Timoteivegen 52

← Tilbake til boliger

Timoteivegen 52

Kvaløysletta

Se i kart

Prisantydning:

kr 5 900 000

162 m²

3 soverom

Enebolig med garasje øverst i boligfeltet - skjermet uterom/terrasse - barnevennlig nært friområde og lysløype.

Prisantydning:

kr 5 900 000

Omkostninger:

kr 161 320

Totalpris:

kr 6 061 320

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

162 m²

Bruksareal:

162 m²

Soverom:

3

Rom:

4

Etasje:

3

Byggeår:

1985

Energimerking:

E

Tomt:

328 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 536 434

Kort om eiendommen

Frittliggende enebolig med stor overbygd terrasse.
Innholdsrik bolig med nyere kjøkken og bad med badstu.
Garasje og utebod i fellesanlegg.
Boligen ligger øverst i boligfeltet med kort vei til turområder og lysløype på Kvaløysletta.
Gangavstand til skole og barnehage.
Bussforbindelse fra Karveslettvegen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i øverste gate på Slettaelva. Trafikkstille gate uten gjennomgangstrafikk. Kort gangavstand til Slettaelva barneskole, lekeplass og friområder med lysløype.

Tomt

Østvendt skrånende tomt opparbeidet med plen og diverse beplantning. Innkjørsel belagt med betongsten fremfor garasje og frem til inngangsparti. Fellestomt for garasje og tun med utebod - deles med to naboer.

Byggemåte

Grunnmur av betongkonstruksjoner.
Tilfarergulv i underetasje. Etasjeskillere av trekonstruksjoner.
Yttervegger av betong/murkonstruksjoner og
trekonstruksjoner, utvendig kledd med liggende trekledning og murpuss.
Tak i saltaksform utvendig tekket med shingel, renner og nedløp av metall.
Vinduer med 3-lags glass, karmer/rammer av tre. Profilert entredør med kodelås.

Standard

Kjøkken med åpen løsning mot stue. Kjøkkeninnredning med slette fronter. Benkeplater av laminat. Integrerte hvitevarer.
Bad fra 2017. Flislagt gulv med gulvvarme og flislagte vegger. Nedsenket himling med downlights. Speil med overlys og stikkontakt over servant. Dusjhjørne med dører.
Toalettrom fra 2017. Flislagt gulv med varme. Flislagte vegger. Vegghengt servantskap med skuffer. Speil og overlys på vegg over servant. Vegghengt toalett med innebygget sisterne.
Gulvflater belagt med flis i entre og parkett på øvrige rom. Veggflater med malte plater og malt trepanel. Himlingsflater med takplater
Loftsetasje innredet i byggeår. Gulvflater med laminat. Veggflater med malt trepanel. Himlingsflater/skråtak med malt trepanel.
Underetasje; Gulvflater med vegg-til-vegg teppe, laminat, gulvbelegg og parkett. Veggflater med malte plater og malt trepanel. Himlingsflater med takplater

Oppvarming

Det er montert varmepumpe i stuen. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Fra 1. rundkjøring på Kvaløysletta: ta til høyre på Salarøyvegen, og deretter til venstre på Karveslettvegen. Følg vegen opp i boligfeltet, og ta til venstre på Timoteivegen som er siste veg før skolen. Boligen ligger på høyre side av vegen med parkering foran fellesgarasje.

Offentlig kommunikasjon

Bussforbindelse - busstopp i Karveslettvegen.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.12 650,- for boliger under 230 kvm.

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Timoteivegen 52 - enebolig i øverste rekke på Slettaelva - presentert av Hjem Eiendomsmegling v/Jon Rye-Holmboe
Velkommen til Timoteivegen 52 - enebolig i øverste rekke på Slettaelva - presentert av Hjem Eiendomsmegling v/Jon Rye-Holmboe
Innholdsrik enebolig med garasje og overbygd terrasse.
Innholdsrik enebolig med garasje og overbygd terrasse.
Lys og trivelig stue med vedfyring
Lys og trivelig stue med vedfyring
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Hovedetasjen med åpen stue- og kjøkkenløsning.
Hovedetasjen med åpen stue- og kjøkkenløsning.
Stuen med utgang til terrasse.
Stuen med utgang til terrasse.
Stor sydvendt terrasse med tak
Stor sydvendt terrasse med tak
Trapp til innredet loft
Trapp til innredet loft
Kjøkkenet og spiseplassen
Kjøkkenet og spiseplassen
Spisestue med utsikt mot Sandnessundet og Tromsøya
Spisestue med utsikt mot Sandnessundet og Tromsøya
Innholdsrikt kjøkken med glatte hvite fronter.
Innholdsrikt kjøkken med glatte hvite fronter.
Integrerte hvitevarer
Integrerte hvitevarer
Inngangsdør med kodelås
Inngangsdør med kodelås
Garderobeskap i vindfang - åpning mot loftet.
Garderobeskap i vindfang - åpning mot loftet.
Rom på loftet - over stuen
Rom på loftet - over stuen
Loftet med innredet soverom mot nord.
Loftet med innredet soverom mot nord.
Soverom på loftet.
Soverom på loftet.
Lagring på loftet.
Lagring på loftet.
Hovedsoverom i underetasje
Hovedsoverom i underetasje
Stor garderobe i soverommet.
Stor garderobe i soverommet.
Gang i kjeller - koffertrom under trappa.
Gang i kjeller - koffertrom under trappa.
Soverom
Soverom
Hjemmekontor/barnerom
Hjemmekontor/barnerom
Pent bad med flislagt gulv og moderne innredning.
Pent bad med flislagt gulv og moderne innredning.
Inngang til badstu fra badet.
Inngang til badstu fra badet.
Innredet badstu
Innredet badstu
Toalettrom med vegghengt wc og moderne innredning.
Toalettrom med vegghengt wc og moderne innredning.
Stort vaskerom med plass til fryser og skapinnredninger.
Stort vaskerom med plass til fryser og skapinnredninger.
Garasje i fellesrekke - venstre garasje tilhører denne eiendom.
Garasje i fellesrekke - venstre garasje tilhører denne eiendom.
Romslig garasje med plass til lagring og verktøybenk.
Romslig garasje med plass til lagring og verktøybenk.
Inngangen til boligen fra fellestun.
Inngangen til boligen fra fellestun.
Utebod på fellestomt.
Utebod på fellestomt.
Skjermet uteplass på terrasse med overbygg.
Skjermet uteplass på terrasse med overbygg.
Utsikt mot Sandnessundet og Tromsøya mot nord.
Utsikt mot Sandnessundet og Tromsøya mot nord.
Tromsøya med Tromsdalen og Tromsdalstinden i bakgrunnen.
Tromsøya med Tromsdalen og Tromsdalstinden i bakgrunnen.
Plantegning underetasje
Plantegning underetasje
Plantegning 1. et
Plantegning 1. et
Plantegning loft
Plantegning loft