Ullstindvegen 709

← Tilbake til boliger

Ullstindvegen 709

Krokelvdalen

Se i kart

Prisantydning:

kr 2 790 000

111 m²

2 soverom

Fritidsbolig med bokvaliteter i landlige omgivelser. Dobbeltgarasje, anneks og sjå. Utsikt mot Grøtsundet og Ringvassøya

Prisantydning:

kr 2 790 000

Omkostninger:

kr 83 470

Totalpris:

kr 2 873 470

Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Boligtype:

Hytte

Eierform:

Eier (Selveier)

Primærrom:

61 m²

Bruksareal:

111 m²

Soverom:

2

Rom:

3

Etasje:

1

Byggeår:

1960

Tomt:

1918 m² (eiet)

Kort om eiendommen

Hytte/fritidsbolig i kort kjøreavstand (ca. 25 km) fra Tromsø.
Fritidsbolig på ett plan bestående av gang, stue, kjøkken, 2 soverom, bad/wc og teknisk rom.
Eiendommen ligger skjermet fra vegen, og har kjøreadkomst og stor dobbeltgarasje.

Solrik eiendom med plattinger og skjermet uteområde.
Dobbeltgarasje, anneks og uthus.
Flott utsikt mot Grøtsundet og Ringvassøya.
Fine turområder i umiddelbar nærhet.
Nært utendørs svømmebasseng.
Stor opparbeidet tomt med plen og jordbærland.
Gruset kjøreadkomst/parkering og gangveg.

Beliggenhet

Skittenelv ligger på fastlandssiden, ca 25 km. nordover fra Tromsø. Hytta ligger på en opparbeidet tomt med kjøreadkomst på en liten høyde over vegen. Populært utfartsområde med turterreng og utendørs badeanlegg like i nærheten.

Tomt

Stor og relativt flat tomt - skjermet fra vegen. Tomten er inngjerdet og opparbeidet med plen og jordbærland. Gruset kjøreadkomst og gangveg til hytten. Solrike terrasser og skjermet uteområde.

Bebyggelse

Hytte med dobbeltgarasje, uthus og anneks.

Byggemåte

Hytte:
Grunnmur av betong med sparestein.
Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført med støpt gulv mot grunn.
Yttervegger av trekonstruksjoner.
Fasaden er kledd med stående trekledning.
Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget).
Yttertak er utvendig tekket med metallplater.
Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass.

Frittstående garasje:
Bygning i trekonstruksjoner.
Innsiden er oppmålt til ca 38 m2.
Fasaden er kledd med liggende trekledning.
Saltak i trekonstruksjoner (besiktiget fra bakkenivå).
Yttertak er utvendig tekket med metallplater.


SAMMENDRAG AV TILSTANDSGRADER I TILSTANDSRAPPORT
TG3 Store eller alvorlige avvik (strakstiltak nødvendig) - 1%.
Elektrisk anlegg - TG3: Sikring til kjøkken er defekt (det opplyses at dette er ordnet av elektriker etter befaringsdagen).

TG2 Vesentlige avvik (alder, slitasje, skader mv.) - 26%.
Våtrom - Bad: Ventilasjon - avtrekksvifte uheldig plassert
Overflater - åpninger rundt avløpsrør
Membran - usikker alder på membran, ikke mulig å undersøke sluk
Fallforhold (gulv) er ikke mulig å måle
Annet - hulltaking avslører at konstruksjonen har uheldig oppbygging
Øvrige rom: Ventilasjon - ventiler er blokkert i enkelte rom
Dørblad kommer i kontakt med karmen i enkelte rom
Takkonstruksjon - skråtak i deler av hytta - betraktes som risikokonstruksjon
Vann- og avløpsrør: ukjent alder - anbefalt brukstid kan være passert
Det er ikke foretatt radonmåling
Fasader - det er ikke montert musesperre bak kledning.
Vinduer - Enkelte vinduer bærer preg av slitasje og elde - Vannbord/beslag under enkelte vinduer har ikke tilstrekkelig fall.
Dører - Ytterdører har utvendig slitasje, skadet pakning.
Nedløpsrør for takvann er ført direkte ned i grunnen. Konsekvens kan være økt
fuktbelastning på grunnmuren. Tiltak anbefales.
Grunnmuren har ingen utvendig fuktsperre, og stedvis lite fall bort fra muren. Konsekvens kan være økt fare for
fuktvandring i konstruksjoner under bakkenivå. Forholdet krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger)
Boligen har privat stikkledning tilknyttet elv i nærområdet. Ingen fremlagt dokumentasjon på vannkvaliteten. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Septiktank - Ingen dokumentasjon på materiale, type eller tilstand. Tiltak anbefales

TG1 Mindre eller moderate avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) og 0 Ingen avvik (funksjonssvikt ikke oppdaget) - 51%. Se tilstandsrapport.

