Gneisvegen 71

← Tilbake til boliger

Gneisvegen 71

Krokelvdalen

Se i kart

Prisantydning:

kr 2 480 000

63 m²

1 soverom

Flott 2-roms leilighet * Innglasset balkong + terrasse

Prisantydning:

kr 2 480 000

Omkostninger:

kr 16 854

Totalpris:

kr 2 893 785

Felleskostnader/mnd:

kr 6 573

Fellesgjeld:

kr 396 931

Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Leilighet

Eierform:

Andel

Primærrom:

56 m²

Bruksareal:

63 m²

Soverom:

1

Rom:

2

Etasje:

1

Byggeår:

1975

Energimerking:

E

Tomt:

42510 m² (eiet)

Fellesformue:

kr 23 747

Formuesverdi:

kr 795 515

Kort om eiendommen

Pen 2-roms leilighet med populær planløsning i veletablert Borettslag!

Av egenskaper kan nevnes:
- Innglasset balkong mot vest på ca. 8 m2.
- Badrom pusset opp i moderne preg.
- Meget god planløsning med gunstig deling av areal mellom rommene.
- Eget inngangsparti.
- Rolig område med et godt bomiljø og fine grøntarealer.
- Moderne kjøkken med integrerte hvitevarer.

Leiligheten gir et meget positivt helhetsinntrykk. Beliggende i et veletablert borettslag, tilknyttet Boligbyggelaget Nord.

Velkommen til hyggelig visning!

Beliggenhet

Leiligheten har en fin beliggenhet i borettslaget, nederste rekke med gang og sykkelsti rett i forkant. Det er altså gangavstand til feks Krokensenteret med ulike tilbud som butikk, legekontor, kiosk mm. Videre er det flere tilbud til barnehager og barneskolen ligger like ved. Buss-stopp i umiddelbar nærhet. Mange som bor i Krokelvdalen setter stor pris på naturen som omgir området og ikke minst nærheten til Alpinanlegget. Leiligheten er vestvendt med romslig innglasset balkong og i tillegg markterrasse framfor.

Innhold

Innholdsrik 2-roms med innglasset balkong!

Leiligheten inneholder: Entre og gang, badrom/wc/vask, soverom, stue/kjøkken, kott og garderobe. Utgang til innglasset balkong fra stue, samt markterrasse.

Tomt

Felles tomt for Borettslaget opparbeidet med asfaltert vei, plenareal. Egen inngang.

Bebyggelse

Hovedsakelig småhusbebyggelse i rekke. Noe næringseiendom i området ved hovedvegen.

Byggemåte

For byggteknisk beskrivelse, se tilstandsrapport vedlagt komplett salgsoppgave i pdf fil.

Standard

Generell beskrivelse / utdrag fra tilstandsrapport:

Innvendige overflater:
Innvendig er det gulv av parkett, laminat og belegg. Veggene har tapet. Innvendige tak har malte plater.

Badrom:
Veggene har baderomsplater og våtromstapet/belegg. Taket er malt. Gulvet har vinylbelegg. Rommet har panelovn som varmekilde. Rommet har innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett,
dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin. Det meste av innredning fra 2016. Mekanisk avtrekk/vifte i vegg.

Kjøkken:
Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er kjøleskap, oppvaskmaskin, platetopp, micro, stekeovn og vannstoppsystem.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Private internveger. Offentlig veg fram til borettslagets tomt. Internveger brøytes i regi av borettslaget.

Parkering

Det er fellesparkering for beboere og besøkende på området. Det er ca. 1-2 minutters gangavstand fra leiligheten.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Styregodkjennelse

Det er en forutsetning for gjennomføring av handelen at kjøper blir styregodkjent som ny andelseier. Gis ikke slik godkjenning er partene fristilt fra handelen uten noe økonomisk ansvar ovenfor hverandre.

Vedtekter

Vedtekter og husordensregler følger vedlagt i salgsoppgaven.

