Indre Malangseidet 70

← Tilbake til boliger

Indre Malangseidet 70

Meistervik

Se i kart

Prisantydning:

kr 2 890 000

178 m²

5 soverom

Stor enebolig med fantastisk beliggenhet | 6 soverom | Garasje | Fiber

Prisantydning:

kr 2 890 000

Omkostninger:

kr 88 470

Totalpris:

kr 2 978 470

Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

140 m²

Bruksareal:

178 m²

Soverom:

5

Rom:

6

Etasje:

3

Byggeår:

1931

Energimerking:

G

Tomt:

1005 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 495 980

Kort om eiendommen

Velkommen til Indre Malangseidet 70!
En stor enebolig med mye plass og en fantastisk beliggenhet på Indre Malangseidet!
Under en times kjøring fra Tromsø by, og kun ti minutters kjøring fra Meistervik med dagligvarebutikk og ny barneskole under oppføring.
15 minutter kjøring til Malangen Resort.
Garasje og sjå på tomt, samt plass til parkering for flere biler.
Første etasje byr på et stort kjøkken og stue med utgang til veranda som har utsikt over fjorden. Bad med separat vaskerom.
I overetasjen er det seks soverom og to kott.
Boligen fikk våren 2023 byttet utvendig tak.
Huset ble restauret i 1990 og påbygd i 1998.

Sørvestvendte uteområder med sol hele dagen, samt midnattsol!

Mulighet for rask overtakelse!


For mer informasjon, kontakt Levi Gout på TLF 902 65 250

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Malangseidet i Balsfjord Kommune. nordøstlig vendt mot selve Balsfjorden. Landlig beliggende ved havet med flott utsikt ut over fjorden. Til nærmeste dagligvarebutikk er det ca 9 km til Mestervik. Der bygges det også ny skole som skal være ferdig våren 2024. Fantastiske turmuligheter i området, med fjellet og havet like ved.
Ytterligere fasiliteter i kommunesenteret på Storsteinnes, og i Tromsø by.

Tomt

Tomt opparbeidet med plenareale og diverse beplantning.

Bebyggelse

Enebolig og landbrukseiendommer i området.

Byggemåte

Delvis støpt gulv mot grunn og delvis jordgrunn. Grunnmur av sparesteinsmur og lettklinkerblokker utvendig pusset. Etasjeskille av trekonstruksjoner. Yttervegger av trekonstruksjoner utvendig kledd med liggende trekledning. Tak i saltaksform utvendig tekket med metallplater, shingel og skifer, renner og nedløp av plast. Vinduer og balkongdører med 2-lags glass, karmer/rammer av tre. Vannrør av kobber og avløpsrør av plast. Oppvarming med elektristet og vedfyrt ovn. Ventilasjon i boligen er basert på naturlig ventilasjon med ventiler i vegg og vindu. Det elektriske anlegget er i hovedsak montert som åpent anlegg.
Boligen består av:
Uinnredet kjeller.
1.etg med entre, bad, vaskerom, 2 boder, gang, stue og kjøkken.
Loft med gang, rom og 5 soverom.
Frittstående garasje og sjå i trekonstruksjoner.

SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - 2%.
TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 49%.
TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - 44%. Se tilstandsrapport.
TGIU Ikke undersøkt - 5%.

Følgende punkter har i tilstandsrapport fått tilstandsgrad 3(TG3):

Vaskerom helhetsvurdering:
TG 3 er valgt på hele våtrommet på grunn av høy alder og/eller slitasjegrad. Det er ikke registrert sluk i rommet og gulvbelegg har skader/funksjonssvikt. Med bakgrunn i
registrerte feil å mangler er hulltaking vurdert til å ikke være nødvendig. Rommet har behov for total fornying. Tiltak må påregnes.
Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000

Skjevhetsmåling: Største målte avvik er målt i rom gang. Avviket er målt til 40 mm. Årsak til skjevheter er ikke vurdert.
Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

Sjå helhetsvurdering: Vesentlig slitasje, feil og mangler påvist, eksempelvis råteskader. Tiltak må påregnes.
Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000

Følgende punkter har i tilstandsrapport fåt tilstandsgrad 2(TG2):
BAD:
Vannrør: Trykkslag registrert i vannrør. Kan forkorte vannrørenes levetid. TG2 er satt for å belyse risiko.

Overflater gulv: Det er påvist knirk i gulvet, eksempelvis ved dør mot vaskerom. Eksakt årsak er vanskelig å konstatere. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Tettedetaljer ved rørgjennomføring gulv tilknyttet vask er usikker. Fare for fukt i konstruksjon. Tettedetaljer bør fornyes.

Fukt i tilliggende konstruksjoner: Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking, grunnet våtsonens plassering. TG2 er satt for å belyse risiko.

