Veiskifte 13

← Tilbake til boliger

Veiskifte 13

Storsteinnes

Se i kart

Prisantydning:

kr 5 280 000

556 m²

12 soverom

Stort boligbygg midt i sentrum! | 12 soverom | 4 bad | Utleiepotensiale

Prisantydning:

kr 5 280 000

Omkostninger:

kr 150 720

Totalpris:

kr 5 430 720

Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Enebolig

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

386 m²

Bruksareal:

556 m²

Soverom:

12

Rom:

14

Etasje:

3

Byggeår:

1970

Energimerking:

F

Tomt:

1133 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 357 076

Kort om eiendommen

Velkommen til Veiskifte 13!
Bygget huset fra 70-årene gjestgiveriet i bygda, og har i ettertid blitt omdisponert til boligbygg.
Stor tomt med sørvendt veranda og pen hage. Dobbelgarasje samt 4 carporter.
Bygget er pt. utleid på langtidsleie.
I underetasjen finner man et selskaplokale med bar, samt boder.
Første etasje har et romslig kjøkken og stue, bad og 5 soverom.
Andre etasje består av 3 bad, 2 toalettrom, , kjøkken, oppholdsrom og 7 soverom.

De siste årene er blant annet tak og enkelte bad renovert, men det må påregnes oppgraderinger på bygget, se tilstandsrapport i salgsoppgave.

For mer informasjon, kontakt eiendomsmegler Levi Gout på TLF 902 65 250.

Beliggenhet

Veiskifte 13 ligger midt i Storsteinnes sentrum med gangavstand til alt du trenger i hverdagen. Rett ved finner du blant annet dagligvarebutikk, vinmonopol, klesbutikker og kafeer. Frisørsalong og hobbybutikker er også rett i nærheten, samt om du spaserer opp bakken kommer du til Moan Idrettspark med fotballbane, idrettshall mm. Helsehuset er få minutters gange unna med både lege, tannlege, og fysioterapeut.

Tomt

Tomt opparbeidet med plenareale og diverse beplantning.

Bebyggelse

Boligbebyggelse og leilighetsbygg.

Byggemåte

Støpt gulv mot grunn. Grunnmur av betongkonstruksjoner. Etasjeskillere av betongkonstruksjoner. Yttervegger av betong og trekonstruksjoner utvendig kledd med liggende trekledning og metallplater. Flatt tak tekket med asfaltpapp. Vinduer med 2-lags glass, karmer/rammer av tre. Vannrør av kobber og synlige avløpsrør av plast og jern/soil. Oppvarming av bolig er med elektrisitet og vedfyrt ovn. Ventilasjon er basert på naturlig ventilasjon med ventiler i vindu og yttervegg. Det elektriske anlegget er i hovedsak montert som åpent anlegg.
Boligen består av:
Kjeller med trappeganger, toalettrom, kjellerrom, boder og fyrrom.
1.etg med trappeganger, gang, bad, kjøkken, stue og 5 rom.
2.etg med 2 toalettrom, 3 bad, boder, trappeganger, gang, kjøkken, oppholdsrom og 7 rom.
Utebod på 6m2.
Garasje i trekonstruksjoner på 33m2.

SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - 16%.
TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 41%.
TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - 38%. Se tilstandsrapport.
TGIU Ikke undersøkt - 5%.

Følgende punkter har i tilstandsrapport fått tilstandsgrad 3(TG3):
Våtrom Bad 2etg romnummer 206 - helhetsvurdering: TG 3 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder og slitasjegrad. Det er blant annet registrert følgende avvik: Gulvbelegg som er benyttet som tettesjikt har skader under dusjkabinett, ved vannsøl på gulv vil det bli fuktskader i konstruksjonen,skjulte skader kan ikke utelukkes. Det er registrert knirk i gulvet, ukjent årsakssammenheng. Matieriell benyttet på veggflater i dusjsone er ikke hensiktsmessig. Sluk og lokalfall rundt sluk er ikke praktisk mulig å kontrollere på grunn av plassering av dusjkabinett. Servantskap har avflasinger og skader i porselen. Basert på skader i gulvbelegg/tettesjikt er hulltaking vurdert til å ikke være nødvendig. Rommet har behov for fornying/oppgradering. Sjablongmessig prisanslag gjelder total fornying. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000

