Vangberg 1E

← Tilbake til boliger

Vangberg 1E

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 6 950 000

115 m²

4 soverom

Stor og moderne frontleilighet. 5. etasje med sørvendt veranda og fantastisk utsikt. Garasjeplass.

Prisantydning:

kr 6 950 000

Omkostninger:

kr 182 570

Totalpris:

kr 7 132 570

Felleskostnader/mnd:

kr 4 882

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

115 m²

Bruksareal:

115 m²

Soverom:

4

Rom:

5

Etasje:

5

Byggeår:

2017

Energimerking:

D

Tomt:

12691 m² (eiet)

Formuesverdi:

kr 1 662 091

Kort om eiendommen

Velkommen til Vangberg og denne lekre selveierleiligheten i nest øverste etasje.
Fleksible innredningsløsninger med mulighet for 4 soverom. 2 bad/wc.
Her kan du nyte storslagen utsikt mot Sandnessundet og Kvaløya mot sør.
Store vindusflater i stue og kjøkken og praktisk overbygget og skjermet veranda mot sør.
Stor svalgang utenfor inngangspartiet hvor en kan nyte kvelds- og midnattssol.
Gjennomgående god standard med pent materialvalg og gode løsninger. Oppvarming via vannbåren varme.
Fast plass i felles garasjeanlegg og direkte heisadkomst til boligplan.

Det er tilnærmet umiddelbar tilgang på dagligvarebutikk (KIWI), lysløypa, Folkeparken og skibakken Bak-Olsen.
Gang- og sykkelsti til Telegrafbukta.

Det er god kommunikasjon med buss til sentrum, Giæverbukta og UNN/UIT.

Beliggenhet

Eiendommen har flott beliggenhet på vestsiden av Sør-Tromsøya. Korte avstander til en rekke fasiliteter og tilbud.
Du finner dagligvarebutikk, treningssenter, lysløype, skibakken "Bak-Olsen", Folkeparken m.m. like i nærheten.

Innhold

5. etasje; Entré, gang, stue, kjøkken, tv-stue, 2 bad og 3 soverom. Overbygget veranda utenfor stue.
Parkering og sportsbod i felles garasjeanlegg.

Tomt

Tomten er pent opparbeidet med asfalterte adkomster, plenarealer, prydvekster og lekeplasser.

Byggemåte

Boligbygg oppført i 2017.
Grunnmur og bærende konstruksjoner i hovedsak av betong.
Fundamentert på ukjent byggegrunn.
Bygget er oppført med parkeringsanlegg i nederste etasje.
Yttervegger av trekonstruksjoner.
Fasaden er kledd med liggende trekledning.
Etasjeskillere av betong. Flatt tak

Standard

Gulvene er av parkett og flis.
Veggene er sparklet og malt gips.
Tak er av malt huldekker og gips.

Hovedbad;
Flislagt gulv med gulvvarme og flislagte vegger.
Nedsenket himling med downlights.
Dusjhjørne med glassdører.
Vegghengt dusjarmatur (hånddusj og regndusj).
Vegghengt toalett.
Opplegg for vaskemaskin.

Bad 2;
Flislagt gulv med gulvvarme og flislagte vegger.
Nedsenket himling med downlights.
Dusjhjørne med glassdører.
Vegghengt toalett.

Kjøkken - fra Italienske Vabene;
Innredning med glatte fronter - stor stekeøy med fritthengende ventilator.
Integrerte hvitevarer med stekeovn i høyskap, kjøl/frys, platetopp og oppvaskmaskin.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Enkel adkomst fra offentlig veg.

Parkering

Parkering i felles garasjeanlegg. Utvendig gjesteparkering.

Offentlig kommunikasjon

Det er svært god kommunikasjon med buss fra busstopp på Kvaløyvegen like ved.
Hyppige bussavganger til sentrum, Giæverbukta og UNN/UIT.

Boligselgersforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Styregodkjennelse

Det er en forutsetning for gjennomføring av handelen at kjøper blir styregodkjent som ny andelseier. Gis ikke slik godkjenning er partene fristilt fra handelen uten noe økonomisk ansvar ovenfor hverandre.

Vedtekter

Vedtekter og husordensregler fås ved henvendelse til megler.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Egenerklæring
Boliginformasjon fra forr.fører
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Tilgjengelige bygningstegninger, regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Diverse

Eiendommen er seksjonert, det understrekes at tillatelse til seksjonering ikke er noen form for godkjenning i forhold til bygningslovgivningen. (Plan- og bygningsloven).

