Blokkebærveien 2

← Tilbake til boliger

Blokkebærveien 2

Moen

Se i kart

Prisantydning:

kr 3 390 000

68 m²

3 soverom

Nyoppført romslig familiehytte - Nydelig utsikt og trivelig nabolag - Etter avtale!

Prisantydning:

kr 3 390 000

Omkostninger:

kr 23 570

Totalpris:

kr 3 413 570

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Hytte

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

66 m²

Bruksareal:

68 m²

Soverom:

3

Rom:

4

Byggeår:

2022

Energimerking:

C

Tomt:

1028 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Meget pen hytte! Ubrukt og klar til innflytting! Praktisk planløsning - alt på 1 plan. Dette imøtekommer de fleste sitt behov.

Inneholder stue og kjøkken med store vindusflater i flere retninger. 3 soverom. Baderom og kjøkken i moderne og funksjonell utførelse. Vaskerom med vaskekar og ekstra toalett. Utvendig er det etablert terrassert uteområde ved inngangsparti og mot sør-vest. Utebod med egen inngang. Det er utstedt ferdigattest og hytten er klar til sesongen!

- Moderne kjøkkenløsning fra Epoq med integrerte hvitevarer.
- Beisbehandlet panel gir en nydelig hytteatmosfære innendørs.
- Vindusflatene og omgivelsene gjør opplevelsen komplett!

Gode sol-forhold, fra morgen til kveld. Nydelig utsikt til fjellpartiet og Målselv. Det er opparbeidet parkering på tomten.

Beliggenhet

Hytte med beliggenhet i Målselv Fjellandsby, ca. 145 km fra Tromsø. Store områder for fritid og rekreasjon. Fin beliggenhet med storslagen utsikt til naturskjønne omgivelser. Målselv Fjellandsby huser et populært alpinanlegg med restaurant og pub, flere løyper og aktiviteter. Nærhet til Polarbadet og Andslimoen som ligger ca. 20 min. med bil fra hytta.

Innhold

Leilighetens planløsning er funksjonell og går over 1 plan:
Entre/gang, 3 soverom, badrom, vaskerom/ekstratoalett, kjøkken og stue. Bod med tilgang fra utsiden.
Takoverbygget markterrasser ved inngangsparti og utgang fra stue/kjøkken.

Tomt

Sørvendt tilfylt tomt med grove steinmasser, planert og støpt med plate.

Bebyggelse

Hovedsakelig hyttebebyggelse i området.

Byggemåte

Det foreligger ikke tilstandsrapport, da hytten er nylig ferdigstilt.
Beskrivelse av byggemåte framgår av selgers leveransebeskrivelse vedlagt komplett salgsoppgave.

Standard

UTEBOD:
Gulv: Terrassebord.
Vegg: Uisolert panel.
Tak: Panel.

SAMTLIGE 3 SOVEROM:
Gulv: 1stavs eikeparkett hittlasert.
Vegg: Panel beiset.
Tak: Panel beiset.
Listverk sort malt.
Listverk tak listefritt.

STUE OG KJØKKEN:
Gulv: 1-stavs eikeparkett hittlasert.
Vegg: Panel beiset.
Tak: Panel beiset.
Listverk tak listefritt.
Listverk øvrig Sortmalt.
Terrassedør Glass, skyvedør sorte rammer. Kjøkkeninnredninger av typen Epoq fra Elkjøp. Integrerte hvitevarer.

BAD:
Flislagt gulv med 60x60 fliser og gulvvarme.
Vegg: Panel beiset, fliser i dusjhjørnet.
Tak: Panel beiset.
Listverk tak listefritt.
Listverk øvrig Sortmalt.
Av utstyr er det: Dusjvegg 90x90 Glass, Innredning 40cm/speil, Toalett Innebygd.