Fallforhold (gulv): Det er ikke mulig å måle lokalfall rundt sluk grunnet plassering av dusjkabinett.

Annet: Det foreligger lite informasjon om våtrommet generelt og utførelsen bærer preg av egeninnsats, med den risiko dette innebærer.

KJØKKEN:
Vannrør: Vannrør er vurdert være mangelfullt innfestet. Kan forkorte levetid på vannrør.

Vannrør: bærer preg av ufagmessig utførelse med den risiko det innebærer.

Overflater himling: Himlingsflater bærer preg av slitasje. Overflater burde fornyes.

Overflater gulv: Det er stedvis knirk i gulvet. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Innredning: Kjøkkeninnredningen bærer preg av alder/slitasje. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Avløpsrør: Avløpsrør bærer preg av ufagmessig utførelse med den risiko som det innebærer.

Øvrige rom:
Helhetsvurdering: Helhetsvurdering Innvendige flater bærer stedvis preg av alder/slitasje med påvisste skader på eksempelvis bod. Overflater må fornyes.

Rom under terreng - helhetsvurdering: TG2 er valgt på grunn av kjelleres tilstand. Det registreres fukt i form at utskillingsprodukter på grunnmur samt grunnen er våt. Ekskrementer etter mus observert i himling, ukjent omfang og årsakssammenheng. Ytterligere undersøkelser å tiltak må påregnes.

Loft innredet - helhetsvurdering: Innvendige overflater bærer preg av høy slitasje, alder og ufagmessig utførelse. Konstruksjonen delvis er lukket og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

loft uinnredet - helhetsvurdering: Det er registrert svertesopp samt fuktmerker i undertak. Må ses i sammenheng med alder på bygningen, samt at fuktmerker hovedsaklig vurderes være fra før yttertaktekking sist ble byttet. Jevnlig ettersyn må påregnes.

Skorsteiner inne i boligen: Lekkasjemerker registrert i pipe. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Innvendige trapper: TG2 er satt iht NS3600 (som henviser til dagens forsikriftskrav) grunnet sikkerhet. Det er kun rekkverk/håndløper på en side. Av denne grunn oppfyller ikke trappeløpene dagens krav. Forholdene anbefales utbedret/undersøkt med bakgrunn i dagens gjeldende krav til sikkerhet.

Skjevhetsmåling Det er noe merkbare skjevheter i boligen. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt på 2,0 meter er målt til 15mm. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert.

Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom):
Vannrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Det gjøres oppmerksom på at det registreres tegn til ufagmessig utførelse, eksempelvis nevnes mangelfull innfestning av rør. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Stakeluke: Stakeluke er ikke lokalisert. Stakeluke må lokaliseres og tilkomst må etableres.

Avløpsrør. (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Avløpsrør bærer preg av ufagmessig utførelse med den risiko som det innebærer.

Radon: Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Dette er anbefalt jf. DSA.

Yttervegger:
Konstruksjon: Grunnet observasjon av skader på tak kan skade i bakenforliggende konstruksjoner ikke utelukkes (observert før yttertaktekking sist ble byttet). Ytterligere undersøkelser anbefales.

Fasader ink. kledning: Vindskier og dekkbord bærer preg av høy slitasjegrad. Utskiftninger må påregnes. Panel er stedvis sterkt malingslitt. Overflatebehandling må påregnes.

Vinduer: Vinduer er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/ overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra
nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på enkelte vinduer, hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet. Innsettingsdetaljer rundt enkelte vinduer bærer preg av ufagmessig utførelse. Kan føre til forkortet levetid.

Dører: Ytterdører og balkongdører er av eldre dato og har behov for oppgraderinger/ overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse dørene sammenlignet med dører fra nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på dører hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet.

Skorsteiner over tak: Selv om yttertaktekking er byttet er ikke pipebeslag byttet. Erfaringsmessig medfører dette økt risiko for lekkase rundt pipe.

Konstruksjon: Deler av taket er en lukket konstruksjon, inspeksjon ikke mulig.

Beslag, renner, nedløp og snøfangere: Beslag skrudd med skruer fra oversiden og igjennom tekking. Selv om det er benyttet pakningsskruer er det en risiko for inndriv av vann fra siden ved slagregn. TG2 settes for å belyse risiko.

Utkragede eller understøttede konstruksjoner (balkonger, verandaer): Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra dagens byggteknisk forskrift. Tiltak anbefales.

Grunnmur: Det registreres sprekker på grunnmur eksempelvis ved vindu på nedsiden av bygget. Setninger kan ikke utelukkes. Det er ikke kjent om forholdet er under utvikling eller om situasjonen er stabilisert. Ytterligere undersøkelser og tiltak anbefales.

