken og stue løsning
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Nydelig utsikt mot sydvest
Nydelig utsikt mot sydvest
Romslig plass for spisebord
Romslig plass for spisebord
Kjøkken med god skapplass - vindu foliert mot svalgang
Kjøkken med god skapplass - vindu foliert mot svalgang
God kontorplass - lesekrok
God kontorplass - lesekrok
Kjøkken
Kjøkken
Vindfang gang med gulvvarme og romslig skyvedørsgarderobe
Vindfang gang med gulvvarme og romslig skyvedørsgarderobe
Soverom med utgang til terrasse
Soverom med utgang til terrasse
Skyvedør til gang og mot badet
Skyvedør til gang og mot badet
Godt soverom med skyvedørsgarderobe
Godt soverom med skyvedørsgarderobe
Flislagt bad med glassdører i dusjnisje
Flislagt bad med glassdører i dusjnisje
Leiligheten merket med pil
Leiligheten merket med pil
Lekeplass
Lekeplass
Skjermet adkomst
Skjermet adkomst
Leiligheten merket med pil
Leiligheten merket med pil
Nydelig beliggenhet mot sydvest - Carport
Nydelig beliggenhet mot sydvest - Carport
Stallovegen 58 - 2D - 1. Etasje - plantegning
Stallovegen 58 - 2D - 1. Etasje - plantegning
Stallovegen 58 - 2D - samlet plantegning
Stallovegen 58 - 2D - samlet plantegning
Stallovegen 58 - 2D - U. Etasje - plantegning
Stallovegen 58 - 2D - U. Etasje - plantegning
Stallovegen 58 - 3D - 1. Etasje -
Stallovegen 58 - 3D - 1. Etasje -
Stallovegen 58 - 3D -
Stallovegen 58 - 3D -
Stallovegen 58 - 3D - U. Etasje -
Stallovegen 58 - 3D - U. Etasje -
Leiligheten merket
Leiligheten merket