Njords veg 35

← Tilbake til boliger

Njords veg 35

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 6 390 000–6 490 000

112–117m2

4–4 soverom

Innholdsrike rekkehus med nærhet til UNN / UiT | 4 soverom | Terrasse | Garasje | Mulighet for hybel | Ferdig høst 2023

Pris fra:

kr 6 390 000

Pris til:

kr 6 490 000

Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Rekkehus

Eierform:

Eier (Selveier)

Størrelse:

112–117m²

Soverom:

4–4 stk

Beskrivelse

Sjeldent nybygg-prosjekt med rekkehus på Gimle med korte avstander til en rekke fasiliteter, mest kjent kanskje Universitetet og Sykehuset, som du når til fots på bare et par små minutter.

Boligene blir innholdsrike med 4 soverom, to bad, romslig stue og kjøkken med store vindusflater mot sør som gir utsikt og rikelig med naturlig lysinnslipp. Terrassen vil bli solrik - vendt mot sør. Det er mulighet å etablere hybel med bad av det ene soverommet i 1. etasje + det ene badet. Rommet vil få egen dør ut til terreng. Hus A bør nok - dersom det er ønskelig med utleie slå ned veggen mellom de to rommene mot sør for å få en stor utleiehybel.

Parkering i garasje og på felles tomt, eiet sammen med de to andre boligene.

Standarden legges opp til god nybyggstandard, levert iht. gjeldende tekniske forskrifter. Det vil bli levert med:
* Storformatfliser på begge bad og vaskerommet. Innredning fra Aubo.
* Kjøkkeninnredning og hvitevarer inngår i leveransen. Kjøkkenleverandør er AUBO og integrerte hvitevarer fra kvalitetsmerke.
* Moderne gulv av typen Coretec(er et flott gulv, megler har bilder av produktet i andre prosjekter)
* God belysning med LED spotskinner med dimming fordelt på stue, kjøkken, gang areal, bad/vaskerom og terrasse med tak.
* Gulvvarme med elektronisk termostat på alle bad og i ytterganger. Gulvvarme på andre gulv kan avtales med elektriker og installeres før overlevering.
* Trapp leveres med eiketrinn og hvite/sorte vanger (megler har bilde av tilsvarende produkt)
* Listefrie overganger fra vegg til tak samt i vindusposter.

Boligene planlegges ferdigstilt midt i oktober 2023.

Selges til fastpris.

Beliggenhet

Gangavstand til UNN/UIT. Gangavstand til butikk og andre servicetilbud nede på Stakkevollvegen/Isrenna med blant annet to dagligvarebutikker (Kiwi og Coop Xtra). Kort veg til busstopp, med hyppige avganger til sentrum.
Kort avstand til populære rekreasjonsområder, som lysløypa og det idylliske Langvannet som ligger oppe ved Hansine Hansens veg / Stakkevollan.
Adkomst fra sentrum, følg Stakkevollvegen frem til rundkjøringen ved UNN. Fortsett rett frem. Ta første rundkjøring til
venstre opp Gimlevegen. Når du kommer til første kryss, ligger Innkjørselen til huset ligger på venstre side i Njords veg.

Tomt

Felles tomt eid av sameiet. Stor eiendomstomt.
Tomten er plassert i hellende terreng i vestlig retning, litt mot sør. Adkomst rundt eiendommens tomt via terreng og trapper i terreng som opptar eventuelle nivåforskjeller.
Eiendommen blir eid av de 3 boligene, hvor utearealer og bruk vil styres etter vedtekter / avtaler. Vedtekter for bruk av fellestomter vil foreligge før overtagelse.

Oppvarming

Varmekabler i gulv på bad, vaskerom og gang. Varme i øvrige gulv kan kjøpes som tilvalg gjennom elektriker.

Sentrale lover

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova bruker benevnelsene entreprenøren og forbrukeren, noe som tilsvarer selger og kjøper i kontraktsdokumentet. Bustadoppføringslova sikrer kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr. bustadoppføringslova § 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfelles vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 03. juli 1992 nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge etter
bustadoppføringslova. Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske standard som inngår i leveransen. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er henvist til noe annet gjelder følgende:
Offentlige lover, forskrifter og standarder med hensyn til krav, utførelse og
materialbruk.
Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende byggeforskrift for prosjektet.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler, Hjem Eiendomsmegling AS, pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til
legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Dette innebærer at mistanke om mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim.

Diverse

Det leveres ytterdør til en verdi på kr 15000,-

Fasiliteter

 • Takterrasse
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Balkong/terrasse
 • Kabel-TV
 • Bredbåndstilknytning
 • Turterreng
 • Utsikt
 • Sentralt

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 124
 • Bruksnr: 14
 • Kommunenr: 5401
Christoffer Ryan

Christoffer Ryan

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Hus A og B er til salgs. Hus A helt til venstre i bildet.
Hus A og B er til salgs. Hus A helt til venstre i bildet.
God romfølelse i toppetasjen
God romfølelse i toppetasjen
Illustrasjon av prosjektet
Illustrasjon av prosjektet
Illustrasjon av prosjektet
Illustrasjon av prosjektet
Illustrasjon av prosjektet
Illustrasjon av prosjektet
Illustrasjon av prosjektet
Illustrasjon av prosjektet
Illustrasjoner av fasaden
Illustrasjoner av fasaden
Illustrasjoner av fasaden
Illustrasjoner av fasaden