Idunnvegen 9

← Tilbake til boliger

Idunnvegen 9

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 2 890 000

49 m²

1 soverom

FLOTT 2(3)-ROMS ET STEINKAST FRA UIT/UNN. Nytt kjøkken fra Kvik | Romslig| Gode bussforbindelser

Prisantydning:

kr 2 890 000

Omkostninger:

kr 82 670

Totalpris:

kr 2 972 670

Felleskostnader/mnd:

kr 4 021

Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

49 m²

Bruksareal:

49 m²

Soverom:

1

Rom:

2

Etasje:

1

Byggeår:

1972

Energimerking:

F

Tomt:

2198 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 760 274

Kort om eiendommen

2 (3) roms selveierleilighet som er lys og romslig med en praktisk planløsning.
Her bor du fint til i rolige omgivelser med svært kort vei til universitetsområdet og sykehuset. Fine friluftsområder rett bak boligbygget med fine turstier og skiløype om vinteren mot både Hamna, Prestvannet og helt til sydspissen av Tromsøya. Perfekt for deg som ønsker en aktiv hverdag.
Høydepunkter:
- Nyere Kvik kjøkken.
- Kontor/gjesterom.
- God standard og arealeffektiv planløsning.
- Endeleilighet mot nordvest
- Fiber fra HomeNet og varmtvann inkl. i felleskostnader.
- Sportsbod i kjeller.
- Gåavstand til UNN/UiT ca. 1-2 min.
- Lysløypa/turområder like ved ca. 3 min.
- Gode bussforbindelser ca.10 min til Sentrum og 4 min til Skattøra.
- Nærhet til dagligvare og treningssenter.

Beliggenhet

Boligområde anlagt på Gimle, Tromsøs østside. Kort veg/gangavstand til Uitø/UNN. Akseptabel avstand til butikker på Isrennaområdet. Nært til
busstopp med hyppige bussforbindelser til sentrum.

Innhold

Entre, Kjøkken/stue, Baderom, Soverom, kontor/gjesterom. Sportsbod i kjeller.

(soverommet ble delt i 2 av forrige eier, der han bodde selv på kontoret og leide ut det andre rommet til en kompis i studietiden)
Entre, Kjøkken/stue, Baderom, Soverom, kontor/gjesterom. Sportsbod i kjeller.

Tomt

Skrånende tomt. Tomten er opparbeidet og beplantet med plen og noe naturtomt.

Byggemåte

SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - 4%.
TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 22%.
TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - 65%. Se tilstandsrapport.
TGIU Ikke undersøkt - 9%.

Følgende punkter har i tilstandsrapport fått tilstandsgrad 3 (TG3):
Bad helhetsvurdering: TG 3 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder og avvik fra gjeldende forskrifter. Tettesjikt, overflater, vann og avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at
anbefalt brukstid er passert. Gulvbelegg har høy slitasjegrad og har i tillegg sprekker og utettheter i overganger. Basert på ovennevnte forhold er våtrommets levetid passert. Tiltak må påregnes. Til informasjon: Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument i tilstøtende rom til våtsone. Målingen gir et øyeblikksbilde av forholdet inne i konstruksjonen. Det ble ikke registrert forhøyede verdier eller andre avvik. Relativ fuktighet ble målt til 48,9 prosent, ved 21,5 celcius. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000

Forenklet vurdering av det elektriske anlegget:
TG3: Spenningsførende deler i sikringsskapet er ikke sikret mot berøringsfare. Deksel rundt automatsikringer er ikke montert.
TG2: Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på utførte arbeider på det elektriske anlegget.
Med bakgrunn i TG3 må det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Det må gjøres strakstiltak. Underliggende sjablongmessig prisanslag gjelder for el-kontroll. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

Følgende punkter har i tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2 (TG2):
Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Vannrør av kobber er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Restlevetiden er usikker. Tiltak bør påregnes.

Avløpsrør. (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Avløpsrør er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. TG2 er i dette tilfelle hovedsakelig vurdert ut ifra alder. Konsekvens er usikker restlevetid. Tiltak bør påregnes.

