Stuertvegen 4

← Tilbake til boliger

Stuertvegen 4

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 6 000 000

233 m²

4 soverom

Ny pris! - Renoveringsobjekt på en romslig utviklingstomt på hele 1045 kvm | Fantastisk beliggenhet på Mortensnes

Prisantydning:

kr 6 000 000

Omkostninger:

kr 168 720

Totalpris:

kr 6 168 720

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

191 m²

Bruksareal:

233 m²

Soverom:

4

Rom:

5

Byggeår:

1966

Energimerking:

G

Tomt:

1045 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Hjem eiendomsmegling presenterer Stuertvegen 4!

Spennende renoveringsobjekt på en romslig utsiktstomt med attraktiv beliggenhet i høyden av Sjømannsbyen og Mortensnes.
Boligen som er fra 1966 går over 2 innholdsrike plan med blant annet 2 stuer, kjøkken, 2 bad og 4 soverom.
Sørvendt og vestvendte balkonger med en nydelig utsikt.
Attraktivt og rolig bomiljø på Tromsøya's vestside øverst på Mortensnes.
Området er kjent for sin nærhet til flotte rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet. Lysløypa og Tromsømarka ligger rett utenfor inngangsdøren, som bl.a. fører helt sør på Tromsøya til Museet eller nordover til Nordspissen og Hamna.
Kort veg til matbutikk, skoler, barnehager, Jekta handelspark, restaurant, treningssenter med mer.

Velkommen på visning!

Beliggenhet

Eiendommen har en attraktiv og skjermet beliggenhet i høyden på Mortensnes med en fantastisk utsikt og gode solforhold. Området er Sjømannsbyen, Tromsøya vest.
Det er et etablert og attraktivt boligområde på Tromsøya. Avstand 1-2 km til dagligvarebutikk og til Langnes handelspark, hvor det finnes et stort utvalg av spesialforretninger, bank- og posttjeneste, legesenter
m.m. Området er godt tilrettelagt for barnefamilier med kort avstand til Mortensnes barneskole, barnehager, Langnes ungdomsskole, fotballbane og flott turterreng med lysløype.
Det er avstand 1-2 km til UNN og UiT. Området har gode lys og solforhold. Det er lang solgang sommerstid.

Tomt

Romslig og lett skrående tomt på hele 1045 kvm med stort utviklingspotensiale.

Bebyggelse

Villabebyggelse.

Byggemåte

Enebolig satt opp på ringmur av betongkonstruksjon og lettklinkerblokker. Krypekjeller med adkomst fra utsiden av bygget. Etasjeskillere av trekonstruksjoner.
Yttervegger av trekonstruksjoner utvendig kledd med liggende og stående trekledning. Tak i saltaksform utvendig tekket med
metallplater, renner og nedløp av plast og metall. Vinduer med 2 og 3-lags glass, karmer/rammer av tre. Vannrør av kobber og med rør-i-rør system,
synlige avløpsrør av plast og jern/soil. Oppvarming av bolig er med elektrisitet, varmepumpe og vedfyrt ovn. Ventilasjon er basert på naturlig
ventilasjon med ventiler i vindu og yttervegg. Det elektriske anlegget er i hovedsak montert som åpent anlegg.
SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - 14%.
Våtrom - bad underetasje - prisanslag kr. 100 000 - 300 000,-.
Øvrige rom - Det er en aktiv vannlekkasje fra tak i bod - prisanslag 50 000 - 100 000,-.
Rom under terreng - Underetasjen har vegger under bakkenivå som er utlektet fra grunnmur, og det er observert omfattende fuktighet - prisanslag: kr 100 000 - 300 000,-.
Skorsteiner - Større sprekker og svikt i pipe registrert - Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000,-.
Yttertak - prisanslag: kr 100 000 - 300 000,-.
Drenering - prisanslag: kr 100 000 - 300 000,-.
Garasje - prisanslag: kr. 10 000 - 50 000,-.
TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 42%.
Våtrom - bad i 1. etasje
Kjøkken - innredning
Innvendige trapper
Krypkjeller
Skjevhetsmåling
Varmtvannsbereder
Vannrør, stoppekran og avløpsrør
Radon - radonmåling ikke undersøkt
TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - 39%. Se tilstandsrapport.
TGIU Ikke undersøkt - 5%.

Standard

Boligen selges som ett renoveringsobjekt med mange feil og mangler så det anbefales å lese nøye gjennom tilstandsrapport og selgers egenerklæring.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Adkomst

God adkomst fra offentlig og privat vei.

Parkering

Parkering på tomt samt garasje.

Boligselgersforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Utvidelsesmuligheter
 • Turterreng

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr.17 550,- for boliger over 230 kvm BRA

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 116
 • Bruksnr: 39
 • Kommunenr: 5401
Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Stuertvegen 4 - enebolig med skjermet beliggenhet på Mortensnes presentert av Hjem eiendomsmegling.
Stuertvegen 4 - enebolig med skjermet beliggenhet på Mortensnes presentert av Hjem eiendomsmegling.
Ett spennende renoveringsobjekt på en romslig utsiktstomt.
Ett spennende renoveringsobjekt på en romslig utsiktstomt.
Stue med en fantastisk utsikt.
Stue med en fantastisk utsikt.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Utsikt fra stuen
Utsikt fra stuen
Romslig stue med flere soner.
Romslig stue med flere soner.
Spisestue.
Spisestue.
Kjøkken.
Kjøkken.
Kjøkken.
Kjøkken.
Bad i øverste plan.
Bad i øverste plan.
Toalettrom.
Toalettrom.
Trappenedgang til underetasje og gang.
Trappenedgang til underetasje og gang.
Soverom i øverste plan.
Soverom i øverste plan.
Soverom 1 i underetasjen.
Soverom 1 i underetasjen.
Soverom 2 i underetasjen. Denne kan også brukes som kjellerstue.
Soverom 2 i underetasjen. Denne kan også brukes som kjellerstue.
Bad i underetasjen.
Bad i underetasjen.
Sørvendt balkong med utgang fra spisestue. Her er det gode solforhold og en nydelig utsikt.
Sørvendt balkong med utgang fra spisestue. Her er det gode solforhold og en nydelig utsikt.
Liten vestvendt balkong med utgang fra stue.
Liten vestvendt balkong med utgang fra stue.
Utsikt fra balkong.
Utsikt fra balkong.
Fasade.
Fasade.
Eiendommen som har en romslig tomt med stort potensiale ligger på en høyde i et etablert boligområde.
Eiendommen som har en romslig tomt med stort potensiale ligger på en høyde i et etablert boligområde.
Kort vei til turområder og lysløype.
Kort vei til turområder og lysløype.
Planløsning underetasje.
Planløsning underetasje.
Planløsning 1. etasje
Planløsning 1. etasje