Fasiliteter

 • Takterrasse
 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Garasje/P-plass
 • Heis
 • Husdyr tillatt
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Parkett
 • Rolig
 • Utsikt
 • Turterreng

Felleskostnader inkluderer

Internett kr. 249,00
Tappevann stor husstand/utleie kr. 500,00
Medlemskontingent Huseiernes Landsforbund kr. 300,00
Radiatorvarme stor leil. kr. 230,00
Kabel-TV kr. 299,00
Andel felleskostnader kr. 3 304,00
Totale fellesutgifter pr. mnd. 4 882,00

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.7 650,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 118
 • Bruksnr: 1570
 • Seksjonsnr: 34
 • Kommunenr: 5401
Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Vangberg 1E - 4 (5)-roms leilighet med fantastisk beliggenhet og utsikt.
Velkommen til Vangberg 1E - 4 (5)-roms leilighet med fantastisk beliggenhet og utsikt.
Stue og kjøkken i åpen løsning - endeleilighet med vinduer mot sør og øst.
Stue og kjøkken i åpen løsning - endeleilighet med vinduer mot sør og øst.
Sørvendt veranda med takoverbygg - utsikt mot Sandnessundet og Kvaløya.
Sørvendt veranda med takoverbygg - utsikt mot Sandnessundet og Kvaløya.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Utgang fra stuen til sydvestvendt veranda.
Utgang fra stuen til sydvestvendt veranda.
Down-lights i stue og kjøkken.
Down-lights i stue og kjøkken.
Leiligheten er malt i duse farger.
Leiligheten er malt i duse farger.
Fra stuen er det dør til bad/wc, soverom og entré.
Fra stuen er det dør til bad/wc, soverom og entré.
Kjøkken i moderne utførelse - integrerte hvitevarer.
Kjøkken i moderne utførelse - integrerte hvitevarer.
Kjøkken med stor stekeøy med skuffer og spiseplass.
Kjøkken med stor stekeøy med skuffer og spiseplass.
Kjøkkenøy med skuffeinnredning under benk.
Kjøkkenøy med skuffeinnredning under benk.
Stekeovn i høyskap.
Stekeovn i høyskap.
Endeleilighet med store vindusflater mot øst.
Endeleilighet med store vindusflater mot øst.
Gjennomgående leilighet med utgang til romslig veranda ved inngangsparti mot nord.
Gjennomgående leilighet med utgang til romslig veranda ved inngangsparti mot nord.
Badet som ligger nærmest stuen - direkte adkomst til/fra soverom.
Badet som ligger nærmest stuen - direkte adkomst til/fra soverom.
Hovedbadet med plass til vaskemaskin.
Hovedbadet med plass til vaskemaskin.
Romslig bad med vegghengt wc og dusjvegg og baderomsinnredning.
Romslig bad med vegghengt wc og dusjvegg og baderomsinnredning.
Entré (med flislagt gulv) og soveromsgang.
Entré (med flislagt gulv) og soveromsgang.
Soverom mot vest - egen inngang fra svalgang.
Soverom mot vest - egen inngang fra svalgang.
Direkte adkomst til bad fra soverommet.
Direkte adkomst til bad fra soverommet.
Soverom 2 (egentlig bod)
Soverom 2 (egentlig bod)
Soverom 3
Soverom 3
Soverom 4 (tv-stue/kontor) mot øst - utgang til terrasse mot nord.
Soverom 4 (tv-stue/kontor) mot øst - utgang til terrasse mot nord.
Entré med plass til garderobe..
Entré med plass til garderobe..
Gjennomgående leilighet - doble glassdører fra tv-stue/kontor.
Gjennomgående leilighet - doble glassdører fra tv-stue/kontor.
Stikkontakter nedfelt i benkeplate på kjøkkenet.
Stikkontakter nedfelt i benkeplate på kjøkkenet.
Lysstyring med dimmebrytere for down-lights.
Lysstyring med dimmebrytere for down-lights.
Utsikt mot Sandnessundet og Kvaløya
Utsikt mot Sandnessundet og Kvaløya
Vangberg og Tromsøya mot syd - gang- og sykkelsti mot Telegrafbukta og Sydspissen.
Vangberg og Tromsøya mot syd - gang- og sykkelsti mot Telegrafbukta og Sydspissen.
Pent opparbeidet uteområder med gangveg, plen og lekeplasser.
Pent opparbeidet uteområder med gangveg, plen og lekeplasser.
Tromsøya mot nord.
Tromsøya mot nord.
Plantegning
Plantegning