Evjenvegen 123

← Tilbake til boliger

Evjenvegen 123

Tomasjord

Se i kart

Prisantydning:

kr 10 500 000

446 m²

8 soverom

Stort boligbygg med flere enheter hvor dagens eier har ca kr 840 000,- i årlige inntekter | sentralt på Tomasjord |

Prisantydning:

kr 10 500 000

Omkostninger:

kr 281 290

Totalpris:

kr 10 781 290

Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Bygård/Flermannsbolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

379 m²

Bruksareal:

446 m²

Soverom:

8

Rom:

13

Byggeår:

1990

Energimerking:

E

Tomt:

1169 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 3 959 199

Kort om eiendommen

Velkommen til Evjenvegen 123, et stort boligbygg med fleksible løsninger som både åpner for eget bruk med utleie, eventuelt total utleie om ønskelig.

Boligbygget ble oppført i 1990 og påbygget/endret i ettertid. I dag leies boligbygget ut i sin helhet som flere utleiedeler med gode inntekter. Dagens totale leieinntekter ligger i området kr 840 000,- per år fordelt på 5 leieforhold. 2 stk garasjer integrert i bygget samtidig som det er godt med parkering utendørs.

Eiendommen ligger sentralt plassert på Tomasjord med nærhet til sandstrand på Tomasjordnes, dagligvarebutikker, fine turområder og gode bussforbindelser på UNN/UiT og sentrum.

For ytterligere informasjon og visning, kontakt eiendomsmegler Espen Richardsen på telefon 920 59 652.

Beliggenhet

Evjenvegen 12 er beliggende sentralt til på Tomasjord med vestvendt tilnærming og påfølgende sol- og lysforhold. Nærhet til dagligvarebutikker, flotte turområder, sandstrand på Tomasjordnes og gode bussforbindelser både til UNN/UiT og sentrum.

Innhold

Underetasje: Garasje og lager. Felles entre. Utleie-front: Entre, soverom, bad, stue/kjøkken og bod. Utleie bak: Entre, stue/kjøkken. Sovealkove. Bad. Utleie mot garasje: Entre/gang. Bad, stue/kjøkken og sovealkove. Hoveddel: Entre/gang, bad og bod.

Første etasje: Hoveddel: Fire soverom, bad. Stue og kjøkken. Del mot nord: Entre med garderobe. Stue/kjøkken. Tre soverom. Bad.

Tomt

Tomten er opparbeidet med parkeringsplasser og støttemurer. Det er plen, plantefelt og trær på eiendom. På nordlig side av eiendom renner en bekk. Mot østlig del av tomt er det i grensen, på grensen, eller nært grensen en grunnmur fra et gammelt bygg. Vi anbefaler å vedlikeholde tomt. Herunder klippe gress, trimme trær og rydde på overflater. Områder med mulighet for fall over 0,5 meter bør tilpasses med rekkverk. Tomten bør tilpasses på en slik måte at det oppstår fall fra bygget fra alle retninger. Det må forventes behov for prosjekt tilknyttet tomtens terreng og fallforhold.

Bebyggelse

Området består i hovedsak av boligbebyggelse sammens med noe næringsarealer.

Byggemåte

Boligen er oppført i kombinert mur og bindingsverk-konstruksjon. Se tilstandsrapport for detaljert beskrivelse av byggemåte på de forskjellige bygningsdeler.

SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - 14 anmerkninger.
8.1. Type objekt. Enebolig tilpasset med utleiedeler. TG3 Uberegnet
11.1. Bærevegger. Krever tiltak, bør undersøkes nærmere. TG3 NOK 100 000,00
13.2. Loftsrom. Må isolere deler, bør sjekke nordlige deler. TG3 NOK 15 000,00
14.1. Vinduer i yttervegg. Noen deler må byttes, noen deler må vedlikeholdes. TG3 NOK 100 000,00
14.2. Dører i yttervegg. Enkelte dører bør skiftes eller vedlikeholdes. TG3 NOK 50 000,00
14.3. Spesielle løsninger i åpninger i bygget. Deler krever vedlikehold. TG3 NOK 20 000,00
18.3. Avløp ut fra bygget. Oppkom av kloakk i sluk i bod på hoveddel. TG3 NOK 25 000,00
19.2. Mekanisk avtrekk i bygget. Skade på utvendig hette fra ventilator og ventil. TG3 NOK 5 000,00
22.6. Radonforhold. Det er ikke målt radon i boligen, boligen har utleiedel. TG3 NOK 10 000,00
25.1. Veggflater serie 1. Som følger av utbedringsbehov på deler. TG3 NOK 200 000,00
26.1. Grunnmur utvendig. Vann ledes mot konstruksjon. TG3 NOK 50 000,00
26.2. Fallforhold terreng mot bygg. Dårlig fall på terreng mot grunnmur/ bygget. TG3 NOK 50 000,00
26.3. Synlig tetting mot grunnmur. Skader på grunnmursplast. TG3 NOK 50 000,00
27.1. Altaner mot hoveddel. Råte og slitasje på altaner tilknyttet bygg. TG3 NOK 220 000,00

TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 36 anmerkninger.
9.2. Løsning for fundamentering. Riss i grunnmur, garasje, mulig symptom på feil. TG2 Uberegnet
9.3. Løsning for støpt plate mot terreng. Skeive gulv og løse fliser på gulv i underetasje. TG2 Uberegnet
9.4. Løsning for drenering. Som følger av alder på løsningen. TG2 Uberegnet
10.2. Hulltaking i underetasje. Antydning til fukt i del av kjeller. TG2 Uberegnet
10.3. Grunnmursløsning fra innsiden. Riss i støpt vegg i garasje. TG2 Uberegnet
10.4. Grunnmur, Konstruksjonsoppbygging mot. Tegn til fukt i konstruksjoner mot grunnmur i garasje. TG2 Uberegnet
10.5. Gulv, Konstruksjonsoppbygging mot Sprekker i fliser. Ujevnheter på gulv. TG2 Uberegnet
12.1. Etasjeskillere i bygget. Skeivheter, spesielt i overgang tilbygg/opprinnelig del. TG2 Uberegnet
13.3.Flate tak Unik løsning uten prosjektering. Riss som trekker vann. TG2 Uberegnet
15.1. Våtrom Slitasje på deler, skader på inventar, dårlig fall og bom. TG2 Uberegnet
15.3. Våtrom Normal slitasje. TG2 Uberegnet
15.4. Våtrom Vannrør er plassert i yttervegg. TG2 Uberegnet
15.5. Våtrom Generelt slitt bad med forventet kort gjenværende levetid. TG2 Uberegnet
15.6. Våtrom Generelt slitt bad med forventet kort gjenværende levetid. TG2 Uberegnet
18.1. Vanntilføring i bygget. Rør er lagt skjult i yttervegg. TG2 Uberegnet
18.2. Varmtvannsberedere i bygget. Eldre varmtvannsbereder i hoveddel. TG2 Uberegnet
19.1. Løsning for ventilasjon i bygget. Det er fuktmerker/ merker etter kondens på vinduer i en hybel. TG2 Uberegnet
20.4. Skorsteiner og ildsteder. Skorstein er ikke i bruk. Bør kontrolleres av feiervesen. TG2 Uberegnet
22.3. Innvendig fallfare. Mangler håndløper på trapp. TG2 Uberegnet
22.4. Adkomst og evakuering av bygg. Det finnes ikke dokumentasjon på brannsikkerhet på dette bygget. TG2 Uberegnet
22.5. Brann og innbrudd. Anbefaler gjennomgang slukkerapperater. TG2 Uberegnet
22.7. Materialbruk og miljøgifter. Gamle lysstoffrør i garasje. TG2 Uberegnet
22.9. Skadedyr, insekter og sopp. Bygget har historikk med kjent informasjon om skadedyr. TG2 Uberegnet
1. Innvendige overflater. Noen overflater må forventes med behov for oppussing. TG2 Uberegnet
24.1. Vann som treffer skråtak. (+6 grader fall) Vann fra tak ledes til bakken i renner som er skadet, og uten tydelig utløp. TG2 Uberegnet
24.2. Vann som treffer flate tak. (-6 grader fall) Som følger av usikkerheter i konstruksjon. TG2 Uberegnet
27.2. Trapper mot hoveddel. Trapper er dårlig sikret mot fall. TG2 Uberegnet
27.4. Svalganger og innhuker mot hoveddel. Korrekt konstruksjon ikke mulig å fastslå. TG2 Uberegnet
27.5. Uteboder og småbygg tilknyttet hoveddel. Ufagmessig utførelse på utebod mot sør. TG2 Uberegnet
29.1. Brann og lydforhold. Informasjon om støy og brannforhold ikke kjent. TG2 Uberegnet
30.1. Planer og regulering. Bygningen er plassert utenfor byggegrense i reguleringsplan. TG2 Uberegnet
30.2. Veier og adkomster. Skeivheter på støttemur, vedlikeholdsbehov på tomt. TG2 Uberegnet
30.4. Installasjoner på tomt. Rester/avfall på tomt. TG2 Uberegnet
32.1. Klageforhold naboer og kommune. Det pågår sak i Tromsø Kommune offentlige innsynsløsning for byggesak. TG2 Uberegnet
32.2. Kjente ikke godkjente tiltak på eiendom. Det er avvik mellom byggemeldt forhold og faktiske forhold. TG2 Uberegnet
32.3. Kjent ufagmessig utførelse på eiendom. Det er påvist flere tilfeller med ufagmessig arbeid. TG2 Uberegnet