Adgang utleie

Utleie/fremleie av boligen reguleres gjennom borettslagets vedtekter. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Boliginformasjon fra forr.fører
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler for komplett energimerking.

Tilgjengelige bygningstegninger, regnskap, budsjett, årsberetning, Vedtekter / husordensregler, referat fra siste generalforsamling, komplette bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Ansvarlig megler

Robin I. Martinsen

Fasiliteter

 • Alpinanlegg
 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bredbåndstilknytning
 • Hage
 • Kabel-TV
 • Offentlig vann/kloakk
 • Rolig
 • Utsikt
 • Turterreng

Forkjøpsrett

Det er vedtektsbestemt forkjøpsrett i borettslaget. Forkjøpsretten er utlyst på forhånd. Leilighet blir/ble lagt ut på portalen 14.08.2023 med frist for å hevde forkjøpsrett den 23.08.2023 kl. 09.00. Skulle Deres kjøper / budgiver som får aksept på bud inneha og ønske noen form for forkjøpsrett hevdet, må vedkommende selv melde dette til Bonord før fristen går ut. Selges boligen etter 3 måneder må forkjøpsretten utlyses på nytt. En slik prossess tar normalt ca 20 dager.

Felleskostnader inkluderer

Grunnleie: Kr. 3681,-
Renter hovedlån: Kr. 1435,-
Renter dørlån: Kr. 39,-
Avdrag hovedlån: Kr. 778,-
Avdrag dørlån: Kr. 21,-
Dugnad: Kr. 50,-
Altibox - fiber: Kr. 569

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følgende: Forhåndsavklaring forkjøpsrett til forretningsfører: Kr. 7 644,- Gebyr for pantenoteringer: Kr. 480,- pr. notering. Gebyr for hjemmelsoverførsel: Kr. 480,-. Evt. boligkjøperpakke IF kr. 8.250,- (valgfritt).

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 14
 • Bruksnr: 107
 • Kommunenr: 5401
Robin Iversen Martinsen

Robin Iversen Martinsen

Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Gneisvegen 71!
Hjem Eiendomsmegling v/ eiendomsmegler Robin I. Martinsen presenterer Gneisvegen 71!
Velkommen inn! Nydelige farvevalg, en-stavs gulv og moderne kjøkkenløsning.
Velkommen inn! Nydelige farvevalg, en-stavs gulv og moderne kjøkkenløsning.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Innglasset balkong i tillegg til romslig markterrasse på utsiden.
Innglasset balkong i tillegg til romslig markterrasse på utsiden.
Moderne og stilfullt med integrerte hvitevarer godt med benkeplass/skapplass.
Moderne og stilfullt med integrerte hvitevarer godt med benkeplass/skapplass.
Fin utsikt mot Tromsøya og Kvaløyfjellene.
Fin utsikt mot Tromsøya og Kvaløyfjellene.
Vindusflater fra både vest og øst slipper inn mye lys i leiligheten.
Vindusflater fra både vest og øst slipper inn mye lys i leiligheten.
Kult bad med tidsriktige farver og vegghengt toalett. Downlights i himling.
Kult bad med tidsriktige farver og vegghengt toalett. Downlights i himling.
Romslig soverom og garderoberom.
Romslig soverom og garderoberom.
Skyvedører inn til garderoberom.
Skyvedører inn til garderoberom.
Gang/entre.
Gang/entre.
Entre.
Entre.
Koselig markterrasse med direkte tilgang til plenen.
Koselig markterrasse med direkte tilgang til plenen.
Adkomst og utvendig bod.
Adkomst og utvendig bod.
'
'
Planillustrasjon i 2D (innredninger og møbler kan avvike i plassering.)
Planillustrasjon i 2D (innredninger og møbler kan avvike i plassering.)
Planillustrasjon i 3D.
Planillustrasjon i 3D.
Kort veg til stor Coop Extra!
Kort veg til stor Coop Extra!
Oversiktsfoto.
Oversiktsfoto.