Hjalmar Johansens gate 296

← Tilbake til boliger

Hjalmar Johansens gate 296

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 3 190 000

87 m²

2 soverom

Toppetasjeleilighet med egen privat takterrasse med gode sol- og utsiktsforhold | heis | garasje | Fastrente på 1,98% fr

Prisantydning:

kr 3 190 000

Omkostninger:

kr 7 810

Totalpris:

kr 4 581 662

Felleskostnader/mnd:

kr 15 825

Fellesgjeld:

kr 1 383 852

Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Andel

Primærrom:

87 m²

Bruksareal:

87 m²

Soverom:

2

Rom:

3

Etasje:

5

Byggeår:

2005

Tomt:

703 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 228 404

Kort om eiendommen

Her har vi gleden av å invitere deg til denne lyse og fine 3-roms borettslagsleiligheten i det bynære området Strandkanten rett sør for Tromsø sentrum.

Leiligheten er en toppetasjeleilighet med terrasse mot sør, vest og nord med gode solforhold. Store vindusflater som gir rikelig med lysinnslipp og utsyn. Alene på toppen i brl. Ingen direkte gjennomgang.

Etablert og veldrevet borettslag med god økonomi og finansiert gjennom trygge Husbanken. Borettslaget er også tilknyttet borettslagenes sikringsordning som sikrer deg mot evt. betalingsmislighold fra andre andelseiere. Mye inkludert felleskostnadene pr. mnd. Blant annet avdrag på fellesgjeld (kr 7 510,- pr. mnd) og varmtvann/oppvarming i radiatorer fra fjernvarmeanlegg og kabel TV. Fastrente i Husbanken på 1,98% frem til 01.11.2029.

Beliggenhet

Leiligheten har beliggenhet i toppetasjen av bygning på urbane Strandkanten. Boligområdet på Strandkanten ble utviklet fra 2002 og fram til i dag. Området fremstår som svært trivelig, opparbeidet med fine grøntarealer, strandpromenade, lekeplasser, basketballbane og interne adkomstveier. Nærhet til sjøen og gang og sykkelvei til sentrum. Leiligheten ligger sentralt med gangavstand til sentrum og alle byens fasiliteter.

Det er kort veg til Polaria, Hålogalandsteateret og det populære utfartsstedet Telegrafbukta. Skoler, barnehage, butikk og bussholdeplass finner du like i nærheten, bussen går hyppig rett til Giæverbukta, UNN / UiT og mot sentrum. (Går like raskt å gå inn til bykjernen).

Tomt

Området ligger like sør for Tromsø sentrum, nedenfor Strandvegen. Kort avstand til bussholdeplass. Området er forholdsvis nyutbygd med tidsaktuelle boligblokker. Området har opparbeidet lekeplasser, plener og uteoppholdsplasser. Asfalterte og singellagte trafikkarealer. Området har ikke gjennomgangstrafikk.
Lekeplass og ballplass opparbeidet. Søppelavsug plassert innenfor området. Utsikt fra leiligheten mot nærmiljø, del av fastlandet med Fløya og deler av Tromsøysundet.
Tomten er opparbeidet på steinfylling på sjøgrunn. Tomten en bebygd med boligblokk. Grei adkomst fra offenlig gate. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett.

Bebyggelse

Området er bebygget med lavblokker, offentlig bebyggelse og noe næring (dagligvarebutikk)

Byggemåte

Boligbygg oppført i 2005. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med parkeringsanlegg i nederste etasje. Fasaden er kledd med fasadeplater. Etasjeskillere av betong. Flatt tak (ikke besiktiget). Leiligheten har entrédør med brannklasse B30. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Oppvarming med radiatorer tilkoblet varmesentral kombinert med elektrisk oppvarming. Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk.

Standard

Lys og fin leilighet med gjennomgående god standard. Store vindusflater som gir rikelig med lysinnslipp og utsyn. Fliser på bad og i gang.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med under- og overskap. Glatte fronter med dørhåndtak. Benkeplate av laminat med nedfelt oppvaskkum og avrenning. Benkeplaten ble behandlet i 2018. Flisbelagt på vegg over benk, samt belysning og uttak for strøm. Opplegg for kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin.
Ventilator med bolig ventilasjonsfunksjon.

Bad/vaskerom:
Komplett flisbelagt bad med gulvvarme. Malt flate i himling. Baderomsinnredning med underskap.
Glatte lyse fronter med dørhåndtak. Heldekkende servantplate. speilskap med overbelysning og
uttak for strøm. Montert høyskap for ekstra oppbevaring. Dusjnisje med dusjkabinett med avrenning rett i sluk. Gulvstående klosett og opplegg for vaskemaskin. Avtrekk i himling.
Fordelerskap.

