Parkgata 21

← Tilbake til boliger

Parkgata 21

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 3 190 000

56 m²

1 soverom

Stor 2-roms leilighet med garasjeplass og heis. Skjermet beliggenhet med utsikt mot Fjellheisen og Tromsdalstinden.

Prisantydning:

kr 3 190 000

Omkostninger:

kr 90 170

Totalpris:

kr 3 280 170

Felleskostnader/mnd:

kr 3 896

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

56 m²

Bruksareal:

56 m²

Soverom:

1

Rom:

2

Etasje:

2

Byggeår:

1988

Energimerking:

D

Tomt:

488 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 882 756

Kort om eiendommen

Ønsker du å bo midt i sentrum? Hjem eiendomsmegling presenterer en stor 2-roms leilighet i Parkgata 21.
Perfekt leilighet for unge par, studenter eller enslige.
Med denne sentrale beliggenheten har du umiddelbar nærhet til alt sentrum har å by på; restauranter, kino og butikker.
Leiligheten har en romslig stue og kjøkken i åpen løsning med flere muligheter for møblering, og store vinduer som gir gode lysforhold.
Leiligheten har egen parkeringsplass i garasjeanlegg med lagringsplass til dekk og utstyr, samt en stor bod i kjeller på ca 11m2.
I tillegg disponerer sameierne et felles gjesterom som kan leies ved behov.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet i øvre del av sentrum.

Tomt

Eiendomstomt i østvendt skrånende terreng. Eiendommen er i hovedsak bebygget. Asfaltert adkomst til garasje.

Byggemåte

Boligbygg oppført i 1988.
Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong. Fundamentert på fjell (ifølge fremlagt bygningsdata fra
Tromsø kommune). Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av stålrigler, leca og betong (ifølge fremlagt bygningsdata fra Tromsø
kommune). Fasaden er kledd med fasadeplater av metall. Etasjeskillere av betong. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget).
Felles trappeoppgang med callinganlegg og heis. Leiligheten har entrédør med brannklasse B30.
Vinduer med karmer av tre, og to-lags glass og vinduer med karmer av plast/metall, og tre-lags glass.
Oppvarming med gulvvarme i deler av stue og bad. Øvrig oppvarming med elektrisitet.
Ventilasjon med naturlig tilluft kombinert med stedvis mekanisk avtrekk.

Leiligheten disponerer 2 boder oppmålt til ca 11 m2 og 1 m2 og en biloppstillingsplass i felles garasje.

Standard

Gulv i stuen er parkett.
Vegger er malt og malt/tapetsert.
Malte himlinger.
Badet har flislagte gulv og vegger. Gulvvarme i badet.
Kjøkkeninnredning er fra byggeår, men er oppgradert i 2022. Innredning med profilerte fronter og laminat benkeplate.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Inngang til leilighetene fra Parkgata. Garasje med adkomst fra Amtmannsgata via bakgård.

Parkering

Parkering i garasjeanlegg.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Vedtekter

Vedtekter og husordensregler fås ved henvendelse til megler.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Boliginformasjon fra forr.fører
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Tilgjengelige bygningstegninger, regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Husdyrhold reguleres gjennom sameiets vedtekter/ordensregler. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon
Eiendommen er seksjonert, det understrekes at tillatelse til seksjonering ikke er noen form for godkjenning i forhold til bygningslovgivningen. (Plan- og bygningsloven). I henhold til vedtekter kan ikke juridisk person erverve leilighet i sameiet.

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Heis
  • Kabel-TV
  • Offentlig vann/kloakk
  • Parkett
  • Sentralt

Felleskostnader inkluderer

Kommunale avgifter og eiendomsskatt, internett, kabel-TV og varmtvann er inkludert i den månedlige husleia.

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr.9 250,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 200
  • Bruksnr: 948
  • Seksjonsnr: 7
  • Kommunenr: 5401
Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Parkgata 21 - romslig 2-roms selveier i 2. et. med garasjeplass
Velkommen til Parkgata 21 - romslig 2-roms selveier i 2. et. med garasjeplass
Stor stue med utsikt mot Tromsdalstinden og Fjellheisen.
Stor stue med utsikt mot Tromsdalstinden og Fjellheisen.
Opprinnelig vinterhage i stuen
Opprinnelig vinterhage i stuen
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Stue og kjøkken i åpen løsning
Stue og kjøkken i åpen løsning
Naturlig lys gjennom leiligheten
Naturlig lys gjennom leiligheten
Lys og trivelig leilighet
Lys og trivelig leilighet
Innholdsrikt kjøkken
Innholdsrikt kjøkken
Spiseplass ved kjøkken
Spiseplass ved kjøkken
Innholdsrikt kjøkken med god skapplass
Innholdsrikt kjøkken med god skapplass
Inngang til soverom fra stuen
Inngang til soverom fra stuen
Romslig soverom
Romslig soverom
Garderobeskap på soverommet
Garderobeskap på soverommet
Flislagt bad med dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin
Flislagt bad med dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin
Skapinnredning og dusjkabinett på badet.
Skapinnredning og dusjkabinett på badet.
Toalett i eget rom - adskilt fra bad.
Toalett i eget rom - adskilt fra bad.
Entré med garderobeskap
Entré med garderobeskap
Utsikten fra stuen
Utsikten fra stuen
Felles inngangsparti
Felles inngangsparti
Inngang fra Parkgata - trafikkstille gate i øvre del av sentrum.
Inngang fra Parkgata - trafikkstille gate i øvre del av sentrum.
Plantegning
Plantegning