Skorsteiner inne i boligen: Skorsteiner inne i boligen Innkledd teglsteinspipe. Alle fire sider skal kunne inspiseres. Konstruksjonen må åpnes slik at alle fire sider blir synliggjort.
Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

Forenklet vurdering av det elektriske anlegget: Det observeres løse ledninger stedvis i 1.etg og kjeller. Forholdet må utbedres av en kvalifisert fagperson. Deler av anlegget er vurdert utført med egeninnsats/ufaglært arbeid (se vedlagte bilder). Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg. Med bakgrunn i de registrerte avvik må det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person. Det må gjøres strakstiltak. Underliggende sjablongmessig prisanslag gjelder for elsjekk. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

Brannslokkingsutstyr: Brannslukkerutstyr er utgått / ikke forskriftsmessig vedlikeholdt. Brannslukkingsutstyr må fornyes/vedlikeholdes. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

Brannskiller: Det hefter usikkerhet ved om brannskiller er korrekt utført i henhold til byggteknisk forskrift. Forholdet må undersøkes av kompetent personell, og eventuelle utbedringer må utføres. Underliggende sjablongmessig prisanslag gjelder for brannteknisk inspeksjon. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

Vinduer: TG3 gjelder vinduer fra byggeår: Vinduer bærer preg av høy slitasjegrad. Utskiftning må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000

Dører TG3: Ytterdør balkong 2.etg og entredør 1.etg trappegang bærer preg av høy slitasjegrad. Utskiftning må påregnes. TG2 øvrige ytterdører: Ytterdører bærer preg av slitasje og elde. Det er ikke observert synlige skader av større betydning, men basert på tilstanden er restlevetiden redusert/usikker.
TG3: Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000

Følgende punkter har i tilstandsrapport fått tilstandsgrad 2(TG2):
Våtrom 1etg:
Ventilasjon: Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Lufttilførsel må etableres.

Sanitærutstyr / innredning: Drenering fra innebygget sisterne er ikke registrert. Eventuell fukt i konstruksjonen vil derfor kunne medføre skader over tid før det oppdages.

Overflater vegger: Riss i flisfuger observert i dusjsonen. Kan være en indikasjon på utettheter i våtrommets tettesjikt. Skade bør utbedres. Misfarging/svertesopp påvist på flisfuger. Fuger bør rengjøres/fornyes.

Overflater gulv: Riss i flisfuger observert i dusjsonen. Kan være en indikasjon på utettheter i våtrommets tettesjikt. Skade bør utbedres. Det registreres bomlyd i enkelte fliser, noe som indikerer redusert vedheft mellom flis og underlag. Utbedring bør vurderes.

Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Tettesjiktet har en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Rommets lekkasjesikkerhet kan derfor ikke verifiseres, eventuelt bør nytt tettesjikt etableres. Utførelsen med hensyn til bruk av slukmansjett og tettesjikt er uoversiktlig, og det kan derfor ikke verifiseres at løsningen er fullgod og sikker mot lekkasjer. Fornying av slukmansjett og tettesjikt bør påregnes.

Fallforhold (gulv) Lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Det ble målt på tilfeldig sted og målingen viste et fallforhold på 11 mm. Fallet er mindre enn 1:50 i en avstand på 80 cm.

Våtrom bad 2etg romnummer 204 - helhetsvurdering: TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder og slitasjegrad. Det er blant annet registrert følgende avvik: Restlevetid på tettesjikt er usikker, krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Det er registrert knirk i gulvet, ukjent årsakssammenheng. Matieriell benyttet på veggflater i dusjsone er ikke hensiktsmessig. Sluk og lokalfall rundt sluk er ikke praktisk mulig å kontrollere på grunn av plassering av dusjkabinett. Servantskap har avflasinger og skader i porselen.
Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med pigg i treverk med egnet instrument (Protimeter MMS), i rommet. Det ble ikke registrert forhøyede verdier eller andre
avvik. Målingene viser vektprosent under 16. Fornying/oppgradering av våtrommet bør påregnes.

