Storsteinnesvegen 6B

← Tilbake til boliger

Storsteinnesvegen 6B

Tromsdalen

Se i kart

Prisantydning:

kr 5 800 000

134 m²

3 soverom

Kult rekkehus med god standard!- Sentralt - Gode solforhold - Carport

Prisantydning:

kr 5 800 000

Omkostninger:

kr 155 420

Totalpris:

kr 5 955 420

Felleskostnader/mnd:

kr 1 058

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Rekkehus

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

134 m²

Bruksareal:

134 m²

Soverom:

3

Rom:

5

Etasje:

1

Byggeår:

2015

Energimerking:

C

Tomt:

908 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Romslig og flott rekkehus på 134m2 i rekke med 3 boenheter.

Vestvendt 1. etasje med entre, 1 soverom, baderom, kjøkken og spisestue. Flott uteområde/markplatting og felles plen område. 2. etasje med 2 soverom, romslig stue og toalett. Felles asfaltert adkomst og biloppstilling både i og foran carport som også har el-bil lader.

Boligen fra 2015 har gjennomgående god standard.
* Flislagt 1. etasje m/ gulvvarme.
* Gulvvarme 2. etasje!
* Godt utstyrt med innredninger.
* Downlights.
* Funkis-inspirert, store vindusflater og god takhøyde i 2. etasje!
* Vedovn.
* Utebod.
* Stor vestvendt terrasse.

Sentralt beliggende midt i Tromsdalen. Kort gangsavstand til sentrum, med ca. 10 minutters gange over brua. I tillegg er det bussforbindelser rett ved og den lokale butikken i kort avstand.

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet midt i Tromsdalen med gode solforhold i en stille og rolig gate. Kort vei til barnehage, skole, butikk, turområder og bussforbindelser.

Tomt

Felleseid tomt. Opparbeidet tomt med asfaltert parkeringsplass samt plen og prydbusker rundt eiendommen.

Bebyggelse

Villabebyggelse.

Byggemåte

Boligbygg oppført i 2015. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn.
Yttervegger av trekonstruksjoner. Utvendige fasader av murpuss og liggende trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner.
Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med metallplater. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og tre-lags glass.
Elektrisk oppvarming. Mekanisk balansert ventilasjon.

Standard

Boligen holder en gjennomgående god standard med parkett og flis på gulv, malte overflater og flis på vegg og malte plater i tak.

Baderom fra 2015.
Flislagt gulv med gulvvarme og flislagte vegger.
Nedsenket himling med downlights.
Vegghengt servantinnredning med skuffer.
Speil med overlys og stikkontakt over servant.
Dusjnisje med glassdør.
Vegghengt dusjarmatur (hånddusj og regndusj).
Badekar med gulvstående badekararmatur.
Vegghengt toalett.
Vannrør av typen rør-i-rør system.
Automatisk vannstopper med fuktsensor.
Mekanisk avtrekk med ventil i himling.
Opplegg for vaskemaskin.
Fordelerskap for rør-i-rør system.
Varmtvannsbereder plassert i hjørne.

Kjøkken fra 2015:
Åpen kjøkkenløsning.
Innredning med glatte fronter.
Benkeplate av laminat.
Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kjøkkenarmatur.
Benkeskapsbelysning og stikkontakter over kjøkkenbenk.
Integrert stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøleskap med fryser.
Frittstående komfyr.
Ventilator i overskap med komfyrvakt.
Vannrør av typen rør-i-rør system.
Synlige avløpsrør av plast.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Adkomst

God adkomst fra offentlig vei.

Parkering

Parkering i carport med elbil lading. Gjesteparkering på tomt.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Sentralt
 • Turterreng
 • Lademulighet

Felleskostnader inkluderer

Ifølge eier er sameiet har felleskostnader på kr 1058,-
Kr 500 kr av disse går til sparing.
Resterende går til felles forsikring.

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant.
Evt. boligkjøperpakke Tryg kr. 9 250,- med snr (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 17
 • Bruksnr: 434
 • Seksjonsnr: 2
 • Kommunenr: 5401
Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Romslig kjøkken og spisestue med utgang til terrasse!
Romslig kjøkken og spisestue med utgang til terrasse!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer flott rekkehus i Tromsdalen!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer flott rekkehus i Tromsdalen!
Flott tomt med opparbeidet plen utfor terrassene.
Flott tomt med opparbeidet plen utfor terrassene.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Stilren stue i 2. etasje. Svært god takhøyde, store vindusflater som slipper inn mye lys.
Stilren stue i 2. etasje. Svært god takhøyde, store vindusflater som slipper inn mye lys.
Nyere rekkehus fra 2015 med god standard.
Nyere rekkehus fra 2015 med god standard.
Utgang til sørvendt, solrik markterrasse og hage.
Utgang til sørvendt, solrik markterrasse og hage.
Boligen har kjøkken med integrerte hvitevarer.
Boligen har kjøkken med integrerte hvitevarer.
Merk takhøyden i stuen 2. etasje. Vedovn sentralt plassert.
Merk takhøyden i stuen 2. etasje. Vedovn sentralt plassert.
Boligen har 3 soverom.
Boligen har 3 soverom.
Soverom første plan.
Soverom første plan.
Soverom 2 i andre plan.
Soverom 2 i andre plan.
Baderom.
Baderom.
Pent og flislagt bad med doble servanter, romslig dusjhjørne og badekar.
Pent og flislagt bad med doble servanter, romslig dusjhjørne og badekar.
Hall og trappe-oppgang.
Hall og trappe-oppgang.
Romslig hall og inngangsparti.
Romslig hall og inngangsparti.
Carport med elbil lader.
Carport med elbil lader.
Flott solrik markterrasse.
Flott solrik markterrasse.
Planløsning 1. etasje.
Planløsning 1. etasje.
Planløsning 2. etasje.
Planløsning 2. etasje.