Drenering helhetsvurdering: Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, men er vurdert å være fra bygningens opprinnelige byggeår samt 2020. Alder samt symptomer på utilsiktet fuktighet tilsier at forventet gjenværende brukstid er kort/utløpt.Se punkt "Rom under terreng". Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, men på bakgrunn av at det påvises fuktproblemer bør det påregnes utbedringer/utskiftninger.

Septiktank: Septiktank på eiendommen. Alder på tanken er omkring 1990. TG2 settes for å belyse risiko.

Helhetsvurdering garasje: Det er foretatt en forenkel og overordnet vurdering av tilstanden og det er relativt høy slitasjegrad som gjør at det anbefales utbedrende tiltak.

Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 30.06.2023.

Standard

Bad:
Bad fra 2014 (ifølge informasjon fra selger) på 8m2. Belegg på gulv. Våtromsplater på vegger. Himling med himlingsplater. Vegghengt servantskap med dobbelt ett-greps armatur. Speil, overlys og stikkontakt på vegg over servant. Dusjkabinett på gulv i hjørnet. Gulvmontert toalett. Avtrekksventil plassert på vegg. Vannrør av kobber. Avløpsrør av plast.

Vaskerom
Vaskerom fra rundt 1990 (alder satt uten konkret informasjon om hva som er fakta) på 3m2. Belegg på gulv. Malte plater på vegger. Himling med malt flate. Opplegg for vaskemaskin. Vannrør av kobber. Avløpsrør av plast.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Benkeplater av sten. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kran. Laminat mellom kjøkkenbenk og overskap. Stikkontakter under overskap. Integrert komfyr og nedfelt platetopp. Ventilator i børstet stål. Vannrør av kobber. Avløpsrør av plast. Gulvflater med parkett. Malte palter på vegger. Himling med himlingsplater.

Øvrige rom:
Gulvflater belagt med flis i entre, parkett, laminat og gulvbelegg i øvrige rom. Veggflater med trepanel og malte plater. Himlingsflater med trepanel, himlingsplater og malte flater. Profilerte innerdører.

Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom):
Vannrør av kobber og plast. Årstall på vannrør er fra ulike tidsperioder uten at dette kan angis mer spesifikk. Avløpsrør av plast av ukjent årstall. Hovedstoppekran montert i kjeller. Varmtvannsbereder fra 2013 plassert i kjeller. Oppvarming i boligen er med elektristet og vedfyrt ovn. Ventilasjon i boligen er med naturlig ventilasjon.

Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 30.06.2023.

Oppvarming

Oppvarming med elektrisitet og vedfyrt ovn.Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Adkomst fra offentlig veg.

Parkering

Parkering på tomt og i garasje.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Espen Richardsen

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Husdyr tillatt
 • Peis/Ildsted
 • Rolig
 • Utsikt
 • Bademulighet
 • Fiskemulighet
 • Turterreng

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger, ved kjøp til prisantydning: 
2,5 % av kjøpesummen i  dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr.15 050,- for boliger under 230 kvm BRA og kr. 17 550,- for boliger over 230 BRA (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 64
 • Bruksnr: 42
 • Kommunenr: 5422
Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Indre Malangseidet 70 presentert av Hjem Eiendomsmegling!
Velkommen til Indre Malangseidet 70 presentert av Hjem Eiendomsmegling!
Romslig stue med flere møbleringssoner
Romslig stue med flere møbleringssoner
Store vinduer mot fjorden, med veranda utenfor
Store vinduer mot fjorden, med veranda utenfor
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Innover Balsfjorden
Innover Balsfjorden
Piggtinden og Storvasstinden stikker opp fra Lakselvdalshøgda i det fjerne
Piggtinden og Storvasstinden stikker opp fra Lakselvdalshøgda i det fjerne
Kjøkken med god plass til spisegruppe
Kjøkken med god plass til spisegruppe
Rikelig med benke- og skapplass
Rikelig med benke- og skapplass
Bad
Bad
Vaskerom
Vaskerom
Trappen leder opp til loftet med alle boligens soverom
Trappen leder opp til loftet med alle boligens soverom
Loftsgang
Loftsgang
Plantegning første etasje
Plantegning første etasje
Plantegning andre etasje
Plantegning andre etasje
Koselig uteplass ved inngangsparti
Koselig uteplass ved inngangsparti
Nytt tak på boligen våren 2023.
Nytt tak på boligen våren 2023.
Eldre sjå på tomten
Eldre sjå på tomten
Idyllisk beliggenhet like ved fjorden
Idyllisk beliggenhet like ved fjorden
Selgers eget bilde fra fjæra
Selgers eget bilde fra fjæra
Selgers eget bilde, utover fjorden
Selgers eget bilde, utover fjorden
Selgers eget bilde
Selgers eget bilde
Selgers eget bilde
Selgers eget bilde