Bad 2etg på siden av toalettrom - TG 2 er valgt på hele våtrommet på grunn av alder og/eller slitasjegrad. Det er blant annet registrert følgende avvik: Anbefalt brukstid på tettesjikt og sluk, røropplegg samt tekniske installasjon er passert. Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking grunnet våtsonens plassering (vegger av betong). Basert på våtrommets slitasjegrad og registrerte avvik er TG 2 valgt for å belyse at konstruksjonen har fuktrisiko. Tilstanden inne i konstruksjonen er ikke kjent, men det ble utført et overflatesøk med fuktindikasjonsinstrument. Det ble ikke oppdaget negative avvikende forhold som kan tolkes til fuktskade. Fornying/oppgradering av våtrommet bør påregnes.


Kjøkken 2etg - helhetsvurdering: TG 2 er valgt på grunn av kjøkkenets alder med tanke på innredninger, overflater, røropplegg samt andre installasjoner. Utskifting/oppgradering av innredning etc. bør påregnes.

Toalettrom 2etg og kjeller - helhetsvurdering: TG 2 er valgt på grunn av rommets alder med tanke på røropplegg samt andre installasjoner. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Øvrige rom 1etg og 2etg - helhetsvurdering: Innvendige flater bærer stedvis preg av alder og slitasje. Overflater må fornyes. Innvendig takkonstruksjon 2.etg: Konstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som risikokonstruksjoner blant annet med tanke på fukt-/kondensproblematikk. Det er ikke observert skader eller symptomer på skader, men skader kan ikke utelukkes. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales slik at tiltak kan iverksettes ved behov.
TG2 er valgt for å belyse risiko.

Rom under terreng - Kjeller:
Overflater vegger: Veggoverflater er slitt. Overflater må fornyes. Det registreres mindre sprekker på stedvis på vegg, som kan tyde på setninger eller jordtrykk. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Overflater himling: Himlingsflater bærer preg av slitasje. Overflater må fornyes.

Overflater gulv: Gulvet bærer preg av slitasje, eksempelvis sprukne fliser og rifter i gulvbelegg. Overflater må fornyes

Konstruksjoner (tilfarergulv, himling og vegger): Etasjen har vegger under bakkenivå som er utlektet fra grunnmuren. Ut i fra alder på drenering, vurderes denne konstruksjonen å ha en fuktrisiko. Det er observert saltutslag/kalkutslag på grunnmur som tyder på fuktvandring i konstruksjonen. Fuktvandring må varig stoppes. Fuktskade må utbedres.
Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument (Protimeter MMS), i utlektet kjellervegg. Det ble registrert forhøyede fuktverdier. Målingene viser følgende: RH 75%, temperatur 17,5 grader C og duggpunkt 13,1 grader C. Årsakene til fuktproblematikk er som regel sammensatte. Årsak må avklares og videre fukttilførsel må stoppes.

Innerdører: Enkelte innerdører har skader/slitasje. Innerdører må skiftes ut/utbedres.

Innvendige trapper: TG2 er satt iht NS3600 (som henviser til dagens forsikriftskrav) grunnet sikkerhet. Det er ikke rekkverk/håndløper i trappen. Av denne grunn oppfyller ikke trappeløpene dagens krav. Forholdene anbefales utbedret/undersøkt med bakgrunn i dagens gjeldende krav til sikkerhet.

Varmesentral (eksempelvis fyrkjele, varmepumpe, fjernvarme, pelletsanlegg, gasskjel etc.): Alder på det tekniske anlegget vurderes å være passert. Det er ikke kjent at det er foretatt service på det tekniske anlegget, og følgelig er det ukjent tilstand. Krever oppfølging av fagperson med dokumentert inspeksjon.

Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): TG2 er valgt på vannrør i boligen som er fra husets opprinnelige byggeår samt eldre enn 25 år. Tilstandsgrad er satt ut fra alder og materialvalg. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Stakeluke: Stakeluke er ikke lokalisert. Stakeluke må lokaliseres og tilkomst må etableres.

Hovedstoppekran: Stoppekran er av eldre type. Anbefalt brukstid er vurdert til å være passert. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Avløpsrør. (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): TG2 er valgt på avløpsrør i boligen som er fra husets opprinnelige byggeår. Tilstandsgrad er satt ut fra alder og materialvalg. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Radon: Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Dette er anbefalt jf. DSA.

Fasader ink. kledning: Panel er stedvis råteskadet. Råteskader må utbedres. Vindusomramminger 2.etg har skader. Utbedrende tiltak bør påregnes.

Beslag, renner, nedløp og snøfangere: Det er ukjent om innvendig taknedløp er byttet og det er ikke fremlagt dokumentasjon. TG2 settes for å belyse risiko.

Utkragede eller understøttede konstruksjoner (balkonger, verandaer): Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Rekkverket har horisintale åpninger større enn 5 cm. Avvik fra dagens byggteknisk forskrift. Tiltak anbefales. Tettesjikt er gammelt og anbefalt brukstid er overskredet/marginal. Tiltak anbefales.

Grunnmur: Det registreres sprekker på grunnmur i kjeller (se punkt veggflater rom under terreng). Eksakt årsak er ikke kjent. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Drenering helhetsvurdering: Dreneringens tilstand har påvirkning på underetasjens bruksområder og bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, men er vurdert å være fra bygningens opprinnelige byggeår. Alder samt symptomer på utilsiktet fuktighet tilsier at forventet gjenværende brukstid er kort/utløpt.Se punkt "Konstruksjoner" under avsnitt om Rom under terreng. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, men på bakgrunn av at det påvises fuktproblemer bør det påregnes utbedringer/utskiftninger.

Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger): Alder og materialvalg tilsier at anbefalt brukstid og restlevetid på vann- og avløpsrør med tilliggende utstyr bør vies spesiell oppmerksomhet. Materialene er skjulte i grunnen og dermed er det kun alder som kan gi indikasjon på tilstand. TG2 settes for å belyse risiko.

Oljetanker: Oljetank er nedgravd. Ingen dokumentasjon som viser materiale, type, alder og om kontroll er foretatt. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Garasje helhetsvurdering: Det hefter usikkerhet vedrørende bærende konstruksjoner, det er blant annet benyttet veggelementer uten produktgodkjenning og det er ikke fremlagt dokumentasjon. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Øvrig: Det er foretatt en forenkel og overordnet vurdering av tilstanden og det er relativt høy slitasjegrad som gjør at det anbefales utbedrende tiltak.

Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 10.07.2023.

Standard

Våtrom - 1.etg:
Bad fra 2006 ifølge informasjon fra selger. Flislagt gulv med gulvvarme og flislagte vegger. Takplater i himling. Vegghengt servantinnredning med dører. Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur. Speil med overlys og stikkontakt over servant. Dusjhjørne med dører. Vegghengt dusjarmatur. Vegghengt toalett. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Avtrekksventil på vegg.

Våtrom - Bad 2.etg med romnummer 204:
Bad fra 2006 overflatebehandlet i 2018 ifølge informasjon fra selger. Gulvflate belagt med gulvbelegg. Malte veggflater. Malte flater i himling. Vegghengt servantinnredning med dører. Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur. Speilskap med overlys og stikkontakt over servant. Dusjkabinett med dusjarmatur. Gulvstående toalett. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekksvifte i vegg.

Våtrom - Bad 2.etg med rommnummer 206:
Bad fra 2006 overflatebehandlet i 2018 ifølge informasjon fra selger. Gulvflate belagt med gulvbelegg. Malte veggflater. Malte flater i himling. Vegghengt servantinnredning med dører. Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur. Speilskap med overlys og stikkontakt over servant. Dusjkabinett med dusjarmatur. Gulvstående toalett. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekksvifte i vegg.

