Andersdalvegen 1637

← Tilbake til boliger

Andersdalvegen 1637

Ramfjordbotn

Se i kart

Prisantydning:

kr 1 950 000

52 m²

4 soverom

Flott fritidseiendom med sjeldent god beliggenhet ved havet, kun 50 km fra Tromsø | flere soverom | sommervann

Prisantydning:

kr 1 950 000

Omkostninger:

kr 62 470

Totalpris:

kr 2 012 470

Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Hytte

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

52 m²

Bruksareal:

52 m²

Soverom:

4

Rom:

5

Byggeår:

1985

Tomt:

1289 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 133 055

Kort om eiendommen

Velkommen til Andersdalvegen 1637, en flott eiendom beliggende ved sjøen!

Hytten ble bygget i 1985/1986 og fremstår slik den ble oppført. Det er etablert sommervann og solcellepanel for 12V strøm. Stor tomt på hele 1289 kvm. Fra vegen er det natursti til hytten som ligger skjermet til. Innholdsmessig bestående av vindfang, 4 soverom, stue og kjøkken. Utebod og utedo. Fin sør-vest vendt veranda med flott utsikt og gode solforhold.

Hytten selges slik den står med møbler og inventar, klar til bruk.

Området har fine turområder til fjells i Andersdalen og til havs i Balsfjorden!

Kontakt eiendomsmegler Espen Richardsen på telefon 920 59 652 for ytterligere informasjon og visning!

Beliggenhet

Andersdalvegen 1637 er beliggende på Isbergan i Ramfjorden, ca 46 km fra Tromsø sentrum. Eiendommen er beliggende på nedersiden av vegen ved havet. Flott utsikt og gode solforhold.

Innhold

Hytten består av: Vindfang, 4 soverom, stue og kjøkken.
Utebod på 4m2 og vestvendt balkong på 26m2.

Tomt

Skrånende naturtomt med diverse beplantning.

Bebyggelse

Fritidsbebyggelse.

Byggemåte

Fritidsbolig satt opp på søylefundamenter. Etasjeskille av trekonstruksjoner. Yttervegger av trekonstruksjoner. Tak i saltaksform utvendig tekket med shingel. Renner og nedløp av plast. Vinduer med 2 og 3-lags glass, karmer/rammer av tre. Vannrør av kobber og synlige avløpsrør av plast. Sommervann fra privat brønn. Oppvarming med vedfyrt ovn og gass. Ventilasjon er basert på naturlig ventilasjon med ventiler i yttervegg.

SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - 8%.

TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 38%.

TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - 42%

TGIU Ikke undersøkt - 12%.

Oversikt:
Kjøkken: TG 2:
Ventilasjon: Ikke mekanisk avtrekk. Anbefales montert noe som krever ombygging.
Vannrør: Vannrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Det gjøres oppmerksom på at vannrør ikke er funksjonstestet på kjøkken da det kun er tilkoblet på sommeren.
Avløpsrør: Avløpsrør er vurdert til å ha en alder.

Øvrige rom: TG 2:
Overflater gulv: Gulvet bærer stedvis preg av slitasje. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Innerdører: Dørbladet til enkelte innerdør har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes. Krever justering av dørblad/dørkarm.

Loft - uinnredet/råloft: TG 2:
Helhetsvurdering: Det er ikke etablert inspeksjonsluke til kaldtloft. TG2 settes for å belyse risiko ved manglende inspeksjonsmulighet. Tilkomst for inspeksjon av uinnredet loft bør etableres.

Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp): TG IU:
Annet: Innvendige pipeløp og funksjonalitet er ikke vurdert.

Etasjeskiller - 1.etg: TG 3:
Skjevhetsmåling Det er noe merkbare skjevheter i boligen. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt på 2,0 meter er målt til 21mm. Skjevhetene kan skyldes setninger i grunnen. Ytterligere undersøkelser må påregnes, og eventuelle setningsskader må utbedres. Se punkt fundamenter/grunnmur for sjablongmessig prisanslag.

Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): TG 2:
Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Vannrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Avløpsrør. (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Avløpsrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

P-rom: Takhøyder er målt på tilfeldig valgte steder i boligen. Det er målt 2,22 meter takhøyde i stue.

