Parkgata 19

← Tilbake til boliger

Parkgata 19

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 5 690 000

98 m²

2 soverom

Pen gjennomgående leilighet i 3. etasje med heis, nydelig utsikt og lysforhold i lite, privat sameie

Prisantydning:

kr 5 690 000

Omkostninger:

kr 151 082

Totalpris:

kr 5 841 082

Felleskostnader/mnd:

kr 6 245

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

94 m²

Bruksareal:

98 m²

Soverom:

2

Rom:

3

Etasje:

3

Byggeår:

1997

Energimerking:

F

Tomt:

741 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Leiligheten består av 2 soverom, stue/kjøkken/entre, bad, bod og utgang til balkong på 5 kvm.
Det er gode kvaliteter som parkett og fliser på gulv, fliselagt baderom med gulvvarme, romslig kjøkken med god skapplass, heis i bygget, samt 1 boder for oppbevaring i felles anlegg. Ett meget pent bygg med kledning i Sibirsk lerk
Sameiet er stabilt og veldrevet med kun 12 enheter.
Sameiet disponerer en felles gjestebolig i bygget, som kan leies rimelig ved behov.
Leiligheten befinner seg rett ovenfor hovedgaten i byens sentrum. Her finner du alle fasiliteter som butikker,
restauranter, kaféer, kino, bibliotek, gode bussforbindelser, m.m. og en sjelden beliggenhet rett ved en av byens få parker - Kongsparken

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med Eiendomsmegler Jon Rye-Holmboe

Beliggenhet

Selve boligkomplekset ligger rett ovenfor sentrum tett på en av få parker i Tromsø - Kongsparken!

Innhold

Adkomst 2.etasje. Heis eller trappe adkomst. Bod tilhørende leiligheten på denne etasjen på 3 kvm
3.etasje. Felles gang i adkomst.
3.etasje Leilighet;
Innvendig bod på 4 kvm, 2 Soverom, Baderom, Gang/Stue/Kjøkken med utgang til balkong på 5 kvm mot sydøst.
Felles hybel for leie ved behov ved besøk.

Tomt

Skrånende tomt fallende mot øst. Gangtilkomst fra gaten/fortau. I hovedsak er hoveddel av tomten bebygget.
Asfalterte utearealer/veg på østsiden. Terrasser i mellomrom/uterom mellom bygningene.

Bebyggelse

Leilighetsbygg, kontorbygninger samt noen eneboliger

Byggemåte

Boligbygg oppført i 1997/1998. Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Bygget er oppført med parkeringsanlegg i nederste etasje.
Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende trekledning og fasadeplater. Etasjeskillere av betong. Flatt tak (ikke
besiktiget). Leiligheten har entrédør med brannklasse B30 og lydklasse db35. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Elektrisk
oppvarming. Mekanisk balansert ventilasjon.

Standard

Kjøkken;
Kjøkkeninnredning med fronter av profilert eik. Fliser over benk. Benkeplate i laminat. Ventilator med direkte utkast. Integrert koketopp og stekeovn. Kjøkkenøy som avdeler mot stue. Glass skap over benk med lys. Opplegg for oppvaskmaskin.
Bad;
Lyst flislagt bad med varmekabler, wc, dusjhjørne med glass dører, nyere innredning fra 2015. opplegg for vaskemaskin, og sentralavtrekk.
Gulv;
Parkett, fliser på bad.
Vegger;
Malt glassfiberstrie, fliser på bad.
Himling;
Malte betongelementer.
Oppvarming;
Elektrisk, gulvvarme på bad.

Øvrig:
Skjult anlegg med automatsikringer.
Sentralt avtrekk m/gjenvinning på bad og soverom
Dørtelefon m/åpner og tv.
Sentralt brannvarslingsanlegg.
Heis til alle nivåer.
Ny lysskinne i tak med led-lys fra gang til stue med dimmer.
Skyvedørsgarderobe i gang speildører.
Stor skyvedørsgarderobe på hovedsoverom med speildører og Elfa innredning.
Alle vindu har innvendig solavskjerming.

Diverse;
Sameiet disponerer felles godt utstyrt rom/hybel til rimelig leie av sameiere for kr 200.- pr natt, for eksempel ved besøk.
Stor felles terrasse i 1.etasje mot sydøst. Felles bod/sykkelparkering
Veldrevet sameie

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Balansert ventilasjon med gjenvinning. Gulvvarme i baderom.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i
disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Adkomst fra Parkgata ved Kongeparken. Se ellers kart.

