Hjalmar Johansens gate 202

← Tilbake til boliger

Hjalmar Johansens gate 202

Tromsø

Se i kart

Prisantydning:

kr 3 790 000

61 m²

2 soverom

3-roms leilighet beliggende på kaikanten! - Vannbåren gulvvarme - Sentralt/Utsikt/Strandpromenade

Prisantydning:

kr 3 790 000

Omkostninger:

kr 103 570

Totalpris:

kr 3 893 570

Felleskostnader/mnd:

kr 3 115

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

61 m²

Bruksareal:

61 m²

Soverom:

2

Rom:

3

Etasje:

3

Byggeår:

2006

Tomt:

419 m² (eiet)

Fellesformue:

kr 44 489

Formuesverdi:

kr 1 017 626

Kort om eiendommen

Arealeffektiv 3-roms leilighet beliggenhet helt på kaikanten på området Strandkanten i 3. etasje!

Sentral beliggenhet med kort gangavstand til sentrum, nærbutikk og andre "bynære" fasiliteter. Umiddelbar nærhet til promenanden langs Strandkanten. Leiligheten har vært godt tatt vare og har en god standard. Fordel med oppvarming og varmtvann via fellesanlegg, som betales a-konto over felleskostnadene. Praktisk planløsning med god disponering mellom rommene. Fin utsikt fra sofakroken mot sjøen og kaianlegget. Leiligheten har et moderne kjøkken og vannbåren gulvvarme. Moderne kjøkken med integrerte hvitevarer. Heis i bygget og felles innkjøpssamarbeid på fiberinternett.

I tillegg til leiligheten er det en liten bod v/ ytterdør, samt bod i u. etasje.

Velkommen til hyggelig visning

Beliggenhet

Leiligheten har beliggenhet i 3. plan, helt på kaikanten i sameie etablert 2006. Beliggende i det populære og urbane Strandkanten. Boligområdet på Strandkanten ble utviklet fra 2002 og fram til i dag. Området fremstår som svært trivelig, opparbeidet med fine grøntarealer, strandpromenade, lekeplasser, basketballbane og interne adkomstveier. Nærhet til sjøen og gang og sykkelvei til sentrum. Leiligheten ligger sentralt med gangavstand til sentrum og alle byens fasiliteter

Innhold

3. etasje: 2 soverom, bad, stue/kjøkken.
Fellesområde innglassert ved inngangsparti fungerer som uteområde (terrasse) for leilighetene. Sportsbod på ca. 1 m2 ved inngangsparti, samt bod i u. etasje.

Tomt

Felles tomt for sameiet med asfaltert vei og diverse beplantning. Adkomst via felles trappegang.

Bebyggelse

Hovedsakelig blokkbebyggelse på nersiden av Strandvegen.

Byggemåte

Beskrivelse ifølge tilstandsrapport utarbeidet i forbindelse med salget:
Støpt gulv mot grunn. Grunnmur av betongkonstruksjoner. Etasjeskillere av betongkonstruksjoner. Yttervegger av trekonstruksjoner utvendig kledd med fasadeplater. Flatt tak (taket er ikke besiktiget). Slett fabrikkmalt entredør. Vannrør med rør-i-rør system og synlige avløpsrør av plast. Oppvarming med elektrisitet og vannbåren varme. Ventilasjon i leiligheten er med balansert ventilasjon. Det elektriske anlegget er i hovedsak montert som skjult anlegg.

Standard

Badrom:
Bad fra byggeår. Flislagt gulv med gulvvarme og flislagte vegger. Malte flater i himling. Vegghengt servantinnredning med dører. Ovenpåliggende servant med ett-greps armatur. Speilskap med overlys og stikkontakt over servant. Dusjkabinett med dusjarmatur. Vegghengt toalett. Vannrør av typen rør-i-rør system. Synlige avløpsrør av plast. Mekanisk avtrekk med ventil i himling. Fordelerskap for rør-i-rør system. Opplegg for vaskemaskin.

Kjøkken:
Kjøkken med åpen løsning mot stue. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Benkeplater av laminat. Nedfelt oppvaskkum med ett-greps kran. Fliser mellom kjøkkenbenk og overskap. Benkeskapsbelysning og stikkontakter under overskap. Integrerte hvitevarer, gjelder kjøleskap med frysedel, komfyr, oppvaskmaskin i benk og nedfeldt platetopp. Ventilator i overskap. Vannrør med rør-i-rør system. Avløpsrør av plast.

Øvrige rom:
Gulvflater belagt med flis, parkett og laminat. Veggflater med malte plater. Himlingsflater med malte flater. Slette innerdører.

Oppvarming

Vannbåren varme.

Adkomst

God adkomst fra Hjalmar Johansens gate som er offentlig veg.

Parkering

Det er soneparkeringsmulighet i felles parkeringsanlegg. Det medfølger ikke parkering med leiligheten.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Styregodkjennelse

Megler besørger eierskiftemelding til forretningsfører.

Vedtekter

Vedtekter og husordensregler følger vedlagt i salgsoppgaven.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom sameiets vedtekter og eierseksjonsloven. Det følger av eierseksjonsloven §24 at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig ikke er tillatt. Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsboliger. Med korttidsutleie menes utleie inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Ta kontakt med megler dersom du ønsker kopi av vedtektene for nærmere informasjon om hvilke vedtak som er fattet i dette sameiet. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Boliginformasjon fra forr.fører
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Tilgjengelige bygningstegninger, regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Robin I. Martinsen

Fasiliteter

 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Heis
 • Offentlig vann/kloakk
 • Rolig
 • Sentralt
 • Utsikt
 • Strandlinje
 • Turterreng

Felleskostnader inkluderer

Kontingent velforening: 172,-
Akonto strøm (gulvvarme): Kr. 391,-
Akonto vann (tappevann): Kr. 288,-
Andel felleskostnader: Kr. 2264,-

Omkostninger

ved kjøp til prisantydning. Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.7 650,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 200
 • Bruksnr: 2447
 • Seksjonsnr: 6
 • Kommunenr: 5401
Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Hjem Eiendomsmegling v/ Eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Hj. Johansens gate 202!
Hjem Eiendomsmegling v/ Eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Hj. Johansens gate 202!
Flott felles uteterrasse med skyveglass der beboerne bruker "sin" del utenfor inngangsdøren.
Flott felles uteterrasse med skyveglass der beboerne bruker "sin" del utenfor inngangsdøren.
Nydelig beliggenhet i kaikanten på populære Strandkanten!
Nydelig beliggenhet i kaikanten på populære Strandkanten!
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Flott utsikt fra leilighetens stue.
Flott utsikt fra leilighetens stue.
Leiligheten har moderne farvevalg og 1-stavsgulv.
Leiligheten har moderne farvevalg og 1-stavsgulv.
Leiligheten har 2 soverom.
Leiligheten har 2 soverom.
Skyvedørsgarderobe x 2
Skyvedørsgarderobe x 2
Moderne kjøkkenløsning med kjøkkenøy på hjul og integrerte hvitevarer.
Moderne kjøkkenløsning med kjøkkenøy på hjul og integrerte hvitevarer.
Flislagt badrom m/ dusjkabinett.
Flislagt badrom m/ dusjkabinett.
"hovedsoverom"
"hovedsoverom"
Soverom.
Soverom.
Leiligheten er gjennomgående med store vindusflater både mot sørvest og nordøst.
Leiligheten er gjennomgående med store vindusflater både mot sørvest og nordøst.
Planillustrasjon.
Planillustrasjon.
Fasade
Fasade