Våtrom - Bad 2.etg på siden av toalettrom:
Bad fra 1970, overflatebehandlet i 2018 ifølge informasjon fra selger. Gulvflate belagt med gulvbelegg. Malte veggflater. Malte flater i himling. Vegghengt servant med ett-greps armatur. Speil med overlys og stikkontakt over servant. Dusjkabinett med dusjarmatur. Vannrør av kobber. Synlige avløpsrør av plast og støpejern. Avtrekksventil i himling.

Kjøkken - 2.etg:
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Benkeplater av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kran. Laminatplater mellom kjøkkenbenk og overskap. Benkeskapsbelysning og stikkontakter under overskap. Ventilator i overskap. Vannrør av kobber. Avløpsrør av plast.

Kjøkken - 1.etg:
Kjøkkeninnredning med slette fronter. Benkeplater av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kran. Fliser mellom kjøkkenbenk og overskap. Benkeskapsbelysning og stikkontakter under overskap. Opplegg for oppvaskmaskin. Vegghengt ventilator. Vannrør av kobber. Avløpsrør av plast.

Øvrige rom - 1.etg og 2.etg:
Gulvflater belagt med laminat, parkett, belegg og malt betong. Veggflater med malte flater, flis og malte plater. Himlingsflater med malte flater og takplater. Slette og profilerte innerdører.

Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom):
Vannrør av kobber og synlige avløpsrør av plast og jern/soil. Årstall på vannrør og avløpsrør er fra ulike tidsperioder uten at dette kan angis mer spesifikk. OSO varmtvannsbereder montert i fyringsrom fra 2020. Stoppekran montert i fyringsrom. Stakeluke er ikke lokalisert. Ventilasjon i boligen er basert på naturlig ventilasjon med ventiler i vindu og yttervegg.

Informasjon hentet fra tilstandsrapport datert 10.07.2023.

Oppvarming

Oppvarming med elektrisitet og vedfyrt ovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Adkomst fra offentlig veg.

Parkering

Parkering på tomt og i garasje.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.
Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Kjæledyr tillatt
 • Peis/Ildsted
 • Sentralt
 • Lademulighet
 • Balansert ventilasjon

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger, ved kjøp til prisantydning: 
2,5 % av kjøpesummen i  dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr.15 050,- for boliger under 230 kvm BRA og kr. 17 550,- for boliger over 230 BRA (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 47
 • Bruksnr: 59
 • Kommunenr: 5532
Levi Gout

Levi Gout

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

Visninger:

Ta kontakt for visning

Hjem Eiendomsmegling ved Levi Gout presenterer Veiskifte 13!
Hjem Eiendomsmegling ved Levi Gout presenterer Veiskifte 13!
Dette er den gamle gjestegården på Storsteinnes
Dette er den gamle gjestegården på Storsteinnes
Kjøkken første etasje
Kjøkken første etasje
Utgang til sørvendt veranda
Utgang til sørvendt veranda
Kjøkken andre etasje
Kjøkken andre etasje
Kjøkken andre etasje
Kjøkken andre etasje
Totalt 4 bad og 2 toalettrom i boligen
Totalt 4 bad og 2 toalettrom i boligen
Stue første etasje
Stue første etasje
Inngangsparti
Inngangsparti
Totalt 12 soverom i boligen
Totalt 12 soverom i boligen
Stue andre etasje
Stue andre etasje
Trapperom
Trapperom
Gang første etasje
Gang første etasje
Gang andre etasje
Gang andre etasje
Dobbelgarasje og carport til 4 biler
Dobbelgarasje og carport til 4 biler
Stort lokale i underetasjen som i "gamle dager" huset Grasrota pub
Stort lokale i underetasjen som i "gamle dager" huset Grasrota pub
Disponibelt rom kjeller
Disponibelt rom kjeller
Toalettrom kjeller
Toalettrom kjeller
Bod i kjeller
Bod i kjeller
Plantegning første etasje
Plantegning første etasje
Plantegning andre etasje
Plantegning andre etasje
Plantegning underetasje
Plantegning underetasje