Dalvegen 49

← Tilbake til boliger

Dalvegen 49

Kvaløya

Se i kart

Prisantydning:

kr 7 190 000

226 m²

6 soverom

NY PRIS! Nyere enebolig med godkjent utleie (11.000,-/mnd), fantastisk utsikt og rikelig med parkering!

Prisantydning:

kr 7 190 000

Omkostninger:

kr 193 570

Totalpris:

kr 7 383 570

Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

222 m²

Bruksareal:

226 m²

Soverom:

6

Rom:

8

Byggeår:

2015

Energimerking:

C

Tomt:

894 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 213 077

Verditakst:

kr 8 300 000

Kort om eiendommen

Velkommen til flotte Dalvegen 49, en romslig og innholdsrik enebolig med godkjent 3-roms utleieleilighet i deler av 1. etasje.

Dalvegen 49 ble ført opp i 2015 og har en praktisk og god planløsning med inngangsparti, stort bad, gang og svært romslig soverom (som tidligere var 2 soverom) i 1. etasje.
I 2. etasje finner du stor stue, innholdsrikt kjøkken, 3 soverom, stort bad med både badekar og dusj, direkte adkomst til badstue fra bad.

Nydelig utsikt nytes utover fjorden nytes fra store vindusflater i både stue og kjøkken. Veranda som strekker seg rundt vest- og sørsiden av boligen.

Romslig tomt på nesten 900m2 hvor dert er godt med parkering og støpt dekke for å føre opp garasje. (godkjenning foreligger)

Korte avstander til nydelig turterreng, skole og andre fasiliteter

Beliggenhet

Dalvegen 49 har en svært god og idyllisk beliggenhet sørvest i Ersfjorden.
Fra boligen nytes fantastisk utsikt over fjorden og fjellene.
Sentral beliggenhet i et etablert boligfelt med korte avstander til en rekke fasiliteter og fantastisk turterreng.

Innhold

1. etasje; hoveddel inngangsparti, gang, bad og stort soveorm.
1. etasje; utleiedel; inngangsparti, gang, bod, bad/wc/vask, 2 soverom, stue og kjøkken.
2. etasje; trappegang, gang, 3 soverom, bad med adkomst til badstu, stue og kjøkken.

Tomt

Tomten er opparbeidet med stor oppstillingsplass og plen.

Bebyggelse

Bebyggelsen i området preges av eneboliger.

Byggemåte

Utdrag fra tilstandsrapport utført av Rune Strandskog;

Taktekke
Undertak av sponplater. Taktekke av pappshingel.

Takkonstruksjon/Loft
Saltak av trekonstruksjon med prefabrikerte w- takstoler.

Veggkonstruksjon
Yttervegger i bindingsverk av tre med 20 cm isolasjon. Utvendig
kledning av liggende overflatebehandlet trepanel.

Vinduer
Vinduer av 2-lags energiglass med fabrikkmalte karmer.

- Mer informasjon finner du i tilstandsrapport som er vedlagt salgsoppgaven.

Standard

Gulv med laminat og fliser. Vegger med malte plater, baderomsplater og panel. Malte takplater i himling.

Kjøkken, hoveddel;
Takhøy innredning med fabrikkmalte profilerte fronter. Benkeplate av stein.
Induksjonstopp, stekeovn, samt kombinert stekeovn/micro. Integrerte hvitevarer fra Ikea.
Ventilator med utkast gjennom vegg.

Kjøkken, utleiedel;
Innredning med fabrikkmalte profilerte fronter. Laminat benkeplate.
Malte trefiberplate på vegg over benk. Todelt komfyr. Integrerte hvitevarer. Ventilator med utkast gjennom vegg.

Bad, 2. etasje;
Moderne baderomsinnredning med slette fronter og heldekkene servant. Inneholder toalett, dusjkabinett og boblebadekar. Badstue i tilknytning til bad.
Fliser på gulv og baderomsplater på vegg. Plater i tak. Både dusjkabinett og boblebad.

Bad. 1. etasje;
Bad, utleiedel;
Bad med flislagt gulv med varmekabler. Baderomsplater på vegg og takplater i tak.
Innredning med slette fronter og heldekkende servant. Speil med belysning. Toalett og dusjkabinett.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Adkomst

Enkel adkomst via kommunal vei.

Parkering

Det er godt med parkeringsmuligheter på eiendommen.
Det er også støpt såle for garasje på 8 x 7,5m = 60m2. Tegninger er vedlagt i salgsoppgave. Godkjenning ble gitt 22.09.2020.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i HDI Global Spesiality SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på https://www.soderbergpartners.no/produkter-og-tjenester/eiendom/boligselgerforsikring/ . Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven

Overtakelse

- Etter avtale!
Angi ønsket overtakelse i et eventuelt bud.
Selger har ønske om overtakelse noe frem i tid, og bud som møter dette ønsket prioriteres foran andre.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Det er godkjent 3-roms utleie i deler av u. etasje.
Godkjenning av tiltak er datert 18.08.2015.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Diverse

Det er privat vei fra postkassestativet og inn til boligene.
Her er det privat brøyteavtale som utgjør kr. 5.000,- for Dalvegen 49.