TGIU Ikke undersøkt - 22%.
Fundamenter var ikke tilgjengelig for undersøkelser.
Grunnmur: Deler av grunnmuren er ikke tilgjengelig for undersøkelser på grunn av bygningsdeler
som er plassert mot grunnmuren. Ytterligere undersøkelser anbefales.
Taket er ikke inspisert grunnet sikkerhetsmessige forhold. Bygningsdelen er fuktutsatt, og er ikke undersøkt. Ytterligere undersøkelser anbefales.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte varmekilder, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.

Adkomst

Fra Tromsø: kjør over til Tromsdalen, og følg vegen nordover ca. 25 km. Eiendommen ligger på høyre side (oversiden) av vegen med kjøreadkomst helt frem.

Parkering

Dobbeltgarasje og rikelig med parkering på eiendommen.

Boligselgersforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Anticimex Forsikring AB NUF (org.nr. 984 735 049), som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12 måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kroner 12.000.000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan fås ved henvendelse til megler. Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid".

Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart/ snarest mulig. Reklamasjoner meldes Claims Handling AS (claims-handling.no/skademelding/) som vil saksbehandle disse på vegne av selger. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egenhånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Overtakelse

Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.

Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges som den er eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.

Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jfr avhendingsloven § 3-10 (1). Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers egenandel / egenrisiko ), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.


Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper* selges eiendommen som den er .

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har likevel mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at eiendommen skal overdras med de innredninger og gjenstander som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan fravikes ved avtale mellom kjøper og selger. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Adgang utleie

Ingen restriksjoner vedrørende utleie

Hvitvaskingsregelverk

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema (budskjema finnes også i salgsoppgaven).

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til salgsoppgaven

Takst/tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart

Tilgjengelige bygningstegninger, bygningsdata, bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett uten alle vedlegg.

Fasiliteter

 • Innlagt vann
 • Balkong/Terrasse
 • Barnevennlig
 • Bilvei frem
 • Garasje/P-plass
 • Hage
 • Peis/Ildsted
 • Utsikt
 • Bademulighet
 • Innlagt strøm
 • Turterreng

Omkostninger

Omkostningene fordeler seg som følger ved kjøp til prisantydning: 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten. Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,-. Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,- pr. pant. Evt. boligkjøperpakke Tryg kr.12 550,- eget gnr/bnr.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 7
 • Bruksnr: 23
 • Kommunenr: 5401
Jon Rye-Holmboe

Jon Rye-Holmboe

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Visninger:

Ta kontakt for visning

Velkommen til Ullstindvegen 709 på Skittenelv - hytte med bokvaliteter 25 km fra Tromsø
Velkommen til Ullstindvegen 709 på Skittenelv - hytte med bokvaliteter 25 km fra Tromsø
Stor eiendom med enkel adkomst
Stor eiendom med enkel adkomst
Eiendommen ligger skjermet fra vegen
Eiendommen ligger skjermet fra vegen
Visningspåmelding
Visningspåmelding
Stue/spisestue og kjøkken i halvåpen løsning
Stue/spisestue og kjøkken i halvåpen løsning
Lyst og trivelig med stort vindu i stuen
Lyst og trivelig med stort vindu i stuen
Fra stuen er det utsikt mot Grøtsundet og Ringvassøya
Fra stuen er det utsikt mot Grøtsundet og Ringvassøya
Vedovn gir god varme og hyttekos
Vedovn gir god varme og hyttekos
Hovedinngang og stue
Hovedinngang og stue
Varmepumpe i stuen
Varmepumpe i stuen
Koselig kjøkken med integrerte hvitevarer
Koselig kjøkken med integrerte hvitevarer
Innholdsrikt kjøkken med integrerte hvitevarer
Innholdsrikt kjøkken med integrerte hvitevarer
Flislagt bad/vaskerom
Flislagt bad/vaskerom
Stue med skråhimling - inngang til 2 soverom
Stue med skråhimling - inngang til 2 soverom
Dobbeltgarasje og god plass til parkering på eiendommen.
Dobbeltgarasje og god plass til parkering på eiendommen.
Gårdsplassen med garasje og parkering
Gårdsplassen med garasje og parkering
God plass til biler og utstyr - 6 x 6 meter
God plass til biler og utstyr - 6 x 6 meter
Skjermet uteområde med anneks og uthus
Skjermet uteområde med anneks og uthus
Skjermet uteplatt
Skjermet uteplatt
Terrasse ved inngangsparti
Terrasse ved inngangsparti
Skjermet uteområde og anneks
Skjermet uteområde og anneks
Anneks med ekstra soveplass
Anneks med ekstra soveplass
Gruset gangadkomst - plen og jordbærland
Gruset gangadkomst - plen og jordbærland
Skittenelv camping med badeland ligger like i nærheten
Skittenelv camping med badeland ligger like i nærheten
Grøtsundet, Ringvassøy og Reinøya
Grøtsundet, Ringvassøy og Reinøya
Inngang på baksiden
Inngang på baksiden
Teknisk rom/bod - med vannpumpe og bereder
Teknisk rom/bod - med vannpumpe og bereder
Jordbærland i hagen
Jordbærland i hagen
Fjæra på andre siden av vegen
Fjæra på andre siden av vegen
Plantegning
Plantegning