Lensmann Hvedings veg 34

← Tilbake til boliger

Lensmann Hvedings veg 34

Brensholmen

Se i kart

Prisantydning:

kr 2 390 000

200 m²

4 soverom

Romslig enebolig i naturskjønt område! - Kontakt megler for visning!

Prisantydning:

kr 2 390 000

Omkostninger:

kr 113 600

Totalpris:

kr 2 503 600

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

142 m²

Bruksareal:

200 m²

Soverom:

4

Rom:

6

Byggeår:

1962

Energimerking:

G

Tomt:

1080 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 007 146

Kort om eiendommen

Spennende renoveringsobjekt beliggende på vakre Brensholmen!

Enebolig over 3 etasjer. Kjeller med gode lagringsmuligheter. Romslig 1. etasje med stor stue, spisestue, kjøkken, badrom og entre. Utgang fra stue til markterrasse. 2. etasje med 4 soverom, badrom og utgang til tak med nydelig utsikt og svært gode solforhold.

Boligen har noen feil og mangler. Tilstandsrapport inneholder oversikten og ligger vedlagt komplett salgsoppgave som kan lastes ned i pdf.

Flott mulighet som bolig til fritidsbruk! Attraktiv beliggenhet for de som er glade i kyst og fjell. Et område kjent for sine tur-muligheter for både fastboende og besøkende.

Romslig tomt på 1080m2. I tillegg har eier søkt sammenføyd en ekstra tomteareal på ca. 570 m2 som er tenkt medfølge salget. Mer info >> Salgsoppgave.

Beliggenhet

Fin beliggenhet på naturskjønne og populære Brensholmen, like nord for Sommarøy. Området er svært attraktivt grunnet sin storslåtte natur og maritime miljø. Masse fint turterreng i området og nærliggende steder for små og store topptur-entusiaster. Små og store sjøbukter som varierer mellom den vanlige steinfjæra til nydelige strender. Kort veg til en hyggelig lokalbutikk. Kun 8-10 minutters kjøretur til Sommarøy "sentrum" med hotellet og enkelte andre næringsaktører.

Tomt

Tomt opparbeidet med grus, diverse beplantninger, plenareal, grillplass og biloppstillingsplass.
Eier har søkt sammenføyd trekant mot sør. se tegning vedlagt komplett salgsoppgave. Dette for å gi eiendommen en noe større tomt, samt at denne delen av tomten vil ha et fantastisk utkikkspunkt som da kan benyttes som en del av utearealet.
Se nærmere detaljer rundt hvordan dette praktisk løses, under punkt "diverse" i salgsoppgaven.

Bebyggelse

Hovedsakelig spredd bebyggelse i området. Området er stort sett bebygget av eneboliger og noe fritidsbebyggelse.

Byggemåte

Boligbygg oppført i 1962. Grunnmur av betong og lettklinkerblokker. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn. Yttervegger av betong/trekonstruksjoner. Fasaden er kledd med liggende og stående trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med skiferstein. Entrédør med glassfelter. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, tre og to-lags glass. Varmepumpe samt peisovn i stue og kjøkken. Naturlig ventilasjon.

Standard

Innredninger og overflater har varierende grad av slitasje. Se tilstandsrapport for standardbeskrivelse.

Oppvarming

Elektrisk og fast brensel. NB: Ildsted har fått TG3 i tilstandsrapport. Se rapport for nærmere opplysninger.

Adkomst

Tinglyst adkomstrett til eiendommen.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Eier har søkt sammenføyd trekant mot sør. se tegning vedlagt komplett salgsoppgave. Dette for å gi eiendommen en noe større tomt, samt at denne delen av tomten vil ha et fantastisk utkikkspunkt som da kan benyttes som en del av utearealet. Søknad er sendt inn og kommunen har gitt positive signaler til selger. Dog tas det forbehold om endelig godkjenning fra Tromsø kommune. Dersom søknad skulle bli avslått, vil selger gi tinglyst bruksrett på samme areal. Kjøper aksepterer på forhånd dette som en rimelig løsning, dersom dette skulle være utfallet.

Kostnader knyttet til søknad, oppmåling og tinglysning bæres av selger.

Ansvarlig megler

Robin I. Martinsen

Fasiliteter

  • Balkong/Terrasse
  • Barnevennlig
  • Peis/Ildsted
  • Rolig
  • Utsikt
  • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.12 650,- for boliger under 230 kvm BRA og kr. 14 650,- for boliger over 230 BRA (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 168
  • Bruksnr: 72
  • Kommunenr: 5401
Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I Martinsen presenterer Lensmann Hvedings veg 34!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I Martinsen presenterer Lensmann Hvedings veg 34!
Enebolig beliggende i området med storslått natur og fantastiske turområder!
Enebolig beliggende i området med storslått natur og fantastiske turområder!
Romslig stue med åpen løsning til spisestue- og kjøkkendel.
Romslig stue med åpen løsning til spisestue- og kjøkkendel.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Utgang fra stuen til romslig markterrasse.
Utgang fra stuen til romslig markterrasse.
Kjøkken.
Kjøkken.
Kjøkken har integrert koketopp, stekovn. Oppvaskmaskin medfølger.
Kjøkken har integrert koketopp, stekovn. Oppvaskmaskin medfølger.
Flislagt entre.
Flislagt entre.
Badrom 1. etasje.
Badrom 1. etasje.
Soverom 2. etasje.
Soverom 2. etasje.
Soverom 2. etasje.
Soverom 2. etasje.
Soverom 2. etasje.
Soverom 2. etasje.
Soverom 2. etasje.
Soverom 2. etasje.
Badrom 2. etasje.
Badrom 2. etasje.
Mellomgang 2. etasje.
Mellomgang 2. etasje.
Kjeller består av 5 rom / boder.
Kjeller består av 5 rom / boder.
Stor markterrasse / balkong.
Stor markterrasse / balkong.
Oversiktbilde.
Oversiktbilde.
Planillustrasjon u. etasje.
Planillustrasjon u. etasje.
Planillustrasjon 1. etasje.
Planillustrasjon 1. etasje.
Planillustrasjon 2. etasje.
Planillustrasjon 2. etasje.