Standard

Det er fem boliger i bygget. Og garasje med oppstilling for to biler og en del lagerrom. Selger opplyser om fem boliger i bygget. Hoveddel: Strekker seg over to plan. I denne delen er det i dag nyere kjøkken, to bad og fire soverom. Adkomst til altan. Hoveddel har en liten felles entre. Fra denne entre er det adkomst til to andre utleiedeler. Utleiedelen nærmest garasjen er innredet med entre, kjøkken, bad og sovealkove. Den andre utleiedel med adkomst mot nord fra denne entre er innredet med kjøkken, stue, bad og sovealkove. I andre etasje er det med adkomst fra sør en leilighet med tre soverom. Og i front av boligen, laveste etasje er det en leilighet med soverom, stue/kjøkken og bad. Boligen er ikke byggemeldt som den fremstår i dag. Kjøper overtar ansvar og risiko for dette.

Boligbygget har variert standard på de forskjellige boligdeler og enheter. Det vises til tilstandsrapport for utfyllende informasjon.

Oppvarming

Bygget er varmet opp via el-kraft. Det er gulvvarme i flere rom. Det er panelovner i flere rom. Ingen spesielle anmerkninger på løsning for oppvarming i bygget.

Adkomst

Adkomst til boligens felles entre via liten rampe fra terreng. Adkomst til altaner via altandører. Adkomst til garasje kun via terreng. Innvendig trapp mellom første etasje, og andre etasje i hoveddel. Egen inngang til leilighet i font av bygningen.

Parkering

Parkering i 2 stk garasjer som er integrert i boligbygget samt utendørs parkering på tomt.

Boligselgersforsikring

Selger har ikke anledning til å tegne boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Ved budgivning/aksept må det avtales om kjøper ønsker å overta eiendommen med løpende, eksisterende leieforhold eller uten leieforhold. Spesifiser dette og ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner på utleie. Det gjøres oppmerksom på at noen av de etablerte delene som leies ut ikke er egne, godkjente boligenheter.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Bolig oppført i 1990 og tidligere brukt som enebolig. I dag er bygget innredet med flere utleiedeler og har vært leid ut siste fem år. Selger opplyser at boligen har vært kjent i
media tidligere, men at utklipp ikke er lett å finne. Det har tidligere vært konflikt rundt eiendom etter omsetting. Da påvist museskader og feil på deler av
konstruksjoner i bygget. Boligen er i grunnbok registrert med fire adresser, et boligbygg, et påbygg og et tilbygg. Bygget er i prinsippet en hoveddel med fire utleiedeler. Fordelt på hoveddel med to hybler, og to selvstendige leiligheter. Kjøper bør sette seg inn i detaljer tilknyttet offentlige godkjenninger, utnyttelse av tomt, inndeling i boligen og så videre.

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt
 • Turterreng

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger, ved kjøp til prisantydning:  2,5 % av kjøpesummen i  dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 500,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 500,- pr. pant. Attestasjonsgebyr, kr. 240,-. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr. 15 050,- for boliger under 230 kvm BRA og kr. 17 550,- for boliger over 230 BRA (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 15
 • Bruksnr: 1048
 • Kommunenr: 5501
Espen Richardsen

Espen Richardsen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Evjenvegen 123!
Velkommen til Evjenvegen 123!
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hovedleilighet med felles inngang sammen med hybel
Hybelleilighet med felles inngang
Hybelleilighet med felles inngang
Hybelleilighet med felles inngang
Hybelleilighet med felles inngang
Hybelleilighet med felles inngang
Hybelleilighet med felles inngang
Hybelleilighet med felles inngang
Hybelleilighet med felles inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybelleilighet nord med egen inngang
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Hybel sør
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Leilighet sør med egen inngang
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
Evjenvegen - 2D - plan 2
Evjenvegen - 2D - plan 2
Evjenvegen - 2D - 1. plan.
Evjenvegen - 2D - 1. plan.
Evjenvegen - 3D - 2. plan.
Evjenvegen - 3D - 2. plan.
Evjenvegen - 3D - 1. plan.
Evjenvegen - 3D - 1. plan.