Sommerfeldts gate 18

← Tilbake til boliger

Sommerfeldts gate 18

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 3 390 000

65 m²

2 soverom

Koselig leilighet i Nordbyen med 2 soverom, 2 parkeringsplasser og balkong!

Prisantydning:

kr 3 390 000

Omkostninger:

kr 95 170

Totalpris:

kr 3 485 170

Felleskostnader/mnd:

kr 664

Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Onsdag 27. september 18:15–18:45

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

65 m²

Bruksareal:

65 m²

Soverom:

2

Rom:

3

Etasje:

2

Byggeår:

1928

Energimerking:

F

Tomt:

315 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 920 989

Kort om eiendommen

Velkommen til Sommerfeldts gate 18!

En leilighet beliggende i Nordbyen, med gode forbindelser til UiT/UNN, men også under en kilometer å gå til sentrum og alle dets fasiliteter!
Kort veg til dagligvarebutikk og busstopp.

Supersjarmerende stueløsning med plass til både spisegruppe for gode middager, og plass til hjørnesofa innerst i stua. Høydepunktet er hemsen over stua der en kan nyte en god bok mens man skuer ut vinduet over mot Tromsdalstinden. Romslig hovedsoverom med skyvedørsgarderobe. Bad med nyere baderomsinnredning. Ut fra stua er det en sørvendt veranda der man kan tilbringe deilige lange sommerdager.

Biloppstillingsplass med plass til to biler like utenfor.

For mer informasjon, kontakt eiendomsmeglerfullmektig Levi Gout på 902 65 250

Beliggenhet

Sommerfeldts gate 18 ligger i Nordbyen, med gode forbindelser både til sentrum og nordover på øya.
Kun 350m ned i bakken ligger Kiwi som supplerer deg med alt av dagligvarer. I samme bygget ligger det også treningssenter.
Drøyt en kilometer å gå til stortorget og bykjernen som har alt du trenger i det daglige, enten det er apotek, frisør, kafeer eller julegaver!

Tomt

Felles tomt for sameiet med diverse beplantning.

Bebyggelse

Enebolig, blokk og seksjonssameier i området.

Byggemåte

Støpt gulv mot grunn. Grunnmur av betongkonstruksjoner. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Yttervegger av trekonstruksjoner utvendig kledd med liggende trekledning. Tak i saltaksform utvendig tekket med metallplater, renner og nedløp av metall. Vinduer og balkongdør med 2-lags glass, karmer/rammer av tre. Vannrør av kobber og synlige avløpsrør av plast og jern/soil. Oppvarming av bolig er med elektristet, vedfyrt ovn og varmepumpe. Ventilasjon er med naturlig ventilasjon med ventiler i vindu og yttervegg, mekanisk avtrekk på kjøkken og bad.
Leiligheten består av:
1.etg med vindfang og trappegang.
2.etg med 2 soverom, bad, stue/kjøkken.
Hems og kott i loftsetasje (ikke målbart areal).

SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT:
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - 8%.
TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 50%.
TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - 34%. Se tilstandsrapport.
TGIU Ikke undersøkt - 8%.

Følgende punkter har i tilstandsrapporten fått tilstandsgrad 3 (TG3):

Ildsteder inne i boligen: Ubrennbar plate under ildsted har ikke tilstrekkelig størrelse. Ubrennbar plate med tilstrekkelig størrelse må etableres.
Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

Skjevhetsmåling: Det er merkbare skjevheter i leiligheten. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i rom ved kjøkken er målt til 41 mm, og rom ved bad er målt til 25mm. Årsak til skjevhetene er ikke kjent. Ytterligere undersøkelser må pårenges og eventuelle skader utbedres.
Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000

Avløpsrør: Lufteledningen for avløpssystemet er ikke ført til det fri, durgoventil montert i kott. Systemet må bygges om og lufteledningen må føres til det fri.
Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

Annet: TG3 satt med bakgrunn i sikkerhet på hems. Det er ikke etablert rekkverk i trapp til hems eller oppå hems. Tiltak må påregnes.
Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

Følgende punkter har i tilstandsrapporten fått tilstandsgrad 2 (TG2):
BAD:
Vannrør: Vannrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Vannrør bør fornyes.

Overflater vegger: Veggflater bærer preg av alder/slitasje. Overflatebehandling bør vurderes.