Innvendige overflater:
Gulv: Parkett og flis
Vegg: Malt strukturtapet og flis på badet.
Tak/himling: Malte flater

Oppvarming

Oppvarming generelt:
Vannbåren varme, tilførsel fra felles sentral, radiator.
Gulvvarme i vindfang og bad/vaskerom.
Elektrisk oppvarming.

Adkomst

God adkomst via offentlig vei. Heis i bygget fra garasjeanlegget ( bakkeplan)

Parkering

Det medfølger én fast parkeringsplass i garasjeanlegget rett under blokken. Denne er merket og fast. Sportsboden er plassert rett bak garasjeplassen. Øvrig parkering skjer ved betalingsparkering for besøkende.

Offentlig kommunikasjon

God kommunikasjon med busstopp med hyppige bussavganger.

Lånebetingelser fellesgjeld

Det bemerkes at i felleskostnader så er mye inkludert. Det betales også ned med kr 90 120,- pr år på fellesgjelden.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtagelse i ditt bud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Styregodkjennelse

Det er en forutsetning for gjennomføring av handelen at kjøper blir styregodkjent som ny andelseier. Gis ikke slik godkjenning er partene fristilt fra handelen uten noe økonomisk ansvar ovenfor hverandre.

Vedtekter

Vedtekter og husordensregler fås ved henvendelse til megler.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budkjema og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Fasiliteter

 • Takterrasse
 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Heis
 • Husdyr tillatt
 • Ingen gjenboere
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt
 • Lademulighet

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter:
Renter 2 382,-
Avdrag 7 510,-
Grunnleie 4 675,- (Renter og avdrag på fellesgjeld, kommunale avgifter(Eiendomsskatt, renovasjon og vann/avløp), heisdrift, strøm i fellesareal, renhold, forretningsfører, styrehonorarer, evt. løpende vedlikehold).
Varmeavgift 822,-
Tilleggsytelser: HomeNet 299,-
Kontigent bydelsforeningen 145,-

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
Gebyr for pantenoteringer: Kr. 480,- pr. notering. Gebyr for hjemmelsoverførsel: Kr. 480,-. Evt. boligkjøperpakke IF kr. 6.850,- (valgfritt).Totale omkostninger: Kr. 7 810,-.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 200
 • Bruksnr: 2441
 • Kommunenr: 5401
Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Stor og lys stue med downlights i taket med dimmefunksjon. Store vindusflater som gir rikelig med lysinnslipp
Stor og lys stue med downlights i taket med dimmefunksjon. Store vindusflater som gir rikelig med lysinnslipp
Leilighetens private takterrasse vend mot både sør, vest og nord. Her får dere mye sol!
Leilighetens private takterrasse vend mot både sør, vest og nord. Her får dere mye sol!
Fint areal for spisebord for sosiale anledninger
Fint areal for spisebord for sosiale anledninger
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Bentsjordtinden i siktet fra stuevinduer mot sør
Bentsjordtinden i siktet fra stuevinduer mot sør
Stor skyvedør som tar deg ut til den store private takterrassen
Stor skyvedør som tar deg ut til den store private takterrassen
Modernisert kjøkken. Flott finish og fremstår som moderne og fint.
Modernisert kjøkken. Flott finish og fremstår som moderne og fint.
God kommunikasjon mellom kjøkkenet og spisestuen
God kommunikasjon mellom kjøkkenet og spisestuen
Hovedsoverommet har stor skyvedørsgarderobe som fungerer som bod
Hovedsoverommet har stor skyvedørsgarderobe som fungerer som bod
Soverom to i leiligheten har også stor skyvedørsgarderobe
Soverom to i leiligheten har også stor skyvedørsgarderobe
Badet er flislagt og har gulvvarme. Uttak til vaskemaskin. Dusjkabinett og oppgradert innredning
Badet er flislagt og har gulvvarme. Uttak til vaskemaskin. Dusjkabinett og oppgradert innredning
Gangen har gulvvarme og flis på gulv og garderobeskap som følger med i handelen
Gangen har gulvvarme og flis på gulv og garderobeskap som følger med i handelen
Sørlige del av borettslaget. Heisadkomsten til leiligheten sees til venstre i bildet
Sørlige del av borettslaget. Heisadkomsten til leiligheten sees til venstre i bildet
Borettslagets felles takterrasse som ligger bortenfor leilighetens terrasse. Borettslaget har to felles terrasser
Borettslagets felles takterrasse som ligger bortenfor leilighetens terrasse. Borettslaget har to felles terrasser
Svalgang som benyttes i hovedsak bare av denne leiligheten. Døren er stengt for gjennomgang
Svalgang som benyttes i hovedsak bare av denne leiligheten. Døren er stengt for gjennomgang
Privat stor takterrasse
Privat stor takterrasse
Utsikt mot sør. Her får dere solen tidlig inn på året
Utsikt mot sør. Her får dere solen tidlig inn på året
Utsikt fra terrassen mot sundet og fjellheisen på fastlandet
Utsikt fra terrassen mot sundet og fjellheisen på fastlandet