Selnesveien 2065

← Tilbake til boliger

Selnesveien 2065

Laksvatn

Se i kart

Prisantydning:

kr 750 000

42 m²

2 soverom

Eldre fritidsbolig med fantastisk utsikt. Skjermet beliggenhet i landlige omgivelser - ca. 50 km fra Tromsø.

Prisantydning:

kr 750 000

Omkostninger:

kr 32 470

Totalpris:

kr 782 470

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Hytte

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

37 m²

Bruksareal:

42 m²

Soverom:

2

Rom:

3

Etasje:

1

Byggeår:

1975

Tomt:

1400 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Liten hytte med stor utsikt og renoveringsbehov.
Hytta inneholder romslig stue, 2 soverom med masse sengeplasser og kjøkken.
Anneks - som er innredet med vedskjul, redskapsbod og utedo.
Det er innlagt strøm i hytta.
Stor terrasse ved inngangen med gode solforhold.
Tomta kan ryddes og opparbeides med hage og uteområde.
Hytta ligger skjermet på en høyde ovenfor vegen.
Fantastisk utsikt mot Balsfjorden og Malangen.
Parkering ved vegen og kort veg til sjøen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved Mellomberg - nært Andersdal. Avstand fra Tromsø er ca 50 km. Hytta ligger på en høyde med utsikt mot sør og vest - mot Balsfjorden og Malangen.

Tomt

Solrik utsiktstomt i vestvendt bratt terreng. Naturtomt med gangadkomst fra vegen. Eiendommen består av to parseller.

Bebyggelse

Fritidsbolig/hytte og utebod/anneks

Byggemåte

Hytten er fundamentert med søyler av trevirke understøttet av stein samt stedlig fjell terreng.
Terrasse utført i trekonstruksjoner, Naturlig vedlikehold som oljing av dekke etc. må påregnes.
Bindingsverks konstruksjon fra byggeår og stående bordkledning.
Naturlig alders slitasje med litt malings flass og mindre oppsprekking/råte på utsatte steder.
Takkonstruksjonen er lukket, og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført.
SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - antall 4.
TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - antall 13.
TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - antall 3. Se tilstandsrapport.

FOR ANMERKNINGER/ NØDVENDIGE UTBEDRINGER BESKREVET I RAPPORTEN ANMERKES FØLGENDE SPESIELLE FORHOLD:
Taktekking nærmer seg utskiftning pga slitasje samt mose.
Deler av hytten mangler takrenner samt nedløp.
Utvendig vegg må påberegnes vedlikehold samt utskiftninger.
Lukket takkonstruksjon. Holdes under oppsyn.
Vinduer må påberegnes vedlikehold, justering samt bytte.
Ytterdør må påberegnes bytte pga slitasje samt råte.
Rekkverkshøyde på terrasse oppfyller ikke dagens krav.
Til dels store planavvik i gulvkonstruksjon gjennomgående i hytten. Videre undersøkelser samt tiltak må påberegnes.
Feieluke i soverom med for liten avstand til brennbart materiell. Må påberegnes tiltak.
Innvendige dører må påberegnes justering. Dette må ses i sammenheng med utbedringer av gulv konstruksjon.
Ventilator bør monteres i kjøkken.
Brannslukningsutstyr må byttes

Adkomst

Fra Tromsø følger du Europaveg E8 til Sørbotn i Ramfjord, og tar deretter til høyre mot Andersdalen. Følg Andersdalvegen forbi Andersdal, og deretter rett fram på Selnesvegen. Avstand fra krysset i Sørbotn er ca 21 km.

Boligselgersforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart

Fasiliteter

  • Balkong/Terrasse
  • Utsikt
  • Innlagt strøm
  • Turterreng

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger ved kjøp til prisantydning: 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke IF kr.12 550,-.

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Selnesveien 2065, og denne utsikten over Balsfjorden.
Velkommen til Selnesveien 2065, og denne utsikten over Balsfjorden.
Hytta ligger skjermet  i terrenget.
Hytta ligger skjermet i terrenget.
Gode sol- og utsiktsforhold.
Gode sol- og utsiktsforhold.
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Terrasse ved inngangen til hytta
Terrasse ved inngangen til hytta
Velkommen inn!
Velkommen inn!
Stue med peis
Stue med peis
Store vinduer gir godt lys i hytta.
Store vinduer gir godt lys i hytta.
Store vinduer med utsikt mot fjorden.
Store vinduer med utsikt mot fjorden.
Dører til 2 soverom og kjøkken
Dører til 2 soverom og kjøkken
Plass til spisebord i stuen
Plass til spisebord i stuen
Peiskroken
Peiskroken
Kjøkken med enkel innredning
Kjøkken med enkel innredning
2  soverom med masse sengeplass
2 soverom med masse sengeplass
Soverom med plassbygde køyesenger
Soverom med plassbygde køyesenger
Skjermet beliggenhet - gangadkomst og parkering ved vegen
Skjermet beliggenhet - gangadkomst og parkering ved vegen
Kort veg til sjøen
Kort veg til sjøen
Kort veg til sjøen med båt i fjæra.
Kort veg til sjøen med båt i fjæra.
Parkering ved vegen
Parkering ved vegen
Utsikt mot Malangen
Utsikt mot Malangen
Båt i fjæra
Båt i fjæra
Skjermet beliggenhet i skogen
Skjermet beliggenhet i skogen
Utsikt over Balsfjorden
Utsikt over Balsfjorden
Vindfang
Vindfang
Bod
Bod