Furudalsveien 669

← Tilbake til boliger

Furudalsveien 669

Storsteinnes

Se i kart

Prisantydning:

kr 2 950 000

62 m²

3 soverom

Innholdsrik hytte med store terrasser i skjermede og naturskjønne omgivelser. Kjøreadkomst, innlagt strøm og vann.

Prisantydning:

kr 2 950 000

Omkostninger:

kr 84 820

Totalpris:

kr 3 034 820

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Hytte

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

58 m²

Bruksareal:

62 m²

Soverom:

3

Rom:

4

Etasje:

1

Byggeår:

2006

Tomt:

2102 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Saltdalshytta oppført 2006.
Kjøreadkomst - innlagt vann og strøm.
Sydvendt uteområde med store terrasser.
Høyt og fritt med flott utsikt.
Innholdsrik hytte med 3 soverom og soveplasser på hems.

Beliggenhet

Eiendommen ligger mellom Indre og Ytre Fiskelausvatn i Balsfjord kommune - på oversiden av Furudalsveien. Høyt og fritt beliggende med flott utsikt over vann og fjell.

Tomt

Naturtomt i sydvendt skrånende terreng.

Bebyggelse

Hytte med store terrasser.

Byggemåte

Fritidsbolig på ett plan (samt hems) oppført i 2006.
Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført på fundamenter i leca.
Fasaden er kledd med stående trekledning.
Etasjeskillere av trekonstruksjoner.
Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget).
Yttertak er utvendig tekket med shingel.
Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Peisovn i stue. Elektrisk oppvarming. Naturlig ventilasjon.


SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - 4%.

Elektrisk anlegg - Det er observert berøringsfare av spenningsførende deler (stuetak).
Med bakgrunn i TG3 må det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.
Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

Vann og avløpsledninger - Det opplyses om at vannet fryser på vinterstid. Basert på opplysninger fra huseier er årsaken at varmekabler til vannledning er kappet for kort. Vannledninger
som fryser kan skade rørene og svekke levetiden. Ytterligere undersøkelser anbefales. Tiltak må påregnes.


TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 20%.
Ventilasjon
Membran, tettesjikt og overgang til sluk.
Fallforhold (gulv).
Kjøkkeninnredning
Skråtak (innvendig) som i praksis er en lukket konstruksjon, og betraktes som fuktrisikokonstruksjoner.
TG2 er valgt for å belyse risiko, selv om det ikke ble observert skader eller symptomer på skader.
Teknisk anlegg - lufting til avløp
Yttervegger inkl. fasader
Dører
Drenering - bortleding av vann, utvendig terreng
Brønnvann har ingen dokumentasjon som gjelder kvaliteten.
Septiktank

TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - 69%. Se tilstandsrapport.
TGIU Ikke undersøkt - 7%.

Standard

Baderom fra byggeår.
Flislagt gulv med gulvvarme.
Malt panel på vegger.
Panelbord i himling.
Vegghengt servantinnredning med dører.
Dusjkabinett med dusjarmatur.
Mekanisk avtrekksvifte i vegg.
Varmtvannsbereder plassert i hjørne.
Åpen kjøkkenløsning.
Kjøkken fra Nova i Tromsdalen
Innredning med profilerte fronter.
Benkeplate av laminat.
Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kjøkkenarmatur.
Frittstående komfyr.
Fliser mellom kjøkkenbenk og overskap.
Gulvflater belagt med tregulv (plank) og fliser.
Gulvvarme i gang.
Vegg- og himlingsflater i panel.
Profilerte innerdører.
Naturlig ventilasjon via ventiler.
Peisovn i stuen.
Elektrisk oppvarming.

Adkomst

Felles privat adkomst fra Furudalsveien. Kjøreadkomst til hytta.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart

Fasiliteter

  • Balkong/Terrasse
  • Barnevennlig
  • Bilvei frem
  • Peis/Ildsted
  • Rolig
  • Utsikt
  • Turterreng

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.9 900,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 96
  • Bruksnr: 94
  • Kommunenr: 5422
Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til denne hytteidyllen - presentert av Hjem Eiendomsmegling v/Jon Rye-Holmboe
Velkommen til denne hytteidyllen - presentert av Hjem Eiendomsmegling v/Jon Rye-Holmboe
Hytta ligger åpent og fritt på en høyde
Hytta ligger åpent og fritt på en høyde
Hytta med Fiskelausvatn i bakgrunnen.
Hytta med Fiskelausvatn i bakgrunnen.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Velkommen inn!
Velkommen inn!
Romslig stue med hyttefølelsen.
Romslig stue med hyttefølelsen.
Store vinduer og utgang til terrasse fra stuen.
Store vinduer og utgang til terrasse fra stuen.
Dør til soverom og trapp til loft fra stuen.
Dør til soverom og trapp til loft fra stuen.
Moderne vedovn i stuen.
Moderne vedovn i stuen.
Stue og kjøkken i åpen løsning
Stue og kjøkken i åpen løsning
Skrå takhimling gir en god romfølelse.
Skrå takhimling gir en god romfølelse.
Innholdsrikt kjøkken
Innholdsrikt kjøkken
Koselig kjøkken med spiseplass.
Koselig kjøkken med spiseplass.
Plassbygde sittebenker på kjøkkenet - utgang til terrasse
Plassbygde sittebenker på kjøkkenet - utgang til terrasse
Vindfang og soverom
Vindfang og soverom
Soverom ved inngangen.
Soverom ved inngangen.
Soverom
Soverom
Flislagt gulv på badet.
Flislagt gulv på badet.
Soveplass med plassbygde senger på loftet.
Soveplass med plassbygde senger på loftet.
Vedskjul
Vedskjul
Vedovn
Vedovn
Bod ved inngangen
Bod ved inngangen
Åpent og fritt med turterreng rett på utsiden
Åpent og fritt med turterreng rett på utsiden
Store terrasser på ulike nivåer
Store terrasser på ulike nivåer
Pen trappeadkomst
Pen trappeadkomst
Her skinner sola...
Her skinner sola...
Takoverbygg utenfor kjøkkenet
Takoverbygg utenfor kjøkkenet
Kan du ha det bedre..?
Kan du ha det bedre..?
Nærmeste hytte ligger lavere i terrenget - benytter samme kjøreadkomst.
Nærmeste hytte ligger lavere i terrenget - benytter samme kjøreadkomst.
Fiskelausvatn
Fiskelausvatn
Kjøreveg frem til hytta
Kjøreveg frem til hytta
Adkomst og omgivelser
Adkomst og omgivelser
Indre Fiskelausvatn
Indre Fiskelausvatn
Fritidsbolig - 1. etasje
Fritidsbolig - 1. etasje
Plantegning loft
Plantegning loft