Elektrisk anlegg: TG IU:
Forenklet vurdering av det elektriske anlegget. Da det ikke er lagt strøm til boligen men kun etablert strøm via solceller er ikke anlegget kontrollert. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Yttervegger inkl fasader og konstruksjoner: TG 2:
Fasader ink. kledning Yttervegger er stedvis sterkt malingslitt. Overflatebehandling må påregnes.

Dører og vinduer: TG 2:
Vinduer: Vinduer er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/ overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra
nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på enkelte vinduer, hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet.
Dører: Ytterdører bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden redusert/usikker.

Yttertak - Hovedbygning: TG IU:
Helhetsvurdering: Taket er ikke inspisert på grunn av snø og is. Det gjøres oppmerksom på at taket er fra byggeår og at det dermed har en alder som tilsier at tiltak vil være nødvendig innen kort tid. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Balkonger, terrasser, veranda, etc: TG 2:
Helhetsvurdering Bygningsdelen er vurdert til å ha en alder som tilsier at det er begrenset/usikker restlevetid. Vedlikeholdsplanlegging er derfor i tiden. Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra dagens byggteknisk forskrift. Tiltak anbefales.

Grunnmur, fundamenter: TG 3 og TG IU:
TG3: Fundamenter Søyler/pilarer som danner fundamenter har omfattende skjevheter/skader. Skader må utbedres. Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000
TG IU: Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent.

Standard

Kjøkken: Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Benkeplater av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kran. Ventilator i overskap. Vannrør av kobber. Avløpsrør av plast.

Øvrige rom: Gulvflater belagt med belegg i vindfang, gulvbord på øvrige rom. Veggflater med trepanel. Himlingsflater med trepanel. Profilerte innerdører.

Loft/uinnredet råloft: Uinnredet kaldtloft uten inspeksjonsmulighet.

Ildsted/skorsteiner: Stålpipe tilkblet vedovn.

Etasjeskiller - 1.etg: Etasjeskille av tre. Det er gjort målinger i følgende rom: Kryssmåling stue. Fra yttervegg nord til motstående vegg mot soverom sør, og fra yttervegg vest til motstående yttervegg øst.

Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Vannrør av kobber og synlige avløpsrør av plast fra byggeår. Vann fra privat brønn tilkoblet på sommeren. Oppvarming med vedfyrt ovn og gass.

Elektrisk anlegg: Strøm via solceller montert på yttervegg.

Brann: Boligen har røykvarsler og brannslukningsutstyr.

Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon: Boligen har yttervegger av trekonstruksjoner utvendig kledd med liggende trekledning.

Dører og vinduer: Profilert entredør med 2-lags glass fra 1983. Vinduer med 2 og 3-lags glass fra 1983 og 1984, karmer/rammer av tre.

Yttertak - Hovedbygning: Yttertaktekking er fra byggeår. Saltak. Taker et tekket med shingel.

Balkonger, terrasser, veranda etc: Utgang fra vindfang til østvendt balkong på 26m2. Gulvoverflate av impregnert treverk med rekkverk av trekonstruksjoner. Rekkverkshøyde er målt til 85cm.

Grunnmur, fundamenter: Søylefundamenter.

Oppvarming

Oppvarming av bygget fra ildsted. Selger har ikke foretatt energimerking av hytten da det ikke er innlagt strøm og det således ansees urelevant.

Adkomst

Adkomst til eiendommen fra offentlig veg via natursti.

Parkering

Det er praktisert parkering i vegkanten ved offentlig veg. Det er ikke sikret noen rettighet til parkering gjennom noe erklæring eller tinglysing.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Båtplass
 • Hage
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Bademulighet
 • Fiskemulighet
 • Strandlinje
 • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.12 550,-.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 43
 • Bruksnr: 31
 • Kommunenr: 5401
Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Andersdalvegen 1637!
Velkommen til Andersdalvegen 1637!
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Flott utsikt fra stuen
Flott utsikt fra stuen
Ildsted
Ildsted
Plantegning
Plantegning
Hytten ligger flott plassert ved havet
Hytten ligger flott plassert ved havet