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Hage
 • Ingen gjenboere
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Turterreng

Omkostninger

2,5% i dokumentavgift til staten.
585,- for tinglysning av skjøte
585,- for tinglysning av pantedokument i forbindelse med etablering av lån.
12.650,- for IF Boligkjøperpakke

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 179
 • Bruksnr: 150
 • Kommunenr: 5401
Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Dalvegen 49 presentert av Hjem Eiendomsmegling
Velkommen til Dalvegen 49 presentert av Hjem Eiendomsmegling
Boligen har en luftig og svært koselig stue med store vindusflater hvor du nyter storslagen utsikt
Boligen har en luftig og svært koselig stue med store vindusflater hvor du nyter storslagen utsikt
Stuen er romslig og innbydende med plass til flere soner
Stuen er romslig og innbydende med plass til flere soner
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Nydelig utsikt nytes fra store vindusflater i både stue og kjøkken
Nydelig utsikt nytes fra store vindusflater i både stue og kjøkken
Her finner du fin plass til stort spisebord
Her finner du fin plass til stort spisebord
Og du har en romslig omkransende veranda hvor du nyter sol og utsikt
Og du har en romslig omkransende veranda hvor du nyter sol og utsikt
Utsyn og utsikt er helt fantastisk
Utsyn og utsikt er helt fantastisk
Stuen er malt i duse fine fagre og har en herlig atmosfære
Stuen er malt i duse fine fagre og har en herlig atmosfære
God plass til møblement
God plass til møblement
Praktisk TV - stue
Praktisk TV - stue
Innfelt belysning i tak
Innfelt belysning i tak
Stort kjøkken med god plass ti spisestue
Stort kjøkken med god plass ti spisestue
Her kan du ha store lag og samtidig ha god boltreplass
Her kan du ha store lag og samtidig ha god boltreplass
Innholdsrikt kjøkken med god skap- og benkeplass
Innholdsrikt kjøkken med god skap- og benkeplass
Integrerte hvitevarer og lagring i romslig kolonialskuffer
Integrerte hvitevarer og lagring i romslig kolonialskuffer
Inngangspartiet er i boligens 1. plan. Herfra er det adkomst til....
Inngangspartiet er i boligens 1. plan. Herfra er det adkomst til....
Stort og fint bad...
Stort og fint bad...
Med stor praktisk dusj
Med stor praktisk dusj
I boligens 1. plan finner du dette store soverommet som tidligere var 2 rom, men som nå er et perfekt ungdomsrom
I boligens 1. plan finner du dette store soverommet som tidligere var 2 rom, men som nå er et perfekt ungdomsrom
Soverom 1. plan
Soverom 1. plan
Denne fine gangen er i boligens 2. etasje og leder til soverom og bad
Denne fine gangen er i boligens 2. etasje og leder til soverom og bad
I 2. etasje finner du ytterligere 3 soverom hvorpå dette er hovedsoverommet med stor skyvedørsgarderobe
I 2. etasje finner du ytterligere 3 soverom hvorpå dette er hovedsoverommet med stor skyvedørsgarderobe
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Soverom 2 i 2. etasje
Soverom 2 i 2. etasje
Og soverom 3 i 2.etasje
Og soverom 3 i 2.etasje
I tillegg til de 3 soverommene har du dette romslige og fine badet hvor det også er badstu
I tillegg til de 3 soverommene har du dette romslige og fine badet hvor det også er badstu
Bad 2. etasje
Bad 2. etasje
Badet i 2. etasje har både dusj og badekar. Innredning med heldekkende servant og god lagringsplass i skapspeil og skuffer
Badet i 2. etasje har både dusj og badekar. Innredning med heldekkende servant og god lagringsplass i skapspeil og skuffer
Fint overbygget inngangsparti
Fint overbygget inngangsparti
Plantegning 1. etasje
Plantegning 1. etasje
Plantegning 2. etasje
Plantegning 2. etasje
Plantegning, begge plan
Plantegning, begge plan
Plantegning 1. etasje, 3d
Plantegning 1. etasje, 3d
Plantegning 2. etasje, 3d
Plantegning 2. etasje, 3d
Plantegning 3d, begge plan
Plantegning 3d, begge plan
I deler av Dalvegen 49 er det en romslig 3-roms utleiedel
I deler av Dalvegen 49 er det en romslig 3-roms utleiedel
Utleiedelen har et praktisk og fint kjøkken
Utleiedelen har et praktisk og fint kjøkken
2 soverom, hvor dette er det største
2 soverom, hvor dette er det største
Soverom 2 i utleiedelen
Soverom 2 i utleiedelen
Badet i utleiedelen er av fin størrelse
Badet i utleiedelen er av fin størrelse