Overflater gulv: Det er påvist knirk i gulvet. Eksakt årsak er vanskelig å konstatere. Ytterligere undersøkelser anbefales. Se punkt "membran, tettesjikt og overgang sluk".

Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Gulvbelegg er benyttet som fuktsikring. Det er registrert rifter i hjørner og rundt dører som er provisorisk tettet med fugemasse. Med bakgrunn av alder og tilstand er TG2 satt for å belyse risiko for fuktskader.

Fallforhold (gulv): Det er ikke mulig å måle lokalfall rundt sluket grunnet plassering av dusjkabinett. Det er stedvis motfall på gulvflater utenfor dusjsonen. Fare for vannansamling.

Avløpsrør (ink. sluk): Sluk og avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er overskredet. Rommets lekkasjesikkerhet kan derfor ikke verifiseres. Sluk og avløpsrørbør fornyes.

KJØKKEN:
Vannrør: Valgt tilstandsgrad er satt ut fra alder og materialvalg på rørene. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Innredning: Det er observert avflassing/slitte flater. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Avløpsrør: Avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

ØVRIGE ROM:
Overflater vegger: Vegger bærer preg av alder/slitasje og har behov for overflatebehandling. Riss ble påvist ved taklist og i plateskjøter i et omfang som tilsier at skade utover det
kosmetiske avviket ikke kan utelukkes. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Overflater gulv: Det er stedvis omfattende knirk i gulvet. Utbedringer må vurderes. Gulvet bærer preg av slitasje. Det hefter usikkerhet til hvilet underlag som er benyttet da det på soverom er ujevnheter av betydelig omfang. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Se punkt etasjeskille.

Innerdører: Dørbladet til innerdør ved soverom har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at døren henger når den åpnes og lukkes. Krever justering av dørblad/dørkarm.

Annet Innvendig takkonstruksjon:
Deler av konstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som risikokonstruksjoner blant annet med tanke på fukt-/kondensproblematikk. Det er ikke observert skader eller symptomer på skader, men skader kan ikke utelukkes. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov. TG2 er valgt for å belyse risiko. I kott ved siden av hems er det registrert tegn til utettheter i dampsperre/plast mot kald sone. Konsekvens er fare for kondensering. Det er ikke observert skader eller symptomer på skader, men skader kan ikke utelukkes. Ytterligere undersøkelser og eventuelle tiltak bør derfor påregnes.

Innvendige trapper: TG2 er satt iht NS3600 (som henviser til dagens forsikriftskrav) grunnet sikkerhet. Det er kun rekkverk/håndløper på en side. TG 2 i henhold til NS 3600.
Av denne grunn oppfyller ikke trappeløpene dagens krav. Forholdene anbefales utbedret/undersøkt med bakgrunn i dagens gjeldende krav til sikkerhet.

Varmtvannsbereder (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): TG2 er valgt på grunn av alder og tilstand. Det kan ikke utelukkes behov for reparasjoner/utskiftning innen rimelig tid. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Vannrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Hovedstoppekran: Stoppekran er plassert utenfor boenhet. Ikke hensiktsmessig mht lekkasjeproblematikk.

Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Sikringer er ikke nummerert og kan dermed ikke kontrolleres opp mot kursoversikt. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg. Med bakgrunn i de registrerte avvik bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

Fasader ink. kledning: Ytterkledning montert helt ned i grunnmur på nordvegg med musesikring på utsiden av kledning. Konsekvens er for lite lufting under kledning, kledning kan trekke til seg fukt og musesikringen har ingen sikrende funksjon på angitt vegg. Vindskier og dekkbord bærer preg av høy slitasjegrad. Utskiftninger må påregnes.

Vinduer: Vinduer fra 1988 er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på enkelte vinduer, hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet.

Dører: Balkongdør bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden redusert/usikker.

Tekking (undertak, lekter og yttertekking): Oppheving i skjøte på takplate registrert fra bakkenivå. Jevnlig ettersyn og eventuelt utbedrende tiltak må påregnes.

Utkragede eller understøttede konstruksjoner (balkonger, verandaer): Rekkverket har horisintale åpninger større enn 5 cm. Avvik fra dagens byggteknisk forskrift. Tiltak anbefales.
Bygningsdelen er vurdert til å ha en alder som tilsier at det er begrenset/usikker restlevetid. Vedlikeholdsplanlegging er derfor i tiden. Skjevheter i drager. Mulig underdimensjonert. Tiltak anbefales.