Parkering

Seksjonen har ikke parkeringsplass. Parkeringskort kan søkes kjøpt fra Tromsø Parkering for parkering i tunnelen eller gate parkering.

Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelser rett utenfor i Kongsbakken, samt nede i sentrum

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Vedtekter

Vedtekter og husordensregler fås ved henvendelse til megler.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Boliginformasjon fra forr.fører
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Tilgjengelige bygningstegninger, regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Felleskostnader betales pr kvartal i flg. forretningsfører.
Stor felles terrasse i 1.etasje
Felles hybel som kan leies for kr 200 pr natt

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Heis
 • Husdyr tillatt
 • Ingen gjenboere
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgiftene dekker ventilasjon, varmt vann, snørydding, kommunale avgifter, samt normale
vedlikeholdsutgifter og forsikring.

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.7 650,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 200
 • Bruksnr: 946
 • Seksjonsnr: 3
 • Kommunenr: 5401
Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Parkgata 19 - ett lite, privat sameie i Tromsø sentrum . Ett tiltalende bygge med en leilighet med gode lysforhold.
Velkommen til Parkgata 19 - ett lite, privat sameie i Tromsø sentrum . Ett tiltalende bygge med en leilighet med gode lysforhold.
Utsøkt leilighet i sentrum her presentert ved Eiendomsmegler Alexander Uhre hos Hjem Eiendomsmegling AS
Utsøkt leilighet i sentrum her presentert ved Eiendomsmegler Alexander Uhre hos Hjem Eiendomsmegling AS
Utsyn mot syd og vest - mot Kongsparken
Utsyn mot syd og vest - mot Kongsparken
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Spiseplassen er skjermet med høy kjøkkenøy
Spiseplassen er skjermet med høy kjøkkenøy
plantegning med mål
plantegning med mål
Deilig å bo inntil Kongsparken, både om sommeren som en grønn lunge og vinter som snødekket park for lek og morro.
Deilig å bo inntil Kongsparken, både om sommeren som en grønn lunge og vinter som snødekket park for lek og morro.
Eikekjøkken med god arbeidsbenk i laminat, nyere stekeovn fra Bosch, koketopp, nyere vifte med direkte utblåsning i friluft - god skapplass
Eikekjøkken med god arbeidsbenk i laminat, nyere stekeovn fra Bosch, koketopp, nyere vifte med direkte utblåsning i friluft - god skapplass
Flislagt over benkeplate
Flislagt over benkeplate
Romslig gang med skyvedørsgarderobe bygget i veggen, lysskinne med dimmer
Romslig gang med skyvedørsgarderobe bygget i veggen, lysskinne med dimmer
Romslig hovedsoverom med skyvedørsgarderobe med speil samt vanlige garderober - rikelig plass for klær.
Romslig hovedsoverom med skyvedørsgarderobe med speil samt vanlige garderober - rikelig plass for klær.
Romslig skyvedørsgarderobe med Elfa innredning - rullegardin i vindu
Romslig skyvedørsgarderobe med Elfa innredning - rullegardin i vindu
Romslig gjesterom/kontor tv-stue
Romslig gjesterom/kontor tv-stue
Delikat stort flislagt bad med nyere innredning og servant
Delikat stort flislagt bad med nyere innredning og servant
Nyere innredning og dusj dører i glass fra 2015
Nyere innredning og dusj dører i glass fra 2015
Gang/entre med skyvedørsgarderobe med speil - nyere lysskinne med led-lys - port telefon - heis adkomst
Gang/entre med skyvedørsgarderobe med speil - nyere lysskinne med led-lys - port telefon - heis adkomst
Åpen og praktisk løsning i forhold til kjøkken og stue med utgang til balkong
Åpen og praktisk løsning i forhold til kjøkken og stue med utgang til balkong
Innvendig bod på 4 kvm innerst i gangen
Innvendig bod på 4 kvm innerst i gangen
Balkong på 5 kvm med flott utsikt mot Tinden og Fløya,
Balkong på 5 kvm med flott utsikt mot Tinden og Fløya,
Selgers egne bilder fra balkongen, gode solforhold og vekstforhold
Selgers egne bilder fra balkongen, gode solforhold og vekstforhold
Adkomst direkte fra gaten, heis direkte opp til leiligheten
Adkomst direkte fra gaten, heis direkte opp til leiligheten