Heggåsvegen 3

← Tilbake til boliger

Heggåsvegen 3

Tromsdalen

Se i kart

Prisantydning:

kr 9 890 000

253 m²

6 soverom

Innholdsrik enebolig over 3 plan | Godkjent utleieleilighet i sokkel | Dobbelgarasje m/loft | Fantastiske sol- og utsikt

Prisantydning:

kr 9 890 000

Omkostninger:

kr 262 980

Totalpris:

kr 10 152 980

Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

240 m²

Bruksareal:

253 m²

Soverom:

6

Rom:

8

Etasje:

3

Byggeår:

1997

Energimerking:

E

Tomt:

578 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 2 395 221

Kort om eiendommen

Innholdsrik enebolig sentralt i Tromsdalen med nærhet til en rekke fasiliteter.

Boligenes hoveddel har 3 soverom og 2 bad samt stor stue og loftstue. Utleieleiligheten har 3 soverom (leies ut for kr 17.000,- pr mnd) romslig stue, kjøkken og bad. Denne er helt separat i sokkelen med egen inngang. Modernisert senere år med bla. nytt kjøkken og åpen løsning, maling av overflater både inn- og utvendig. Boligen fremstår med positiv kvalitet. Dersom dere trenger ett til soverom i hoveddelen så er det opprinnelig tegnet inn i forlengelse av stuen.

Fantastiske sol- og utsiktsforhold med utsikt mot både Tromsøya, fjellene på Kvaløya og deler av Tromsøysundet.

Parkering i dobbelgarasje og på boligens asfalterte adkomst/tomt. Det er også loft på garasjen som har vært benyttet som hobbyrom.

Beliggenhet

Tromsdalen er kjent for nærhet til flotte rekreasjonsområder med tur og skiløyper. Man har fjellheisen i nabolage, fra dette utgangspunktet kan man vandre i fjellheimen og besøke Tromsdalstinden som ligger ca. 1200 m.o.h.

I Tromsdalen har man også et svært aktivt idrettsmiljø hvor aktiviteten rundt TUIL er svært stor, både ski, fotball og turn for å nevne noe.
Moderne idrettsanlegg med kunstisbane og kunstgressbane ligger i gangavstand fra boligen. Skoler og barnehager finnes i kort avstand,. Butikker og kjøpesenter er også tilgjengelig i kort avstand fra boligen.

Tomt

Skrånende tomt fallende mot nordvest.
Asfaltert adkomst fra offentlig veg til garasje, terrasseplatt ved inngang.
Støttemur i stablestein og i betong ved biloppstilling. Oppstillingsplass for bil i adkomst og i garasje. Tomt beplantet med plen og prydvekster. Montert flaggstang.

Byggemåte

Støpt gulv mot grunn. Grunnmur av betongkonstruksjoner utvendig pusset. Etasjeskillere av trekonstruksjoner.
Yttervegger av trekonstruksjoner utvendig kledd med liggende trekledning.
Tak i saltaksform utvendig tekket med betongtakstein, renner og nedløp av stål. Vinduer og balkongdører med 2-lags glass, karmer/rammer av tre. Vannrør av kobber og synlige avløpsrør av plast. Oppvarming med elektrisitet. Ventilasjon i boligen er med
naturlig ventilasjon med ventiler i vindu og yttervegg i underetasje, balansert ventilasjon i hoveddel. Det elektriske anlegget er i hovedsak montert som skjult anlegg.

Standard

Boligens standard anses som positiv og mye er gjort de senere år.

Baderommene i hovedenheten er fra byggeår, men fungerer og er i daglig bruk. Baderommet i sokkel er fornyet med våtromsplater, lagt fliser p gulv og montert ny innredning og dusjkabinett i 2017 - gjort av forrige eier ved egeninnsats.

Kjøkken i hovedenheten ble renovert i 2022 og har flott finish og integrerte hvitevarer. Det er også lagt nytt gulv på hele stue/kjøkken i hovedplan og gulv på soverom og loftstue er malt.

Bad og vaskerom:
2. etasje: Dusj/bad/wc: 1 wc, 1 servant m/innredning, 1 dusjkabinett, 1 boblebadekar. Badet er komplett flislagt. Avtrekk over himling.

1. etasje: Dusj/wc: 1 wc, 1 servant i innredning, 1 dusjhjørne. Badet er komplett flislagt. Avtrekk over himling.

1. etasje:
Vaskerom: 1 skyllekar, 287 ltr bereder produsert i 1996, opplegg til vaskemaskin. Montert innredning. Fliser m/sokkelflis på gulv, malt glassfibervev på vegger. Avtrekk over himling.

0. etasje: Dusj/wc/vaskerom: 1 wc, 1 servant i innredning, 1 dusjkabinett.
Opplegg til vaskemaskin. Fliser m/sokkelflis på gulv, baderomspanel på vegg. Avtrekksvifte i vegg.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring. Gulvvarme i baderom, gang, vaskerom, stue/kjøkken i utleieleilighet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Boligen har god adkomst fra offentlig gate

Parkering

Parkering i dobbelgarasje og på boligens adkomst/tomt.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (orgnr 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 10.000.000,- frem til 30/06-2022. Denne økes til kr 12.000.000,- fra 01/07-2022. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Husdyr tillatt
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt
 • Turterreng
 • Lademulighet

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr. 14 650,- for boliger over 230 BRA (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 17
 • Bruksnr: 457
 • Kommunenr: 5401
Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Visningspåmelding
Visningspåmelding
Kort vei fra kjøkkenet og inn til vaskerommet
Kort vei fra kjøkkenet og inn til vaskerommet
Kjøkkenet har integrerte hvitevarer og rikelig med benke- og oppbevaringsplass
Kjøkkenet har integrerte hvitevarer og rikelig med benke- og oppbevaringsplass
Nytt kjøkken fra 2022
Nytt kjøkken fra 2022
Entré med god plass
Entré med god plass
Loftstue
Loftstue
Hovedsoverommet har tilkomst til ekstra rom som kan benyttes som walk-in-closet
Hovedsoverommet har tilkomst til ekstra rom som kan benyttes som walk-in-closet
Soverom 3 av 3 i loftsetasjen
Soverom 3 av 3 i loftsetasjen
Soverom 2 av 3
Soverom 2 av 3
Bad loft
Bad loft
Bad hovedetasje med inngang fra entré
Bad hovedetasje med inngang fra entré
Utleieleilighet | Stue
Utleieleilighet | Stue
Utleieleilighet | Stue
Utleieleilighet | Stue
Utleieleilighet | Soverom 3 av 3
Utleieleilighet | Soverom 3 av 3
Utleieleilighet | Soverom 2 av 3
Utleieleilighet | Soverom 2 av 3
Utleieleilighet | Bad/vaskerom
Utleieleilighet | Bad/vaskerom
Utleieleilighet | Kjøkken
Utleieleilighet | Kjøkken
Soverom 1 av 3 i utleie
Soverom 1 av 3 i utleie