Grunnmur: Pussavskalling er stedvis observert på grunnmur. Eksakt årsak er ikke kjent. Det registreres sprekker på grunnmur ved nordøstside. Eksakt årsak er ikke kjent. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Helhetsvurdering: Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra
alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, TG2 settes for å belyse risiko.

Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger): Alder og materialvalg tilsier at anbefalt brukstid og restlevetid på vann- og avløpsrør med tilliggende utstyr bør vies spesiell oppmerksomhet. Materialene er skjulte i grunnen og dermed er det kun alder som kan gi indikasjon på tilstand. TG2 settes for å belyse risiko.

Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 28.06.2023.

Standard

Våtrom - Bad:
Bad fra ukjent årstall. Gulvflate belagt med gulvbelegg. Malte veggflater. Takplater i himling. Vegghengt servantinnredning med skuffer. Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur.
Speil med overlys og stikkontakt over servant. Dusjkabinett med dusjarmatur. Gulvstående toalett. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekksvifte i vegg. Opplegg for vaskemaskin.

Kjøkken:
Kjøkken med åpen løsning mot stue. Kjøkkeninnredning med slette fronter. Benkeplater av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kran. Kitchenboard mellom kjøkkenbenk og overskap. Benkeskapsbelysning og stikkontakter under overskap. Integrert oppvaskmaskin. Ventilator i overskap. Vannrør av kobber. Avløpsrør av plast.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Adkomst fra offentlig veg.

Parkering

Parkering på tomt med plass til to biler.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Tilgjengelige bygningstegninger, regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Eiendommen er seksjonert, det understrekes at tillatelse til seksjonering ikke er noen form for godkjenning i forhold til bygningslovgivningen. (Plan- og bygningsloven).
Lading av El-bil/Hybrid: Megler har ikke undersøkt om det er tilrettelagt for lading av El-biler og Hybrider i borettslaget/sameiet. Hvorvidt det er mulighet for slike anlegg ellerinstallasjoner må kjøper selv undersøke.

I følge vedtekter har seksjonen vedlikeholdsansvar for balkong, samt vedlikeholdsansvar for platt utenfor inngang sammen med midtseksjonen.

Ansvarlig megler

Espen Richardsen

Fasiliteter

  • Garasje/P-plass
  • Husdyr tillatt
  • Utsikt

Felleskostnader inkluderer

514kr i forsikring i mnd. Planlagt i tillegg å sette av 150kr per enhet til fremtidig vedlikehold.

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger ved kjøp til prisantydning: 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr.9 250,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 200
  • Bruksnr: 1414
  • Seksjonsnr: 3
  • Kommunenr: 5401
Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Onsdag 27. september 18:15–18:45

Velkommen til Sommerfeldts gate 18 presentert av Hjem Eiendomsmegling
Velkommen til Sommerfeldts gate 18 presentert av Hjem Eiendomsmegling
Koselig entré som leder opp til hoveddelen
Koselig entré som leder opp til hoveddelen
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Fra gangen kommer man opp til kjøkkenet som ligger delvis adskilt fra stuen
Fra gangen kommer man opp til kjøkkenet som ligger delvis adskilt fra stuen
Stor takhøyde gir en herlig romfølelse
Stor takhøyde gir en herlig romfølelse
God plass til spisegruppe
God plass til spisegruppe
Fra stuen er det utgang til sørvendt veranda
Fra stuen er det utgang til sørvendt veranda
Fin utsikt mot Fjellheisen og Tromsdalstinden
Fin utsikt mot Fjellheisen og Tromsdalstinden
Takvindu gir ekstra dagslys inn i rommet
Takvindu gir ekstra dagslys inn i rommet
God plass til hjørnesofa
God plass til hjørnesofa
Trapp som leder opp til koselig hems
Trapp som leder opp til koselig hems
Lesekrok, bibliotek eller ekstra lagring?
Lesekrok, bibliotek eller ekstra lagring?
Bad
Bad
Romslig baderomsmøbel med store skuffer
Romslig baderomsmøbel med store skuffer
Hovedsoverom med skyvedørsgarderobe
Hovedsoverom med skyvedørsgarderobe
Soverom 2
Soverom 2
Kort veg fra parkering til inngangsparti
Kort veg fra parkering til inngangsparti
Plantegning første etasje
Plantegning første etasje
Plantegning andre etasje
Plantegning andre etasje