Vinduer: Punktert vindu registrert i stue og soverom. Forholdet på selve vinduet vurderes å være i god nok stand til at kun glasset trenger å bli byttet. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Standard

KVIK KJØKKEN fra 2021;
Innredning med glatte hvite fronter, benkeplate i grå/sort laminat, oppvaskkum i sort fra Franke, sort armatur. God plass for oppbevaring. Integrert oppvaskmaskin, koketopp, stekeovn. Avtrekk via mekanisk avtrekksanlegg i boenheten.
Vindu på kjøkkenet mot nord - gir god romfølelse og gode lysforhold.
VÅTROM;
Dusj/wc/vaskerom: 1 servant m/innredning, 1 wc, 1 dusjkabinett. Opplegg for vaskemaskin. Avtrekk over himling.

Oppvarming

Denne leiligheten har varmtvann fra felles varmtvannstank montert i felles kjeller - dette inngår i felleskostnadene.
Boligen oppvarmes på strøm.

Adkomst

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

Parkering

I dag er det avgiftsparkering på nordsiden - denne vil bortfalle om det blir bygget på tomten.
Når bygget er bygget, kan det bli åpning for å kjøpe parkering i nabobygget dersom de har noen til overs.
I dag er det avgiftsparkering på nordsiden - denne vil bortfalle om det blir bygget på tomten.

Offentlig kommunikasjon

Nært til busstopp med hyppige bussforbindelser til sentrum.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Vedtekter

Vedtekter og husordensregler fås ved henvendelse til megler.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Boliginformasjon fra forr.fører
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Tilgjengelige bygningstegninger, regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Info hentet fra;
Årsmøte Sameiet Gimlevegen 42, Tidspunkt: Torsdag 21.04.2022 kl. 18:00
Styret planlegger i 2022:
* Styret har hentet inn tilbud på utbytting av hovedtavle samt utskiftning av bestanddeler i sikringsskap som styret har ansvar for. Dette er planlagt gjennomført ila. våren.
* Utbedring av noen betongbalkonger på vestsiden av blokka.
Årets resultat for 2021 er kr 260 822. Arbeidskapitalen (tilgjengelige midler) er kr 1 663 060. I tillegg har boligselskapet kr 489 882 innestående på øremerket konto for fremtidig vedlikehold.

Ansvarlig megler

Espen Richardsen

Fasiliteter

  • Bredbåndstilknytning
  • Offentlig vann/kloakk
  • Rolig
  • Turterreng

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader kr 2 722.-
Avdrag lån kr 393.-
Renter lån kr 371.-
Tilleggsytelser: Dugnad kr 25.-
A-konto varmtvann kr 150.-
Homenet kr 360.-
Samlet kr 4 021.-
Fellesutgiftene dekker blant annet varmtvann, forsikring, energi og brensel og
kostnader tilknyttet TV og internett.

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger ved kjøp til prisantydning: 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr.9 250,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 124
  • Bruksnr: 54
  • Seksjonsnr: 9
  • Kommunenr: 5401
Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Idunnvegen 9 - 3 roms selveierleilighet beliggende ved UNN/Universitetet - her presentert av Eiendomsmegler Levi Gout hos Hjem Eiendomsmegling AS
Velkommen til Idunnvegen 9 - 3 roms selveierleilighet beliggende ved UNN/Universitetet - her presentert av Eiendomsmegler Levi Gout hos Hjem Eiendomsmegling AS
Romslig stue med plass til spisegruppe
Romslig stue med plass til spisegruppe
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Nyere kjøkken fra Kvik med integrert oppvaskmaskin, koketopp og stekeovn
Nyere kjøkken fra Kvik med integrert oppvaskmaskin, koketopp og stekeovn
Oppvaskkum fra Franke med sort armatur
Oppvaskkum fra Franke med sort armatur
Inngang til soverom og kontor/gjesterom
Inngang til soverom og kontor/gjesterom
Badet har en romslig innredning med mye lagringsplass
Badet har en romslig innredning med mye lagringsplass
Stor entré med plass til garderobeskap om man ønsker det
Stor entré med plass til garderobeskap om man ønsker det
Plantegning
Plantegning