VASKEROM:
Flislagt gulv med 60x60 fliser og gulvvarme.
Vegg: Panel beiset.
Tak: Panel beiset.
Lister tak Listefritt.
Liste øvrig Sortmalt.
Varmtvannstank 200L

UTVENDIG:
Inngangsdør Sort 90x120
Kledning 19x20 kledning beiset
Tak 1 lags papptekking
Takrenne Stål
Vinduer PVC 2lags U-verdi1,2

ELEKTRISK:
Nek 400 innstalasjon, med sorte fiksturer
Spotter i sort utførelse
Gulvarmefolie i kjøkken/stue og soverom
Utvendig inntaksskap med måler
Innvendig Fordelingskap

ØVRIG
Innerdører sort m//ramme.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Adkomst

Enkel adkomst fra Blokkebærveien.

Parkering

Parkering på egen tomt, adkomst direkte fra Blokkebærveien.

Boligselgersforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Leveransebeskrivelse
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Hytten er nylig ferdigstilt og ikke tatt i bruk. Ihht til reglene benyttes da tomteverdi som grunnlag for dokumentavgift.
Siden hytten er ferdigstilt i 2022/2023 har selger valgt å ikke utføre tilstandsrapport.

Ansvarlig megler

Robin I. Martinsen

Fasiliteter

 • Innlagt vann
 • Alpinanlegg
 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bilvei frem
 • Rolig
 • Utsikt
 • Fiskemulighet
 • Innlagt strøm
 • Offentlig vann/kloakk
 • Turterreng

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten av tomteverdi, kr. 500.000,- (Hytten er nyoppført og ikke tatt i bruk). Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.9 900,- eget gnr/bnr. kr. 7 650,- ved snr og kr. 6 850,- ved andelsnummer (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 25
 • Bruksnr: 60
 • Kommunenr: 5418
Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Målselv Fjellandsby!
Velkommen til Målselv Fjellandsby!
Se så langt øyet kan se og få naturen bokstavelig talt rett inn i stua.
Se så langt øyet kan se og få naturen bokstavelig talt rett inn i stua.
Flott utsikt og svært gode solforhold på terrassen.
Flott utsikt og svært gode solforhold på terrassen.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Møt sesongen i ny hytte midt i hjertet av fjellandsbyen!
Møt sesongen i ny hytte midt i hjertet av fjellandsbyen!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Blokkebærveien 2!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Blokkebærveien 2!
Blokkebærveien 2!
Blokkebærveien 2!
Sorte detaljer i listvert, vindusomramming og elektriske komponenter.
Sorte detaljer i listvert, vindusomramming og elektriske komponenter.
Beis-behandlet trepanel i alle rom.
Beis-behandlet trepanel i alle rom.
Vinduer fra 3 himmelretninger i stue- og kjøkkendel gir et helt spesielt lys i hytten.
Vinduer fra 3 himmelretninger i stue- og kjøkkendel gir et helt spesielt lys i hytten.
Kjøkkeninnredninger i sort utførelse med integrerte hvitevarer.
Kjøkkeninnredninger i sort utførelse med integrerte hvitevarer.
Kjøkken har steketopp, ovn, oppvaskmaskin og kjøl- og frysedel.
Kjøkken har steketopp, ovn, oppvaskmaskin og kjøl- og frysedel.
Flislagt og godt utstyrt badrom.
Flislagt og godt utstyrt badrom.
Flislagt dusjhjørne. Blandebatteri og garnityr i sort utflørelse.
Flislagt dusjhjørne. Blandebatteri og garnityr i sort utflørelse.
3 romslige soverom.
3 romslige soverom.
Flislagt entre med gulvvarme.
Flislagt entre med gulvvarme.
Vaskerom og ekstra toalett. Skyllekar og opplegg til vaskemaskin.
Vaskerom og ekstra toalett. Skyllekar og opplegg til vaskemaskin.
Velkommen til verdens triveligste hyttegrend og alpinanlegg - Målselv Fjellandsby!
Velkommen til verdens triveligste hyttegrend og alpinanlegg - Målselv Fjellandsby!